1. Ana Sayfa
  2. Microsoft Azure
  3. Azure Monitor Nedir? Azure Monitor ile Azure Üzerindeki Kaynaklarınızı Yönetin

Azure Monitor Nedir? Azure Monitor ile Azure Üzerindeki Kaynaklarınızı Yönetin

090618_1312_AzureMonito3.png

Microsoft Azure’un yerleşik olarak hizmete sunduğu Monitor özelliğine değineceğiz. Günümüzde hem Cloud, hem de Onprem ürünler ve sistemler için çeşitli otomasyonlar, Monitoring araçları ve çözümleri gibi birçok yöntem kullanarak mevcut sistemlerin durumunun sürekliliğin ve yönetilebilirliğinin sağlanması için önemli yatırımlar ve mesailer harcıyoruz.

de bizlere Azure üzerindeki nerdeyse tüm kaynaklarımız için, kaynakların anlık durumlarını takip etme ihtiyacını ortadan kaldırarak, kaynaklarımızın Alert kuralları ve mekanizmaları ile performans yönetimini, kullanılabilirliğini, kaynaklar üzerindeki aksiyonların belirlenmesini ve mevcut durumunun analiz edilmesi sağlayan bir servis olarak tanımlayabiliriz.

Aynı zamanda entegrasyon sağladığı Management Solution’lar ile (Management Solution, Network Watcher vs.) hem On-premise hem de Cloud üzerindeki kaynaklarınızı yönetebilirsiniz. Tabi bu örnekte Management Solution’lar ile yönettiğimiz On-premise kaynaklarınızın olması gerekmekedir.

Oluşturulmak istenen kurallar ’ler, Activity Log’lar ve ’ten alınmış olan sorgular ile de oluşturulabilme olanağı sağlamaktadır. Spesifik kurallar yerine Query’ler ile kendi kurallarınızı da oluşturabilirsiniz. Aynı şekilde Service Health ile Azure üzerindeki servislerinizi gözlemleyebilirsiniz. Tüm bunları yapabilirken oluşturmuş olduğunuz kurallar için E-, , , Voice Notification’lar tanımlayabilir, , , , ve Automation Runbook gibi servislerle sistemlerinize göre bildirim mekanizmaları oluşturabilirsiniz.

Bu açıklamalardan sonra basit bir senaryo ile örnek teşkil edebilecek bir Alert Rule tanımlayalım;

Portal üzerinde Monitor olarak Search ettikten sonra aşağıdaki konsola ulaşıyorum.

Resim-1

New Rule dedikten sonra, kural oluşturabilmem için 3 adımdan oluşan tanımlamaları kongifüre etmeliyim. Bu adımlar Alert koşullarını tanımlama, detaylandırma ve Action Grup oluşturma olarak başlıklandırılmıştır.

İlk olarak Subscription ve kurala tabi olacak kaynak tipini belirlemeliyim. Burada dediğim gibi sayısızca servis ve o servislere ait operasyonlar için kurallar oluşturabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse bu bir Storage Account, Web App ve ya SQL database olabilir. Ben bana ait olan Resource Group altında olan VM’ler için bu kuralı oluşturuyorum.

Öne çıkan görseli kaldır

Resim-2

Kurala tabi olacak hedef kaynağı tanımladıktan sonra ikinci yapmam gereken, sanal makinelerim için hangi durum gerçekleştiğinde alert oluşmasını istiyorum bunu belirlemek. Bu senaryoda Deallocated durumda olan VM’lerin açılması durumunda Alert oluşmasını ve E-Mail Notification’ı gönderilmesini istiyorum. Buna göre aşağıdaki gibi seçimimi yapıyorum. Birçok kaynak için çeşitli opsiyonlar mevcut.

Resim-3

Akabinde Alert’in hangi durumlarda üretileceğini belirleyeceğim adımlara geçiyorum. Alert kuralı yazarken alerti oluşturacak Event Level ve statüsüne göre kural kapsamı daraltılabilir ve ya genişletilebilir. Ben VM açılırken Failed duruma düşebileceği ihtimalini göz önüne alarak bu iki kriter için “Any” seçerek ilerliyorum.

Resim-4

Kriterleri belirledikten sonra Kural tanımlama adımlarını tamamlamış oluyorum.

Resim-5

Sırada Alert kapsamını belirlemek var. Alert Rule için isim belirlemek ve açıklama girmek gerekmektedir. Alertler’in kaydedileceği Resource Group seçilmelidir.

Resim-6

3. ve son adım Notification için Action Group tanımlamak. Aşağıdaki gibi Action Group oluşturuyorum ve Action Type seçiyorum. Yukarıda belirttiğim gibi ortamınıza göre Action Type belirleyebilirsiniz.

Resim-7

Notification gelmesini istediğim E-mail adres bilgisini yazıyorum. Burada Service Health Alert’leri için Azure App Push Notifications özelliğini kullanabilirsiniz. Telefonlarınız üzerinden gelen bildirimler ile Service Alert’lerini öğrenmeniz mümkün.

Resim-8

Gerekli konfigürasyonları yaptıktan sonra E-Mail Notification’ı için set ettiğiniz adresinize aşağıdaki görüntüde bir E-Mail alacaksınız. Bu sadece bilgilendirme amaçlı ve bir nevi test amaçlı gönderilen bir maildir.

Resim-9

Alert düzenlemesi için gerekli olan tüm adımları tamamladıktan sonra buna paralel olarak Generate edilecek olan Alert için Deallocated durumda olan sunucumu Start ediyorum.

Resim-10

Sunucum Start edildikten sonra E-Mail Notification’ı devreye giriyor ve ekran görüntüsündeki gibi E-Mail alıyorum. Mail’in içeriği html tabanlı olarak kategorize edilmiş açıklamalarıyla son derece göze hoş gelen sade ve estetik tasarıma sahip.

Bu mail içerisinde Subscription bilgisinden, operasyon adına, Event seviyesinden Alert oluşan zaman bilgisine kadar birçok detaya erişebiliyorsunuz.

Resim-11

Bu konuyla ilgili sorularınızı https://forum.mshowto.org linkini kullanarak ulaşacağınız forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Referanslar:        

https://www.mshowto.org

TAGs: Azure Monitor, , Mail, SMS, Push, Voice Notification, ITSM, Azure Function, LogicApp, Webhook,Automation Runbook, Service health, query, Metric,Activity Log,Log Analiytics

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Onur PEKDAĞ , İstanbul doğumludur. Öğrenim hayatını Sakarya Üniversitesinde Bilişim Sistemleri üzerine Yüksek Lisans yaparak tamamlamıştır. Daha önce sektörde Sistem Uzmanı, Danışman ve Eğitmen olarak görev yapmış ve birçok önemli firmayla çalışmıştır. Microsoft altyapı ve bulut ürünleriyle çalışmış olup, bu kategorilerde yer alan çözümler üzerine eğitim ve projelerde yer almıştır. Bulut teknolojileriyle yakından ilgilenmekte ve çalışma hayatına BDH bünyesinde Danışman olarak devam etmektedir.Microsoft Bulut çözümleri başta olmak üzere tüm Microsoft Altyapı çözümleriyle birlikte eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermeye devam etmektedir.

Yorum Yap