İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Microsoft Azure
 3. Windows Azure for Windows Server Nedir? – Bölüm 2

Windows Azure for Windows Server Nedir? – Bölüm 2


Birinci bölümde bahsedilen for Windows Server ve SPF çözümleri ile birlikte hizmet sağlayıcılar Windows benzeri bir platforma sahip olabilirler. Ara yüz Windows ile çok fazla benzerlik göstermekte ve üyelik gerçekleştiren müşteri Windows ile aynı deneyimi yaşamaktadır.

ile birlikte şu anki sürümde sağlanan hizmetleri inceler isek:

 • Veritabanları: Bu hizmet ile birlikte MySQL ve MSSQL veri tabanları müşterilere sunulabilir.
 • IaaS: Windows Azure deneyimini sunan ve sanal makine yönetimini yapabilmek için tasarlanan Service Provider Foundation ile sanal makine altyapısı müşterilere sunulabilir. Bu noktada VMM’in yetenekleri kullanılarak oluşturulan hizmet, disk, donanım şablonları müşterilere sunulabilir.
 • Web Siteleri: Bu hizmet ile birlikte aynı zamanda IIS web siteleri de servis olarak sunulabilir.

Bu hizmetlerin sağlanması için Windows Azure for Windows Server için aşağıdaki bileşenlere ihtiyaç duyulmaktadır:

 • Windows Server 2012: Sanallaştırma katmanı olarak kullanılmaktadır.
 • System Center VMM 2012 SP1: Windows Azure’dan farklı olarak bu hizmet içerisinde yönetimi System Center 2012 Virtual Machine Manager sağlamaktadır. İstenildiği takdirde bu hizmet içerisinde birden fazla System Center 2012 instance’ı da yönetilebilir.
 • Service Provider Foundation: Müşteriye sunulan portal ile VMM arasındaki bağlantıyı gerçekleştiren katmandır. Aynı zamanda Mutli-Tenancy yani farklı organizasyonların oluşturulup yönetilmesine imkân sağlar. Orchestrator bileşeni ile de hem VMM görevlerinin hem de diğer 3.parti sistemler ile entegrasyonun gerçekleştirilmesi sağlanır.
 • Windows Azure For Windows Server: Bu hizmet için varsayılanda sunulan Service Management Portal ve API’dir. İstenirse bu portal kullanılabilir ya da sunulan APIler ile var olan farklı bir müşteri portali entegrasyonu sağlanabilir.
 • System Center Operations Manager 2012 SP1: Sunulan bu Hosting çözümünün uçtan uca izlenmesi için kullanılabilir. Sunduğu 300’den fazla Management Pack ile bu çözümün her bileşeni kendisi tarafından izlenebilmektedir.

Görüldüğü gibi bir Hizmet Sağlayıcı olarak yukarıda bahsedilen bileşenlerin kurulumu ile birlikte Windows Azure benzeri bir altyapıya sahip olunuyor. Tümleşik gelen Subscription/Hosting planları ile farklı barındırma modelleri oluşturulabiliyor ve müşterilere farklı ücret seçenekleri ile sunulabiliyor.


Resim-1

Windows Azure for Windows Server kurulumu sonrasında Portal yöneticisini ve organizasyon yöneticilerini nasıl konsolların karşıladığını inceleyelim. Aşağıdaki portal yönetim konsolunda farklı bulutlar, organizasyonlar, networkler, Hosting planları, organizasyon yöneticileri, veri tabanları, web siteleri oluşturulabilir. Oluşturulan bu öğeler müşterilere bir üyelik hizmeti kapsamında sunulacaktır.


Resim-2

Erişim sağlayan organizasyon yöneticisi kendi organizasyonu içerisinde kendisine sunulan Hosting planı ve şablonlar ile sanal makine, veri tabanı ve web siteleri oluşturabilir.


Resim-3

Yukarıdaki ekran görüntülerinde görüldüğü gibi tamamıyla Windows Azure hizmetinin benzeri bir ara yüzü on-premise kullanıcılara sunabilirsiniz.

