1. Ana Sayfa
  2. Server 2016

Windows Server 2016 DC (Domain Controller) Kurulumu


0

Windows Server 2016 DC (Domain Controller) Kurulumu. Windows Server 10 mu? Windows Server 2015 mi? Windows Server 2016 mı? geliyor derken Microsoft Ignite etkinliğinde yeni sunucu işletim sisteminin resmi ismini Windows Server 2016 olarak duyuruldu. Bu yazımızda Windows Server 2016 üzerinde Active Directory Domain Services rolünün kurulumunu ve yapılandırmasını anlatıyor olacağım. Windows Server 2003, Windows Server 2008 ve Windows Server 2008 R2 versiyonlarında Active Directory Domain Services kurulumu sırasında kullanmış olduğumuz o sihirli dcpromo komutu Windows Server 2012 ile artık hayatımızdan çıkmıştı.

Windows Server 2012 ile birlikte artık o sihirli komutumuz olan dcpromo komutu yerine Server Manager üzerinden Active Directory Domain Services kurulumu ve yapılandırmasını yapıyor olacağız alternatif olarak Powershell ile ADDSDeployment komutlarını kullanabiliriz. Windows Server 2016 üzerinde PowerShell ile Active Directory kurulumu ile ilgili yazımızı bir sonraki yazılarımızda anlatıyor olacağım. Biz bu yazımızda Windows Server 2016 üzerinde Server Manager konsolu üzerinden kurulumu ve yapılandırmayı yapıyor olacağız.

Active Directory Domain Services rolünün kurulum ve yapılandırmasına geçmeden önce aşağıdaki işlemleri yapıyoruz.

  • Sunucumuzun Computer Name yani isminin düzenlenmesi.
  • Sunucumuz üzerinde IP Adress ( IP Adresi ) yapılandırması

Sunucumuzun Computer Name yani ismini düzenliyoruz.


Resim-1

Sunucumuzun Computer Name yani isim düzenlemesini yaptıktan sonra Internet Protocol Version 4 ( TCP/IPv4 ) yapılandırmasını yapıyoruz. Preferred DNS Server bölümüne sunucumuzun IP Adress ( IP Adresi ) yazıyoruz. Active Directory Domain Services ile birlikte sunucumuz ortamda Domain Name Server ( DNS ) Server olarak görev yapacağı için bu şekilde yapılandırıyoruz. Ortamda sunucu olarak görev yapan hiçbir sunucumuzun IP Address ( IP Adresi ) her zaman Static ( Statik ) olması gerekmektedir.


Resim-2

Sunucumuz üzerindeki gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Server Manager konsolunu açıyoruz. Dashboard ekranında Add roles and Features tıklıyoruz. Dilerseniz sağ üst köşedeki Manage menüsünden Add Roles and Features ile rol ekleme sihirbazını açabiliriz.


Resim-3

Before you begin bilgi ekrani geliyor karşımıza kuruluma devam etmek için Next diyerek devam ediyoruz.


Resim-4

Select Installation Type ekranında Role-based or features-based Installation kurulum standart bildiğimiz rol ve özelliklerin kurulumunu yapabileceğimiz seçenektir. Remote Desktop Services installation bölümünde Remote Desktop Host Services yapılandırılmasının yapıldığı seçenektir. Biz Active Directory Domain Services rolünün kurulumu yaparak yapılandıracağımız için Role-based or features-based Installation seçerek Next diyerek devam ediyoruz.


Resim-5

Select destination server ekraninda kurulumu hangi sunucu üzerinde yapılacak ise o sunucuyu seçmemiz gerekiyor. Ben W16DC üzerinde Active Directory Domain Services rolünü kurulumunu yaparak yapılandıracağımız için bu sunucumuzu seçiyoruz ve Next diyerek yapılandırmaya devam ediyoruz.


Resim-6

Select server roles ekranında sunucumuz üzerinde Active Directory Domain Services rolünün kurulumunu yaparak yapılandıracağımız için Active Directory Domain Services rolünü işaretliyoruz.


Resim-7

Active Directory Domain Services rolünü seçtiğimizde Add Roles and Features Wizard ekranı geliyor karşımıza Active Directory Domain Services rolü ile birlikte diğer Features ( Özellik ) larımız olan Group Policy Management ve Remote Administration Tools altında bulunan Active Directory Module for Windows Powershell, Active Directory Administrative Center, AD DS Snap-Ins and Command Line Tools Features ( Özellik )ların kurulmasını gerektiğini belirtiyor. Active Directory Domain Services rolünü kurulumu ve yapılandırmasına devam etmek için Add Required Features diyerek  Group Policy Management ve Remote Administration Tools altında bulunan Active Directory Module for Windows Powershell, Active Directory Administrative Center , AD DS Snap-Ins and Command Line Tools Features ( Özellik )larının da kurulması sağlıyoruz.


