İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Microsoft Office
  3. Power Query-Power Pivot ve Power View Kullanarak Ürün Bazlı Yıllık Satış Raporu Oluşturmak

Power Query-Power Pivot ve Power View Kullanarak Ürün Bazlı Yıllık Satış Raporu Oluşturmak


ve Kullanarak Ürün Bazlı Yıllık Satış Raporu Oluşturmak. Bu makalede ’in Power Query, Power Pivot ve özellikleri kullanılarak, dakikalar içerisinde bir Dashboard nasıl oluşturulur, ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır.

Kullanılacak Excel BI Özellikleri

1. Power Query: Sistemden çekilen bir satış tablosu üzerinden net satış hesaplanacaktır.

2. Power Pivot: Düzenlenen veri ve Satılan ürünlerin bulunduğu iki farklı tablo Power Pivot’a aktarılıp ilişkilendirilecek, Dashboard’da ürünlerin resimlerinin gelebilmesi için resimlerin yolu belirtilecektir.

3. Power View: Ürün bazlı satış rakamları, Bölge Bazlı satış toplamları (Harita Üzerinde), Temsilcilerinin bilgileri Dashboard üzerinden sunuma hazırlanacaktır.


Resim-1


Resim-2


Resim-3

Bir Excel Kitabındaki Verilerin Power Query ile Düzenlenmesi

Power Query, bilindiği üzere Farklı kaynaklardan verilerin çekilip, üzerinde düzenlemeler yaparak Excel ortamına aktarımını sağlayan BI aracıdır. Excel’in 2013 versiyonlarında bir eklenti olarak kurulması gerekirken, 2016 ile kendisinde Data Sekmesinde yer bulmuştur.

Satış Tarihi, Satış Temsilcisi, Satış adedi, Ürün Adı, Fiyatı ve İndirim bilgilerinin bulunduğu bir Excel kitabından bu verilerin çekilip, Net satış tutarının hesaplanarak, istenmeyen alanların Excele aktarımını önlemeyi, Power Query ile gerçekleştirebiliriz. Bunun için boş bir çalışma kitabı açarak Data sekmesindeki Get & Transform alanından New Query -> From
File -> Excel Workbook seçeneği ile Satış bilgilerin bulunduğu Excel çalışma kitabının yolunu belirterek Power Query ile açalım. Ve Edit seçeneğine tıklayalım.


Resim-4

Net Satış tutarını hesaplayabilmek için, Tabloya Yeni sütun eklememiz gerekmektedir.

Add Column->Add Custom Column‘dan yeni bir sütun ekleyip, adına Net Satış diyelim.


Resim-5

İndirimli Net Satış tutarını hesaplamak için Custom bir formül oluşturmamız gerekmektedir, Bunun için formül alanına, Sağ taraftaki uygun sütun alanından Adet * Fiyat * (1 – İndirim) olacak biçimde sütunları seçerek işleme devam edelim.


Resim-6

Eklenen yeni sütunun veri tipini, Currency olarak dilerseniz Home sekmesindeki transform alanından ya da sütuna sağ tıklayarak değiştirebilirsiniz.


Resim-7

Son olarak Tablodaki Fiyat ve İndirim Bilgilerinin oluşturulacak Dashboard’da kullanılmayacağı için seçip sağ tıklayıp silelim.


Resim-8

Düzenleme işlemlerini tamamladıktan sonra, Power Query Penceresini kapatıp, veriyi Power Pivot’a yükleyelim. Bunun için Home sekmesinden Close & Load -> Close and Load to… seçeneğine tıklayalım.


Resim-9

Veriyi Power Pivot’a yüklemek istediğimiz için, gelen pencerede Only Create a Connection ve Add this data to the Data Model seçeneklerini işaretleyip Load diyelim. Yaklaşık 500.000 satır veri, Power Pivot’a saniyeler içerisinde yüklenmiş olacaktır.


Resim-10

Power Pivot’a yüklenen veriyi görmek için, Data sekmesinde Manage Data Model seçeneğine tıklamanız yeterli.