Bir hizmet sağlayıcı olarak Windows Azure for Windows Server kullanıldığında aynı zamanda Windows Server 2012 Hyper-V ile birlikte gelen yeni özelliklerden de faydalanılabilir. Aşağıda bir hizmet sağlayıcı için kritik olabilecek Windows Server 2012 Hyper-V özellikleri incelenmiştir.

Network Virtualization:

Hyper-V 3.0 ile birlikte sunulan network sanallaştırma özelliği sayesinde müşteriler kendi network altyapılarını koruyarak bulut içerisine aktarabilirler. VLAN teknolojisi ile sağlanan sanallaştırma ortamındaki izolasyonun, yapılandırma tarafında değişikliklere karşı çok esnek olmaması sebebi ile Network sanallaştırması kullanılabilir.

Network sanallaştırması sayesinde:

 • Tüm yapılandırma merkezi olarak gerçekleştirilir. Her taşıma ya da değişiklik ihtiyacında VLAN benzeri yapılandırmanın baştan tasarlanmasına gerek kalmamaktadır.
 • Her organizasyon birbirleri ile benzer IP adres yapısına sahip olsalar dahi izole şekilde farklı networklerdeymiş gibi çalışabilirler. Böylece müşteriler kendi IP adres şemalarını kullanmaya devam edebilirler.
 • Farklı subnetler arasında Live Migration kullanılabilir.
 • Sanal kaynakları farklı veri merkezlerine taşırken IP adresi değişikliklerine gidilmediği için IP bazlı çalışan tüm poliçe ve güvenlik kurallarının yeniden tasarlanmasına gerek kalmamaktadır.


Hyper-V içerisinde gelen Resource Metering, özellikle Windows Azure for Windows Server hizmeti için kullanıldığında ek katma değer sağlayacak özelliklerden biridir. Windows Server 2012 ile birlikte Hyper-V içerisinde yer alan sanal makineler için aşağıdaki belli başlı kriterleri izleme yeteneği sağlanmıştır:

 • Ortalama CPU kullanımı
 • Ortalama fiziksel hafıza kullanımı
 • Minimum hafıza kullanımı
 • Maksimum hafıza kullanımı
 • Sanal makineye atanmış maksimum disk alanı
 • Toplam gelen network trafiği
 • Toplam giden network trafiği

Yukarıda bahsedilen kriterler ile daha efektif veri toplayabilmek için Windows Server 2012 içerisinde Kaynak Havuzları (Resource Pool) oluşturulabilir. İhtiyaca göre oluşturulan bu kaynak havuzları ile sadece istenilen sanal makine grupları için performans değerleri görüntülenebilir.

Virtual Fibre Channel

Cloud hizmet veren bir hizmet sağlayıcı müşteri tarafından gelen yüksek performans ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor, bu istekleri farklı Hosting planları içerisinde sunuyor olmalıdır. Bu noktada Windows Server 2012 Hyper-V ile birlikte sunulan Virtual Fibre Channel özelliği önem kazanmaktadır.

Bilindiği gibi Fibre Channel kullanımı ile birlikte performans, yüksek erişebilirlik, yedekli veri yolları sağlanabilir ve yüksek throughtput isteyen uygulamalara gerekli arabirim desteği verilir.

Windows Server 2012 ile birlikte Hyper-V üzerinde Virtual Fibre Channel desteği sunulmuştur. Bu sayede sanal iş yüklerini barındıran sanal makineler organizasyonda var olan ve FC protokolü ile bağlantı kabul eden depolama çözümlerine direk bağlantı sağlayabilirler. Aynı zamanda Hyper-V içerisinde kullanılan Virtual Fibre Channel, Virtual SAN, Live Migration, MPIO gibi özellikleri de desteklemektedir.