Resim-8

Select server roles ekranında sunucumuz üzerinde Active Directory Domain Services rolünün kurulumu ve yapılandırmaya hazır Next diyerek devam ediyoruz.


Resim-9

Select features ekranında sunucumuz üzerine kurabileceğimiz Features ( Özellik ) görüyoruz. Active Directory Domain Services rolünü seçtiğimizde Active Directory Domain Services rolü için gerekli olan Group Policy Management ve Remote Administration Tools altında bulunan Active Directory Module for Windows Powershell, Active Directory Administrative Center, AD DS Snap-Ins and Command Line Tools Features ( Özellik ) kurulması için izin vermiştik o nedenle Features ( Özellik ) ekranında herhangi bir şey seçmeden Next diyerek devam ediyoruz.


Resim-10

Active Directory Domain Services ekranı geliyor karşımıza bu ekran Windows Server 2016 ile birlikte karşımıza çıkan yeniliklerden bir tanesidir. Buradaki Configure Office 365 with Azure Active Directory Connect seçeneği ile yapılandıracağımız Active Directory Domain Services rolünü Office 365 ve Azure Cloud Platformu ile çalışmasını sağlayabiliriz. Bu ekrandaki kurulum ve yapılandırmaları başka bir yazımızda sizlerle paylaşıyor olacağız. O nedenle bu ekranda Next diyerek devam ediyoruz.


Resim-11

Confirm installation selections ekranında Active Directory Domain Services rolünün kurulumu tamamlandıktan sonra sunucunun otomatik olarak restart etmek istersek Restart the destination server automatically if required seçeneğini işaretlememiz gerekiyor. Ben Active Directory Domain Services rolünün kurulumu bittikten sonra sunucum üzerinde Active Directory Domain Services yapılandırmasına devam edeceğiz için kurulumu Install diyerek başlatıyoruz.


Resim-12

Installation progress ekraninda Active Directory Domain Services rolü ile birlikte diğer özelliklerimiz olan Group Policy Management ve Remote Administration Tools altında bulunan Active Directory Module for Windows Powershell, Active Directory Administrative Center , AD DS Snap-Ins and Command Line Tools özelliklerinin kurulduğunu görüyoruz.


Resim-13

Windows Server 2012 öncesinde aslında dcpromo komutunu yazdığımızda arka tarafta Active Directory Domain Services rolünün kurulumu yapılarak karşımıza bu ekran gelmekteydi. Ancak Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 ve Windows Server 2016 ile birlikte bütün işlemleri Server Manager üzerinden yapıyoruz.

Active Directory Domain Services rolü ile birlikte diğer özelliklerimiz olan Group Policy Management ve Remote Administration Tools altında bulunan Active Directory Module for Windows Powershell, Active Directory Administrative Center , AD DS Snap-Ins and Command Line Tools özelliklerinin kurulumları tamamlandığını görüyoruz.


Resim-14

Server Manager üzerinde de  Active Directory Domain Services rolünün kurulumunun yapıldığını ve yapılandırılması gerektiğini görüyoruz.


Resim-15

Active Directory Domain Services rolü üzerinde Primary Domain Controller yapılandırılması için Promote this Server to a domain controller tıklıyoruz ve Active Directory Domain Services rolünü yapılandırmaya başlıyoruz.


Resim-16

Active Directory Domain Services Configuration Wizard ekranı geliyor karşımıza. Deployment Configuration ekranında üç seçenek bulunuyor.

Add a domain to an existing domain : Mevcut Forest yapımız içinde yeni bir Domain Controller yapılandırmak için bu seçeneği seçmemiz gerekiyor. Yani ortamımıza bir Additional Domain Controller yapılandırmasını yapacağımız zaman bu seçeneği işaretliyoruz.

Add a new domain to an existing forest : Mevcut Forest yapımız içinde yeni bir Domain yapılandırmak için bu seçeneği seçmemiz gerekiyor. Yani mevcut Forest yapımız içinde baki.local isminde bir Domain var ve biz bu Forest yapımız içine cubuk.local isminde bir Domain daha yapılandıracağımız zaman bu seçeneği işaretliyoruz.

