0

Microsoft Windows Server 2008 ile beraber gelen yeniliklerden ve ana yönetim konsolumuz Server Manager’dan bahsetmeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar SM’nin kısaca ne olduğundan, neleri içerdiğinden bahsettik. Server 2008 ile beraber gelen gerek devam eden gerekse de yenilenen ve yeni eklenen rolleri genel olarak tanıdık. Server 2008 ile beraber sunucularımıza rollerin yanı sıra çeşitli özellikleri de ekleyebiliyoruz. Peki, bu özellik olarak bahsettiğimiz şey nedir?

Feature(Özellik); Bir sunucunun asıl görevini, örneğin mail sunucusu, uygulama sunucusu gibi, tanımlamaz. Bunun yerine sunucumuz için yardımcı ve destekleyici bir işlevdir. Bir sistem yöneticisi bir özelliği sunucunun asıl görevi olması amacıyla değil, sunucunun asıl rolünün/görevinin işlevselliğini arttırması için kullanır. Örneğin FailOver Clustering özelliğini File Services rolünün daha stabil ve güvenilir çalışmasını sağlamak için yüklemeyi tercih edebilir. Aşağıda genel olarak bahsedeceğim özellikler Windows Server 2008 içerisinde mevcuttur ve Server Manager kullanılarak yüklenebilir.

1- Microsoft .Net FrameWork 3.0 Feature: Görsel açıdan çekici kullanıcı deneyimlerine sahip uygulamalar oluşturmak, teknoloji sınırlarının ötesinde sorunsuz iletişim sağlamak ve çok geniş bir yelpazede iş süreçlerini destekleyebilmek için .NET Framework sürüm 2.0’ın gücünü yeni teknolojilerle birleştirir. Bu yeni teknolojiler Windows Presentation Foundation, Windows Communication Foundation, Windows Workflow Foundation ve Windows CardSpace’dir.

2- BitLocker Drive Encryption: BDE boot bileşenlerinin bütünlüğünü denetleyip, tüm bir disk birimini şifreleyerek çalınan, kaybolan bilgisayarlardaki verinin güvenliğini sağlamamıza yardımcı olan bir özelliktir. Verinin şifresi sadece boot bileşenlerinin başarılı olarak doğrulanmasından ve şifrelenen disk biriminin orijinal bilgisayarda olduğu tespit edildikten sonra çözülebilir. Boot bileşenlerinin bütünlüğünün kontrol edilebilmesi için uyumlu bir Trusted Platform Module (TPM) çipine gereksinim duyar.

3- BITS Server Extensions: BITS Server Extensions sunucumuzun BITS kullanan istemcilerden dosya alabilmesine izin veren bir özelliktir. BITS istemci bilgisayarların ön planda ya da arka planda asenkron olarak dosya transfer edebilmesini, dosya transferi sırasında bağlantı kopmaları ya da bilgisayar yeniden başlamaları gibi kesilmelerde transferin kaldığı yerden devam etmesini, ağ uygulamalarının yanıt veremez duruma gelmesini engeller.

4- Connection Manager Administration Kit: CMAK bağlantı yöneticisi profilleri yaratmak için kullanılır.

5- Masaüstü Deneyimi: Bu özellik, Windows Vista içerisinde bulunan Media Player, masaüstü temaları, fotoğraf yönetimi gibi özellikleri sağlar. Bu özellikler varsayılanda devre dışı gelir ve manuel olarak aktif hale getirilmesi gerekir.

6- Group Policy Management: GPM, grup ilkesi yönetimini, uygulanmasını, yönetilmesini, dağıtılmasını, sorun çözüm sürecini ve anlaşılmasını daha da kolaylaştırır.

7- Internet Printing Client: IPC HTTP protokolünü kullanarak internet üzerindeki Web Print Server’ları kullanmamıza izin verir. Internet üzerinden yazdırmak aynı Domain ya da ağ ortamında bulunmayan kullanıcıların yazıcılarla bağlantı yapmasını sağlar. Örnek olarak seyahatteki bir personeliniz Starbucks’ta kahvesini içerken sunucularınızı kullanabilir. J

8- Internet Storage Name Server: iSNS, Internet Small Computer System Interface (İSCSI) temelli Storage Area Network’lerini (SAN) bulabilmenizi ve bağlanabilmenizi sağlar.

9- LPR Port Monitor: LPR Port monitor özelliği UNIX tabanlı sistemleri üzerinde yazcılara bağlanmayı ve kullanabilmeyi sağlar.