Resim-11

Power Pivottan Tablonun çekilip, var olan tabloların ilişkilendirilmesi

Satış bilgilerini Power Pivot’a yükledikten sonra, İlgili Satış Temsilcilerinin bulundukları bölgelerin bilgilerini de içeren Temsilciler Tablosunu Power Pivot’a yükleme işlemini gerçekleştirelim. Bu tabloyu da Power Query ile alabilirdik ancak, Power Pivot’tan bir Excel tablosu nasıl import edilebilir, görelim.

Power Pivot Penceresi açılı iken, Get External Data alanından From Other Sources seçeneğine tıklanır. Açılan Pencere’den aşağıda bulunan Text Files grubundaki Excel File seçilip Next’e tıklanır.


Resim-12

İlgili tablo belirlenip, isteğe bağlı olarak, bağlatı adı tamımlandıktan sonra Next’ e tıklanır.


Resim-13

Kaynak dosyadaki tablo seçildikten sonra Finish denilerek Tablo Power Pivot’a Yüklenir.


Resim-14

Satış ve Temsilci tablosu Power Pivot’a yüklendikten sonra tabloların ilişkilendirilme işlemini gerçekleştirmek için, Power Pivot Penceresinde, View alanından Diagram View‘a tıklanır. Bu görünümde Power Pivot’a yüklenmiş olan tablolar listelenir. Power Pivot’ta tabloları birbirleri ile ilişkilendirme işlemi, Bir veri tabanı gibi, tablolar hangi alan üzerinden bağlanacaksa alanlar birbiri üzerine sürüklenip bırakılır.

Temsilci Tablosundaki Satış Temsilcisi alanını, SatışTablosu’ndaki Satış Temsilcisi alanı üzerine sürükleyip bırakıyoruz.


Resim-15

Artık iki tablo ilişkilendirilmiş oldu.

Power View ile Resim Getirme

Bir klasör içerisindeki resimlerin dashboard oluşturulurken getirilmesi, Power Pivot ve Power View ile gayet kolay. Öncelikle yapılması gereken, ilgili ürünlere ait resimlerin adlarının, satış tablosundaki alan ile aynı olmasıdır. Örneğin, Satış tablosunda bir ürünün adı, “Rot Başı” ise, klasördeki resmin de adı “Rot Başı” olmalıdır.


Resim-16


Resim-17

Tabloları ilişkilendirdikten sonra, Data View’a geçip Satış Tablosunu seçelim. Yeni bir sütun açarak, ilgili ürünün resminin bulunduğu dosya yolunu buraya eklemeliyiz. Bu yüzden resimlerin bulunduğu klasörün yolunu kopyaladıktan sonra, Satış Tablosuna “Add Column” dan “Görseller” isimli yeni bir sütun ekleyelim.

Yeni sütuna görseller adını verdikten sonra, Formül Çubuğuna giderek

“=” dedikten sonra (“”) çift tırnak içerisinde kopyaladığımız dosya yolunu yapıştırıyoruz, en sonuna da (\) ekliyoruz. Amacımız, “bu klasör içerisindeki dosyalar” diyebilmek. Daha sonra o klasör içerisindeki hangi dosyayı almamız gerektiğiniz, dosya ismi ile belirtebilmek için, (&) diyerek [ÜrünAdı] sütununa tıklıyoruz. Son olarak da ilgili klasör içerisindeki dosyaların uzantısını belirtmemiz gerekiyor. Tekrar bir (&) işareti ile “.jpg” ürün resimlerinin uzantısını yazarak birleştiriyoruz.

Görseller Sütunundaki verinin görünümü şu şekilde olmalıdır.


Resim-18

Son adım olarak, eklediğimiz bu verilerin, bir resim yolu olduğunu belirtebilmek için, sütun seçili iken, Power Pivot Penceresinde, Advanced sekmesinde Reporting Properties alanından verinin kategorisini belirlememiz gerekmektedir. Resimlere ait bir yol olduğu için, Image URL seçimi yapıyoruz ve Power Pivot Penceresini kapatıyoruz.