Add a new forest : Ortamımıza yeni bir Forest ve Domain yapılandırmasını yapacağımız zaman bu seçeneği işaretliyoruz.


Resim-17

Biz ortamımıza yeni bir Forest içinde yeni bir domain kurup yapılandıracağımız için Add a new forest seçeneğini işaretliyoruz. Specify the domain information for this operastion altında bulunan Root domain name bölümüne kuracağımız Domain ismini yazıyoruz ve Next diyerek devam ediyoruz.


Resim-18

Domain Controller Options ekraninda Specify domain controller capabilities bölümünde

Domain Name System (DNS) Server : Active Directory ve DNS entegrasyonu Windows Server Sisteminin en önemli özelliklerinden biridir. Active Directory ve DNS, objelerin hem Active Directory objeleri hem de DNS domainleri ve kaynak kayıtları (Resource Records) olarak sunulabilecek şekilde benzer bir hiyerarşik isimlendirme yapısına sahiptirler. Bu entegrasyonun sonucu olarak Windows Server Ağındaki bilgisayarlar, Active Directory’ye özgü birtakım servisleri çalıştıran bilgisayarların yerini öğrenmek için DNS Sunucuları kullanmaktadırlar. Örneğin, bir client Active Directory’ye logon olmak veya herhangi bir kaynağı (yazıcı veya paylaşılmış bir klasör) dizin içerisinde aratmak için bilmesi gereken Domain Controller IP adresini DNS Sunucu üzerinde SRV kayıtlarından öğrenmektedir. Active Directory’nin sorunsuz bir şekilde çalışması için DNS sunucuların SRV kayıtlarını eksiksiz bir şekilde barındırması gerekmektedir. SRV kayıtlarının amacı, client’lara logon esnasında veya herhangi bir kaynağa ulaşıyorken Domain Controller’ların yerlerini belirtmektir ve bu kayıtlar DNS sunucularda tutulur. SRV kayıtlarının olmadığı bir ortamda, client’lar Domain’e logon olamayacaklardır. Ayrıca Windows Server, DNS bilgilerinin Active Directory veritabanı ile tümleşik olarak saklanmasına olanak vermektedir. Bu sayede DNS bilgilerinin replikasyonu daha efektif ve güvenli bir hale gelmektedir.
Windows Server, Active Directory organizasyonunu kurmadan, önce oluşturulacak olan Domain’in DNS altyapısını önceden oluşturmayı gerektirmektedir. Eğer oluşturulacak olan Domain’in DNS altyapısı kurulum öncesinden hazırlanmamışsa, kurulum esnasında da DNS altyapısı kurulabilir.

Global Catalog ( GC ) : Global Catalog, Active Directory’deki tüm objelerin özelliklerinin bir alt kümesini taşıyan bilgi deposudur. Bu barındırılan özellikler, varsayılan olarak, sorgulamalar esnasında en sık kullanılan özelliklerdir (örneğin kullanıcı ön ismi, son ismi ve logon ismi).
Global Catalog kullanıcılara şu hizmetleri sunar:

  • Gereken verinin nerede olduğundan bağımsız olarak Active Directory objeleri hakkında bilgiler sunar.
  • Bir ağa logon oluyorken Universal Group Membership bilgisini kullanır.
  • Global Catalog Sunucusu Domain’deki bir Domain Controller’dır ve Domain’de oluşturulan ilk Domain Controller otomatik olarak Global Catalog seviyesine yükseltilir. Sonradan ek Global Catalog Sunucular eklenebilir.

Read Only Domain Controller (RODC) : Windows Server 2008 ile gelen en dikkat çeken özelliklerden birisi Read Only Domain Controller ( RODC ) özelliğidir. Read Only Domain Controller ( RODC ) adından da anlaşılacağı gibi Active Directory Domain Services sunuculardan farklı bir yapıya sahiptir. Tam olarak, Active Directory veritabanını barındıran fakat veritabanına yazma hakkına sahip olmayan bir Domain Controller tipidir. Yani üzerinden, Active Directory içerisindeki Organizational Unit,User, Group gibi objeler görülebilir fakat ekleme ve ya silmek gibi işlemleri yapmak mümkün değildir. Read Only Domain Controller ( RODC ) bulunduğu ortamda Domain Controller olarak hizmet verirken, üzerinde değişiklik yapılamadığı için herhangi bir güvenlik açığı da oluşturmamaktadır. Windows Server 2003 işletim sisteminde Active Directory kurulumu Administrators grubuna üye olan kullanıcılar tarafından gerçekleştirilebilmekteydi. Bu durumun aksine Windows Server 2012 ile birlikte sunulan Read Only Domain Controller ( RODC ) rolünün kurulumu, Delegasyon yapıldıktan sonra Standart bir domain user tarafından da yapılabilmektedir. Amaç, uzak ofiste yer alan bir çalışan tarafından kurulum işleminin gerçekleştirilerek, bizim için  zaman ve iş tasarrufu sağlamaktır. Read Only Domain Controller ( RODC ) üzerine kurabileceğimiz bir başka sunucu rolü Read-Only DNS Server dır. Read Only Domain Controller ( RODC ) üzerindeki DNS de kayıtlar sadece okunabilir DNS üzerinde herhangi bir ekleme ve ya silmek gibi işlemleri yapmak mümkün değildir. Windows Server 2016 üzerinde Read Only Domain Controller ( RODC ) kurulumu paylaşıyor olacağız.

Directory Services Restore Mode (DSRM) password : Microsoft Domain ortamlarında Active Directory yedeğinin dönülmesi için kullandığımız özel yöntemdir. Directory Services Restore Mode (DSRM) kullanmak için bilgisayarınız ve ya sunucunuz açılırken F8 tuşuna basarak karşınıza gelen menüden directory services restore mode bölümünü seçmeniz gerekiyor. Bu bölümü seçerek gerçekleşen açılışta pek çok directory ile ilişkili servis durdurulduğu için rahatlıkla System State yedeğini dönebiliyoruz. Windows Server 2008 ile beraber gelen yeni özelliklerden biri artık Active Directory Domain Services servisinin olması ve bu servisi istediğiniz zaman durdurabiliyor olmanız. Ancak bu bir bilgi kirliliğine neden olmaktadır, Windows Server 2008 ve Windows Server 2008 R2 sistemlerinde de system state yedeğinden dönmek için Directory Services Restore Mode (DSRM) açılış şeklini kullanmanız gerekmektedir. Servisi durdurmak sadece Active Directory veri tabanını taşımak veya bakım işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır ancak system state yedeği için hala Windows Server 2003 sistemlerinde olduğu gibi Directory Services Restore Mode (DSRM) kullanılır. Directory Services Restore Mode (DSRM) ile açılış yapılırken sizden bir şifre istenir. Bu şifre sizin domain administrator kullanıcısı şifresi değildir, her Domain Controller için ayrı olarak atanan ve o Domain Controller sunucusu Domain kurulumu yapılırken ( dcpromo ) size sorduğu şifredir. Bu şifreyi hatırlamıyorsanız eğer normal mode ile açılış yaparak komutlar yardımı ile Directory Services Restore Mode (DSRM) şifresini resetleyebilirsiniz.

Domain Controller Options ekraninda Specify domain controller capabilities bölümünde herhangi bir değişiklik yapmadan Type the Directory Services Restore Mode (DSRM) password kısmına Active Directory Restore Mode için kullanacağımız Complex Password yazıyoruz. Next diyerek devam ediyoruz.


Resim-19

DNS Options ekraninda eğer yapımız içinde mevcutta bir DNS Server yapımız var ise yeni kurulan DNS Server sunucumuzu mevcuttaki DNS zone üzerinde delegasyon ataması yapılabilir. Burada herhangi bir seçim yapmıyoruz Next diyerek devam ediyoruz.


Resim-20

Additional Options ekranında Domain ortamımız için kullanacağımız NETBIOS name isminin geldiğini görüyoruz. Next diyerek devam ediyoruz.


Resim-21

Paths ekranında Active Directory Domain Services yapımızın Database folder,Log files folder ve SYSVOL folder kurulacağı dizinleri belirliyoruz. Ben default dizinler üzerinde herhangi bir değişiklik yapmıyorum ve Next diyerek devam ediyoruz.


Resim-22

Review Options ekranında Active Directory Domain Services rolü yapılandırması sırasında yapmış olduğumuz seçeneklerin bir listesini görüyoruz.


Resim-23

View Script bölümüne tıklayarak Active Directory Domain Services rolü için yapmış olduğumuz yapılandırmayı PowerShell komutu olarak alarak kurulum yapabiliriz.


Resim-24


Resim-25

Review Options ekranında Active Directory Domain Services rolü yapılandırması için Next diyerek devam ediyoruz.