10- Message Queuing: Message Queuing özelliği uygulamalar arasında kesin bir mesaj iletimi, etkili yönlendirme, güvenlik ve öncelik tabanlı mesaj iletimi sağlar. Message Queuing özelliği ayrıca farklı işletim sistemleri üzerinde çalışan uygulamaların, farklı ağ alt yapı sistemleri üzerinde çalışan uygulamaların ve geçici olarak çevrimdışı olan ya da farklı zaman dilimlerinde çalışan uygulamaların mesaj iletimlerini de sağlar.

11- MultiPath I/O: MPIO özelliği, Microsoft Device Specific Module ya da 3. Parti bir DSM modülü ile birlikte Microsoft Windows üzerindeki bir veri depolama biriminde birden fazla data path kullanmamızı sağlar.

12- Peer Name Resolution Protocol: PNRP iletişim kuralı bilgisayarınızdaki uygulamaların isim kayıt etme ve çözmelerini sağlayarak diğer bilgisayarların bu uygulamalarla iletişime geçebilmesine olanak sağlar.

13- qWave: Quality Windows Audio Video Experience (qWave) Internet protokülünü kullanan ses ve görüntü streaming uygulamaları için bir ağ platformudur. qWave ses ve görüntü uygulamalarının performans ve kararlılığının yükselebilmesi için network quality-of-service (QuS) hizmetini yönetir.

14- Remote Assistance: Remote Assistance sizin ya da bir destek personelinin bilgisayar soru ve sorunlarına yardımcı olabilmeniz için kullanıcılarınıza uzaktan yardım isteği göndermenizi sağlar. RA sayesinde sorunları çözebilmek için kullanıcı masaüstünü izlemenize ve denetimini alabilmenize olanak sağlar. RA ile isterlerse kullanıcılarınızda sizden ya da arkadaşlarından yardım talep edebilirler.

15- Remote Server Administration Tools: RSAT özelliği Windows Server 2003 ya da Windows Server 2008 sunucularınızın uzak bilgisayardan rollerin, rol hizmetlerinin, özelliklerin uygulanabilmesine izin vererek uzaktan yönetimini gerçekleştirmenize izin verir.

16- Removable Storage Manager: RMS, çıkartılabilir ortamları yönetir ve kataloglar.

17- RPC Over HTTP Proxy: ROHP nesnelerin uzaktan yordam çağrılarını (RPC) HTTP iletişim kuralı üzerinden almasını sağlayan bir Proxy hizmetidir. Bu özellik ayrıca güvenlik nedenleri ile sunucular arasında olan nesnelerin istemciler tarafından bulunmasını sağlar.

18- Services For NFS: Services for Network file System DFS gibi hareket eden bir iletişim kuralıdır. Bir kullanıcının ağ üzerindeki dosyalara sanki kendi yerel bilgisayarlarındaymış gibi kolayca erişmesini sağlar. Bu özellik Windows Server 2008’in sadece 64 bit sürümlerinde mevcuttur. Diğer sürümlerde bu özellik file Service rolüne ait bir rol hizmeti olarak çalışmaktadır.

19- SMTP Server: SMTP Server özelliği e-posta iletilerinin e-posta sistemleri arasında aktarımını sağlar.

20- SNMP Services: Simple Network Management Protokol Services özelliği, HP OpenView, Novell NMS, IBM Netview, Sun Net Manager gibi yazılımsal ve router, bridge, hub gibi donanım tabanlı yönetimsel konsol uygulamalaları arasında yönetimsel bilginin aktarımını sağlayan bir internet standartıdır.

21- Subsystem for UNIX-based Applications: SUA özelliği Windows ortamlarında Microsoft web sitesinden indirilebilecek yardımcı yazılımlarla UNIX tabanlı yazılımları kullanmanızı, derlemenizi ve özelleştirebilmenizi sağlar.

22- Telnet Client: Bu özellik Telnet protokolünü kullanarak Telnet sunucularına bağlanabilmeyi ve uygulama çalıştırabilmeyi sağlar.

23- Telnet Server: Telnet Server UNIX tabanlılarda dâhil olmak üzere uzak kullanıcıların telnet protokolünü kullanarak komut satırından yönetimsel görevleri gerçekleştirebilmelerini ve Telnet Client kullanarak uygulama çalıştırabilmelerini sağlar.

24- FailOver Clustering: FailOver Clustering birçok sunucunun ortak çalışarak, üzerlerinde çalışan hizmetlerin ve uygulamaların sürekli olarak ulaşılabilir halde bulunmasını sağlayan bir özelliktir. Genellikle Dosya sunucuları, Posta sunucuları ve veritabanı sunucuları üzerinde yapılandırılır.

25- Trivial File Transfer Protocol Client: FTP‘nin temel fonksiyonel şekli olarak ifade edilen basit bir dosya transfer protokolüdür. Bu protokolü kullanan sunuculara bağlanabilme imkânı sağlar.