Resim-19

Power View’da Dashboard oluşturma

Ürün Resimlerinin Getirilmesi

Power View; Excel 2013’te Insert sekmesinde iken, 2016 Excel’e tekrar aktive edilmesi gereken bir BI aracıdır. Aktive etmeyi buradaki makaleyi inceleyerek gerçekleştirebilirsiniz.

Power Query ile düzenlenen ve Power Pivot’a yüklenen Data Seti üzerinden Dashboard oluşturmak için, Insert Sekmesindeki Power View’a tıklayın.


Resim-20

Excel’de Power View ile Dashboard oluşturacağınız Power View Sheet’i karşısına gelecektir.


Resim-21

Sağ taraftaki Tablolardan Satış Tablosunda bulunan Ürün Adı, Görseller ve Net Satış alanlarını seçiyoruz. Her ürünün adı, Görseli ve Net Satış bilgisi getirilmiş oluyor. Akabinde görünümünü ayarlamak adına, DESIGN Sekmesinde Switch Visualization alanından Table Görünümünü Card olarak değiştirip Options alanından Card style seçeneğini Call out olarak belirliyoruz.


Resim-22

Ürün listesi toplam satış fiyatları sonuç olarak yukarıdaki gibi gözükecektir.

İllerin Harita Üzerinde Gösterimi

İkinci grafik olarak, Temsilci Tablosu’ndan il alanını, Satış Tablosundan da Net Satış değerlerini seçtikten sonra, DESIGN sekmesinden yine Switch Visualization alanından Map seçeneğini tıklayarak il bazlı toplam satış tutarlarını, Harita üzerinde gösterebilirsiniz. Bölgelerin Harita üzerinde gösterimi için ise, il alanını Power View Fields’da LOCATIONS’a sürükleyip bırakmanız yeterli.


Resim-23

Temsilci bilgilerinin listelenmesi

Power View’da boş bir alana, Temsilci Tablosundan Satış Temsilcisi bilgisine tıkladığınız zaman Temsilci bilgileri de Dashboard üzerine gelmiş olacaktır. Ürün bilgisine uygulanan işlemler Temsilci bilgisine de uygulandığında Temsilcilerin yapmış oldukları satış bilgileri listelenecektir.


Resim-24

Arka plan rengi ve son düzenlemeler

Son olarak, Power View sekmesinin Themes alanından oluşturduğunuz Dashboard’a renk ve biçim vererek dilediğiniz gibi biçimlendirip aşağıdaki görünümü verebilirsiniz.


Resim-25

Bu konuyla ilgili sorularınızı https://forum.mshowto.org linkini kullanarak ulaşacağınız forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Referanslar

www.mshowto.org

 

TAGs : Power Query-Power Pivot, Power View, urun Bazli Yillik Satis Raporu, satis raporu olusturmak, , rapor nasil olusturulur, , , excel ile yillik satis raporu, , powerpivot nasil kullanilir, , , , Power View nasil kullanilir, power pivot rapor olusturma, excel de rapor, excel de satis raporu, , excel de aylik rapor, excel

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Kubilay Taştutar, 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Bölümünü bitirdikten sonra aynı Üniversitede Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği Bölümünü tamamladı. Akabinde, Mühendislik Tamamlama Sınavı ile Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun oldu. Aynı zamanda, aynı üniversitede Bilgisayar Mühendisliği üzerine Yüksek Lisansı devam etmektedir. Marmara Üniversitesini bitirdikten sonra 2014 yılında Bilge Adam Kurumsalda Microsoft Office Biriminde Danışman olarak işe başladı. Bir yıl kadar Danışmanlık görevini devam ettirdikten sonra İş ve Veri Yönetimi Biriminde kıdemli danışman olarak çalışmalarına devam etmektedir. Uzmanlık alanı olan Microsoft Office Uygulamalarında Türkiye'nin önde gelen birçok firmasına eğitim ve danışmanlık hizmeti vermiştir.

Yorum Yap