Resim-26

Prerequisities Check ekranında Windows Server 2016 Active Directory Domain Services rolü için check yaparak herhangi bir problem ya da eksiklik olup olmadığı kontrolünü yapacaktır.


Resim-27

Active Directory Domain Services rolü için gerekli kontroller tamamlandı. All Prerequisite check passed succesfully. Click “Install” to begin installation. mesajını görmekteyiz. Install diyerek  kurulumu başlatabiliriz.


Resim-28


Resim-29

Installation ekranında Active Directory Domain Services rolünün sunucumuz üzerindeki yapılandırmasının başladığını görüyoruz.


Resim-30


Resim-31


Resim-32


Resim-33


Resim-34

Sunucumuz üzerindeki Active Directory Domain Services rolünün yapılandırmasını tamamlandı sunumuzun restart olacağı bilgisini alıyoruz.


Resim-35

Sunucumuz restart olduktan sonra Server Manager konsoluna Active Directory Domain Services ( AD DS ) ve Domain Name Server ( DNS ) rollerinin geldiğini görüyoruz.


Resim-36

Administrative Tools altina Active Directory Domain Services rolü ile ilgili Active Directory Domain Services konsolların geldiğini görüyoruz.


Resim-37

Active Directory Users and Computers konsolu aşağıda görüldüğü gibidir.


Resim-38

Domain Name Server ( DNS ) Server rolünün DNS Manager konsolu aşağıdaki gibi geldiğini görüyoruz.


Resim-39

Active Directory Administrative Center konsolu aşağıda görüldüğü gibidir.


Resim-40

Bu konuyla ilgili sorularınızı https://forum.mshowto.org linkini kullanarak ulaşacağınız forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Referanslar

https://www.mshowto.org

 

TAGs : server 2016, server 2016 dc, server 2016 domain, server 2016 domain kurulumu, server  2016 dc kurulumu, dc nasil kurulur, dc nedir, domain nedir, forest nedir, forest kurulumu, yeni domain kurulumu, server 2016 kurulumu, server 2016 domain nasil kurulur,

Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?

Yazar Hakkında

Baki ÇUBUK 1985 K.D.Z Ereğli doğumludur.1998 yılında başlayan bilgisayar ile tanışma macerası 2003 yılında profesyonel hayata atılarak başlamıştır. 16 yılı aşkın bir süredir Bilişim sektörü içerisinde farklı rollerde görev almıştır. Bilişim sektörüne K.D.Z Ereğli faaliyet göstermiş olan Ebil Bilgisayar bünyesinde 2003 - 2007 yılları arasında Teknik Destek Uzmanı olarak görev yapmıştır. Ebil Bilgisayar bünyesinde kurulan AVASOFT Yazılım ve Danışmanlık firmasından çelik sektörü için üretilen Avasoft yazılımı Logo Tiger ve ETA Muhasebe yazılımlarına 2005 - 2007 yılları arasında Yazılım Destek Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2007 yilinda vatani görevi nedeniyle bu firmadaki görevlerinden ayrılmıştır. Vatani görevini tamamladıktan sonra 2008 - 2009 yılları arasında Bilge Adam Bilişim Grubu'nda Sistem ve Network Uzmanlığı eğitimi alarak eğitimini Üstün Başarı ile tamamlamıştır. İstanbul'da faaliyet gösteren InterComp Bilgisayar bünyesinde 2009 - 2011 yılları arasında Sistem Destek Uzmanı olarak görev yapmıştır. Bu firmadaki görevinden Eylül 2011 yılında ayrılarak 2011 yılından itibaren Dorak Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları Holding A.Ş bünyesinde Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak görev yapmaktadır. 2015 yılında Türkiye’de tüm 4 ve 5 yıldızlı otellerin IT Manager – Group IT Manager – Head of IT – IT Director pozisyonundaki profesyonel Bilgi İşlemcileri bir araya getirmek için kurulan HOTELS CIO Kurucu Üye olarak görev almaktadır. 2005 yılında bilişim sektöründeki Türkçe içeriği arttırmak ve Microsoft’a ait ürünler ile ilgili çözümler sunmak için oluşturulmuş bağımsız bir organizasyon olan Mshowto bünyesinde yazar olarak görev almaktadır. 2017 yılında Türkiye’de bilişim sektörüne yön veren, kâr amacı taşımayan, gönüllülerden oluşan profesyonel bir sosyal insiyatif olarak kurulan CIO Turkey bünyesinde kurucu üye olarak görev almaktadır.

Yorum Yap