26- Network Load Balancing: NLB, TCP/IP ağ iletişim kuralını kullanarak sunucular üzerindeki trafiğin yönetimi ve dağıtımını gerçekleştiren bir özelliktir. Örneğin IIS çalıştıran web sunucularının bulunduğu ortamlara yeni sunucular eklendiğinde ağ ölçeklenebilirliğini ve aü yükünü dengeler.

27- Windows Server Backup: Bu özellikle beraber sunucunuz üzerinde bulunan uygulamaları, dosyaları, sistem bileşenlerini yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz. İsterseniz yedekleme işlemlerini zamanlayabilirsiniz.

28- Windows System Resource Manager: WSRM sunucunuz üzerinde bulunan işlemci ve RAM kaynaklarının nasıl tahsis edildiğini raporlayan ve yönetilmesini sağlayan yönetimsel bir araçtır. Kaynak tahsisinin yönetimi sunucu performansımızı ve verimliliğimizi yükselteceği gibi uygulamaların ve hizmetlerin kaynak yönetimlerini kolaylaştıracaktır.

29- WINS: DNS altyapısına benzemektedir. Ağda bulunan nesnelerin internet adresleri ile isimlerini eşleştirir, depolar ve güncelleştirir.

30- Wireless LAN Service: WLAN özelliği ağ kartının ne olduğunu bakmadan kablosuz ağın yapılandırılmasına, yönetilmesine ve kablosuz kullanıcı profillerinin oluşturulmasına olanak sağlar.

31- Windows Internal Database: WID sadece Windows SharePoint Services, WSUS, UDDI Services, Active Directory RMS, Windows System Resource Manager gibi sunucu rol ve özellikleri tarafından kullanılabilen bir veri depolama mekanizmasıdır.

32- Windows PowerShell: Windows PowerShell sistem yöneticilerinin yüksek verimlilikle çalışmalarını sağlamak için tasarlanmış bir komut satırı ara birimi ve script dilidir. Eski sürümlerde bulunmayan 130 yeni komut satırı aracıyla beraber gelmektedir.

33- Windows Recovery Disc: WRD Windows sisteminin ciddi hatalardan kurtarılabilmesini olanak sağlamak amacıyla kurtarma diskleri yaratılmasını sağlar. Kurtarma disklerini Bilgisayar üreticiniz tarafından sağlanan kurtarma araçlarına ya da Windows kurulum diskine erişemediğiniz durumlarda sistem kurtarma seçeneklerine ulaşabilmek için kullanabilirsiniz.

Server Manager ara biriminin otomatik başlamasını denetlemek

Server Manager bir yönetici hesabı ile oturum açtığınız ya da Initial Configuration Task ara birimini kapattığınız her zamana otomatik olarak çalışacaktır. Server Manager ya da Initial Configuration Task ara birimlerinin varsayılan açılış davranışların aşağıdaki kayıt defteri anahtarlarını değiştirerek gerçekleştirebilirsiniz.

SM sistem oturum açılmasında otomatik açılmasın;

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Server Manager anahtarındaki “DoNot OpenServerManagerAtLogon değerini 1 yapın. Varsayılanda bu değer 0 (Sıfır)’dır.

Initial Configuration Task arabirimi oturum açılmasında otomatik açılmasın;

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Server Manager anahtarındaki “DoNotOpenInitialConfigurationTasks AtLogon” değerini 1 yapın. Varsayılanda bu değer 0 (Sıfır)’dır.

Server Manager Windows Server 2008 kurulumunun bir parçası olarak otomatik olarak yüklenir. Server Manager’i kullanabilmek için yönetici haklarına sahip kullanıcı ile oturum açılması gerekmektedir.

Şu an Beta 3 aşamasında olan Windows Server 2008 ve Server Manager ile ilgili olarak istek, geri bildirim ve hata raporlama için ITCFeedb@microsoft.com iletişim adresini kullanabilirsiniz.

Referanslar

Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 0
  harika_
  Harika!!
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  _ok_iyi
  Çok iyi
 • 0
  sevdim_
  Sevdim!
 • 0
  bilemedim_
  Bilemedim!
 • 0
  olmad_
  Olmadı!
 • 0
  k_zd_m_
  Kızdım!

1979 İstabul doğumludur. İşletme lisans eğitiminden sonra Yaşar Factoring’de sistem uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. IT sektöründe birçok farklı firmada (Bilge Adam, Microsoft, Netaş, Sentim, Aktifbank, Vodafone, Datamarket vb…) çalışmıştır. Kendisi halen Kuralkan Bilişim’de Microsoft ekibinin yöneticiliğini yapmaktadır. Ayrıca Microsoft MVP unvanına sahiptir.

Yazarın Profili

Bültenimize Katılın

Tıklayın, üyemiz olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi siz olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir