1. Ana Sayfa
  2. Operation Manager (SCOM)
  3. SCOM 2007 R2 – SC 2012 Operations Manager Geçişi – Bölüm 2

SCOM 2007 R2 – SC 2012 Operations Manager Geçişi – Bölüm 2


Mevcut SCOM 2007 R2 yapısının System Center 2012 Operations Manager altyapısına güncellenmesi ile ilgili olarak yapılması gereken işlemlere devam ediyoruz. Bu geçiş ile ilgili genel bilgilendirme makalesine buradan ; geçiş sırasında yapılması gereken işlemler içerisinde yer alan Upgrade Helper Management Pack yüklenmesi, Notifikasyonların durdurulması ve SCOM 2007 Eventlerinin takibi ile ilgili konuların yer aldığı yazı dizisinin ilk bölümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Pending Management Durumdaki Agentların Kaldırılması

SCOM 2007 R2 ürünü SCOM 2012’ye güncellenmeden once sistemde “Pending Management” durumda agent’ın olmaması gerekmektedir. SCOM 2007 Konsolu üzerinde yer alan Administration bölümü altındaki “Pending Management” bölümü açıldığında herhangi bir nedenle bekleme durumunda olan ajan bilgileri görüntülenebilir.


Resim – 1: Pending Management Durumdaki Ajanların Kaldırılması

Bir agent farklı nedenlerden dolayı “Pending Management” statüsüne düşebilir. Manuel Ajan kurulumunu veya geçilen bir kümülatif güncelleştirme sonrası ajanların güncelleştirilmesi ihtiyacından dolayı ajanların bekleme moduna geçmesini veya o anda ajan üzerinde bir repair işleminin gerçekleşiyor olması ajanların “Pending Management” statüsünde olma nedenleri arasında sayılabilir.

Bu noktadaki ajanlar “Approve” seçeneği ile onaylanabilir veya “Reject” seçeneği ile kaldırılabilir.

Notifikasyonların Durdurulması

SCOM 2007 R2 ortamında notifikasyonlar scom agentlarından gelen uyarıların belirlenmiş kriterlere göre yöneticilere iletilmesini sağlamaktadır. Yükseltme işlemi öncesinde faaliyette olan notifikasyonların durdurulması gerekmektedir.

Notifikasyonların durdurulması için SCOM 2007 konsolu üzerinde yer alan “Administration” bölümünde yer alan “Notifications -> Subscriptions” bölümünde yer alan mevcut notifikasyon iletimlerinin özellikleri açılmalıdır.


Resim – 2: Aktif Notifikasyonların Durdurulması

Notifikasyon özelliklerinde Criteria bölümünde notifikasyonun gerçekleştirileceği kriterler belirlenmektedir. Subscribers alanında oluşturulan kritere uygun olan uyarıların kimlere iletileceği tanımlanmaktadır. Channels bölümünde ise, tanımlanan kriterlere göre oluşturulan uyarıların, alıcılara hangi kanallar aracılığıyla iletileceği belirlenmektedir.


Resim – 3: Notifikasyon Özellikleri


Resim – 4: Notifikasyon Özellikleri

Subscription özelliklerinde yer alan “Summary” bölümünde ise oluşturulmuş olan notifikasyon ayarlarının aktif edilmesi veya edilmemesi belirlenmektedir. Burada yer alan “Enable this notification subscription” seçeneği kaldırılarak mevcut notifikasyonun devre dışı kalması sağlanabilir.


Resim – 5: Notifikasyon Özellikleri

Notifikasyon devre dışı bırakıldıktan sonra ise SCOM 2007 konsolu üzerinde notifikasyona bakıldığında “Enabled” durumu “False” olarak görüntülenecektir.

SCOM 2007 R2 Konnektörlerinin Devre Dışı Bırakılması

SCOM 2007 ürünü Microsoft’un farklı ürünleri ve farklı üreticilerin sistem yönetimi araçlarıyla senkronize çalışabilmektedir. Bu senkronizasyon SCOM 2007 R2 içerisinde yer alan konnektörler aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bir yükseltme işlemi yapılmadan once Services.msc konsolu aracılığıyla kullanımda olan konnektörlere ait servislerin devre dışı bırakılması yükseltme işleminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Bu konuyla ilgili sorularınızı https://forum.mshowto.org linkini kullanarak ulaşacağınız forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Referanslar

https://www.mshowto.org

Yorum Yap

Yazar Hakkında

İlk ve orta öğrenimini Antalya’da tamamlayan Atıl Gürcan üniversite öğrenimini Manisa Celal Bayar Üniversitesi İİBF İktisat bölümünde tamamlamıştır. Yükseklisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Bilgi Teknolojileri üzerine yapmaktadır. Üniversite öğrenimi esnasında Microsoft Certified System Engineering eğitimlerini alarak sektöre giriş yapmıştır. 2007 Yılında Netron Technology’de Microsoft sistem eğitimleri vermeye başlamış bunun devamında ise 2010 – 2011 yıllarında Sentim Bilişim Teknolojileri bünyesinde Danışmanlık faaliyetlerinde bulunmuş daha sonra BilgeAdam Kurumsal bünyesinde Microsoft ürünlerinde danışmanlık yapmıştır. Şu anda Microsoft Türkiye'de Modern Workplace alanında TSP olarak çalışmaktadır.

Yorum Yap