Hyper-V Replica

Windows Server 2012 Hyper-V ile birlikte sunulan ve en dikkat çekici özelliklerden biri olan Hyper-V Replica ile birlikte donanım, network ve sunucu kriterlerinden bağımsız olarak bir lokasyon içerisinde bulunan Hyper-V sunucu içerisindeki sanal makineler farklı bir lokasyondaki Hyper-V içerisine replike edilebilir, felaket durumlarında ikinci sunucu üzerindeki sanal makineler aktif edilebilir. Bu da IaaS hizmeti veren bir hizmet sağlayıcı için farklı üyelik anlaşmaları dahilinde sunulabilen ek bir özellik şeklinde planlanabilir.

Storage Teknolojileri:

Dünya üzerindeki hizmet sağlayıcılara ya da veri merkezlerine bakıldığında başlıca hedeflerden birisi de sunulan hizmetin kalitesi düşürülmeden barındırma maliyetlerinin düşürülebilmesidir. En temel soru daha fazla IOPS hedefi daha az harcama ile nasıl gerçekleştirilir?

Bu ve benzeri sorular Windows Azure for Windows Server kullanarak bir hizmet sağlayıcı haline gelmek isteyen organizasyonlar içinde geçerlidir.

Windows Server 2012 Hyper-V ile birlikte gelen storage yenilikleri bu hedefleri gerçekleştirmeye yöneliktir. Aşağıda hem maliyetleri düşürebilecek hem de diğer çözümlerle karşılaştırıldığında avantaj sunan birkaç yenilikten bahsedilmiştir:

 • Windows Server 2012 içerisinde SMB sürümü 3.0’a yükseltilmiştir. Bu yeni sürüm ile birlikte geliştirilen teknolojiler sayesinde bir Windows Server 2012 Dosya Sunucusu, var olan SAN cihazlarının yerini alabilir seviyeye getirilmiştir.
 • SMB Application paylaşımları üzerinde Hyper-V sanal makineleri ve SQL verileri yüksek erişilebilir şekilde barındırılabilir.
 • Shared-Nothing Live Migration ile ortak bir depolama alanına ihtiyaç duyulmadan farklı Hyper-V sunucuları arasında Live Migration ile sanal makineler kesintisiz taşınabilir.
 • İki farklı cluster arasında sanal makineler kesintisiz taşınabilir.
 • Her bir sanal makine özelinde sunulan sanal disklerin üst limiti 64TB’a yükseltilmiştir.

Windows Server 2012 Hyper-V’nin gücü, System Center 2012 ailesi ve Hizmet Sağlayıcılar için sunulan bu özel paket birleştirildiğinde uçtan uca bulut hizmeti esnek, güvenli ve genişletilebilir şekilde müşterilere sunulabilir.

Bu konuyla ilgili sorularınızı https://forum.mshowto.org linkini kullanarak ulaşacağınız forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Referanslar

www.mshowto.org

Yorum Yap

Yazar Hakkında

İstanbul doğumlu ve Marmara Üniversitesi mezunudur. Mezuniyet sonrası kariyerine Bilge Adam Bilişim Teknolojileri Akademisi'nde Microsoft Certificated Trainer, Consultant ve Senior Consultant pozisyonlarında ve Data Market bünyesinde Danışmanlık Birim Müdürü olarak görev yapmaya başlamıştır. Microsoft bünyesinde tüm MEA bölgesindeki ülkelerde System Center ve Infrastructure projelerinden sorumlu Consultant olarak görev yaptıktan sonra, Aralık 2012 itibari ile KoçSistem bünyesinde danışman olarak çalışmaya başlamıştır. System Center Configuration Manager ürünü için 2010 ve 2011 yıllarında MVP (Microsoft Most Valuable Professional) ünvanı alan Anıl Erduran, 2013 yılında System Center Cloud & Datacenter Management alanında MVP seçilmiş ve uzun yıllar bu ünvanı korumayı başarmıştır. Şu anda Londra'da yaşayan Anıl Erduran AWS üzerinde çalışan Microsoft iş yüklerinden sorumlu EMEA Senior Partner Solutions Architect olarak çalışmaktadır.

Yorum Yap