1. Ana Sayfa
  2. Operation Manager (SCOM)
  3. SCOM 2007 R2 – SC 2012 Operations Manager Tek Sunucu Güncelleştirme – Bölüm 1

SCOM 2007 R2 – SC 2012 Operations Manager Tek Sunucu Güncelleştirme – Bölüm 1


SAFİR

Tek sunucudan oluşan bir management group yapısında mevcut olan donanımlar SC 2012 – Operations Manager gereksinimlerine uyuyor ise izlenecek yol aşağıdaki gibidir:


Resim – 1: – SC 2012 – Operations Manager Tek Sunucu Geçiş Şeması

Burada önemli olan nokta mevcut yapının gerekliliklerini karşılıyor olmasıdır. Aksi takdirde tek sunucu –karmaşık güncelleştirme yöntemi kullanılmalıdır. Bu yönteme ve burada karşılaşılabilecek sorunlara başka bir yazıda değineceğim isterseniz bu güncelleştirme sırasında yapılması gereken işlemlere adım adım göz atalım

Yüklenmesi

Upgrade Helper Management Pack, SCOM 2007 R2’nin System Center 2012 – Operations Manager sürümüne yükseltilmesi için yardımcı olan bir bileşendir. Temelde dağıtık ortamların güncelleştirilmesi senaryolarında kullanılması gerekmekte olsa da tek sunucunun güncelleştirilmesi senaryolarında da kullanılabilir.

Upgrade helper management pack’in yüklenmesi için SCOM 2007 R2 sunucusuna “Operations Manager Administrator” rolüne sahip bir kullanıcı ile oturum açılmalıdır. SCOM 2007 konsolu üzerindeki Administration bölümünde yer alan Management Pack bölümüne sağ tıklayarak açılan menüden “Import Management Packs” görevi seçilir.


Resim – 2: Management Pack Yükleme Ekranı

Add butonu aracılığıyla Disk üzerinde yer alan Management Pack’leri yükleme seçeneği seçildikten sonar kurulum medyası içerisinde yer alan “MANAGEMENTPACKS” klasörü içerisinde yer alan “OPERATIONSMANAGER.UPGRADE.MP” dosyası seçilerek import işlemine başlanır.


Resim – 3: Upgrade Helper Management Pack Yüklenmesi


Resim – 4: Upgrade Helper Management Pack Yüklenmesi

Normal şartlar altında herhangi bir sorun yaşanmayacak ve Management Pack import edilecektir. Import işlemi tamamlandıktan sonar Management Pack import ekranındaki “Close” butonu ile Import Management Pack sihirbazı kapatılabilir.


Resim – 5: Management Pack Yüklenmesi

Management Pack import edildikten sonar SCOM 2007 Monitoring görünümünde kendi adıyla bir görünüm oluşturur.Bu görünüm içerisinde güncelleştirme sırasında yapılması gereken işlemler adım adım listelenmekte ve bu koşullara uyan objeler görüntülenmektedir.


Resim – 6: Operations Manager Upgrade MP Görünümleri

Normal şartlarda burada yer alan işlemler burada görüntülendiği sırayla gerçekleştirilir. Yani öncelikle Secondary Management Server rolüne sahip sunucular güncelleştirildikten sonra Gateway sunucuları, Windows Agentları, Cross Platform Agentları güncelleştirilir ve en son noktada Root Management Server ve Veritabanı güncelleştirme işlemleri gerçekleştirilir. Bu görünümlerde SCOM 2007 R2 topolojisinde yer alan bileşenler görüntülenecektir. Örneğin ortamda bir Gateway sunucusu varsa ve henüz güncelleştirilmemiş ise bu sunucu için “Warning” durumu görüntülenirken güncelleştirmenin yapıldığı sunucular / agentlar için ise “Healthy” durum bilgisi alınabilir. Bu sıralamanın tek istisnası eğer ortamda manuel olarak yüklenmiş SCOM agentları mevcutsa bunların secondary management serverlar yüklenmeden önce güncelleştirilmesi gerekmektedir.

Clientların durumu ile ilgili bilgiler Operations Manager Upgrade MP içerisinde yer alan Step 3a. Upgrade Windows Agents (Upgrade Helper MP) içerisinde görüntülenebilir.


Resim – 7: Operations Manager Upgrade – Windows Agent Upgrade Görünümü

Burada yer alan “IsManuallyInstalled” ve “ManagedviaActiveDirectory” özellikleri agent dağıtım yönteminin belirlenmesini sağlayacaktır.

RMS Keyinin Yedeklenmesi

SCOM 2007 R2 üzerinde yer alan RMS Encryption Key very kurtarma ve system kurtarma snearyolarında kritik öneme sahip bir bileşendir. Henüz SCOM 2007 RMS Encryption Key yedeklenmediyse veya var olan yedeğe ulaşılamıyorsa mutlaka ve mutlaka güncelleştirme işlemi öncesinde yedeklenmelidir. Yedekleme ile ilgili yapılması gereken işlemler <> burada yer almaktadır.

SCOM 2007 R2 Eventlerinin Takip Edilmesi

Upgrade öncesinde, SCOM 2007 R2 sunucusu üzerinde yer alan Event Viewer incelenmeli ve mevcut olan Hata ve Uyarı mesajları kontrol edilerek çözümlenmeye çalışılmalı, eğer çözüm bulunamıyorsa not edilerek daha sonra gerektiğinde kullanılabilir olması sağlanmalıdır.


Resim – 8: Event Viewer Kontrolü

Açılan pencerede “This product is licensed to” lisanslamanın hangi kullanıcı tarafından yapılıp yapılmadığını belirtmektedir.

Bu konuyla ilgili sorularınızı

https://forum.mshowto.org linkini kullanarak ulaşacağınız forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Referanslar

https://www.mshowto.org

Yorum Yap

Yazar Hakkında

İlk ve orta öğrenimini Antalya’da tamamlayan Atıl Gürcan üniversite öğrenimini Manisa Celal Bayar Üniversitesi İİBF İktisat bölümünde tamamlamıştır. Yükseklisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Bilgi Teknolojileri üzerine yapmaktadır. Üniversite öğrenimi esnasında Microsoft Certified System Engineering eğitimlerini alarak sektöre giriş yapmıştır. 2007 Yılında Netron Technology’de Microsoft sistem eğitimleri vermeye başlamış bunun devamında ise 2010 – 2011 yıllarında Sentim Bilişim Teknolojileri bünyesinde Danışmanlık faaliyetlerinde bulunmuş daha sonra BilgeAdam Kurumsal bünyesinde Microsoft ürünlerinde danışmanlık yapmıştır. Şu anda Microsoft Türkiye'de Modern Workplace alanında TSP olarak çalışmaktadır.

Yorum Yap