1. Ana Sayfa
  2. Lync Server
  3. Server 2012 Üzerine Lync Server 2013 Standard Front-End Server Nasıl Kurulur? – Bölüm1

Server 2012 Üzerine Lync Server 2013 Standard Front-End Server Nasıl Kurulur? – Bölüm1


Bu yazımda sizlere Windows Server 2012 üzerine (Front-End Server) kurulumunun nasıl yapıldığını ve Client tarafında testlerin nasıl gerçekleştiğini anlatmaya çalışacağım. rolleri hakkında http://technet.Microsoft.com/en-us/library/gg398536.aspx adresinden, sistem gereksinimleri hakkında ise http://technet.Microsoft.com/en-us/library/gg412892.aspx adresinden yararlanabilirsiniz. Örnek yapımızda sadece Front-End Server’ın kuracağız, yani şirket içerisinde IM, Video, Konferans, dosya paylaşımı ve masaüstü paylaşımı gibi işlemleri çalışır duruma getireceğiz.

Yapımızdaki Server bilgilerimizi ve kurulum adımlarımızı aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

Server / Client                    Name            IP Address

Domain Controller                 DC01            192.168.35.1

Additional DC (Sertifika Sunucu)        ADC01            192.168.35.2

    (Front-End)            LYNCFE01        192.168.35.3


Resim-1

Kurulum adımlarımız;

1. Prepare Servers

2. Install Lync Server 2013

3. Prepare Active Directory

4. Prepare First Server

5. Configure DNS

6. Build Topology

7. Install Lync Server System

8. Add & Enable AD Users

9. Login to Lync 2013

Lync Server’ın kurulumuna aşağıdaki adımları takip ederek başlıyoruz.

Windows Server 2012 için; PowerShell’de aşağıdaki komutları kullanarak gerekli feature’ları ekliyoruz.

Import-Module ServerManager

Add-WindowsFeature RSAT-ADDS, Web-Server, Web-Static-Content, Web-Default-Doc, Web-Http-Errors, Web-Asp-Net, Web-Net-Ext, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Http-Logging, Web-Log-Libraries, Web-Request-Monitor, Web-Http-Tracing, Web-Basic-Auth, Web-Windows-Auth, Web-Client-Auth, Web-Filtering, Web-Stat-Compression, Web-Dyn-Compression, NET-WCF-HTTP-Activation45, Web-Asp-Net45, Web-Mgmt-Tools, Web-Scripting-Tools, Web-Mgmt-Compat, Desktop-Experience, Windows-Identity-Foundation, Telnet-Client, BITS -Source D:\sources\sxs

Feature’larımız eklerken “D:\sources\sxs” Windows Server 2012 DVD’mizide kullanıyoruz. Gerekli feature’ları ekledikten sonra Server’ımızı restart ediyoruz.


Resim-2

Restart sonrası Server’ımıza https://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkID=149156&v=5.0 adresinde Silverlight’ı indirip “Install now” diyerek basit bir şekilde Silverlight’ın kurulumunu yapıyoruz.


Resim-3

Silverlight kurulumu sonrası Lync Server 2013 DVD takıyoruz ve “YES” diyerek devam ediyoruz.


Resim-4

Install diyoruz.


Resim-5

Lisans sözleşmesini kabul ederek “OK” diyoruz.


Resim-6


Resim-7

Kurulum tamamlandıktan sonra “Lync Server Management Shell ve Lync Server Deplyment Wizard” simgelerinin masaüstüne geldiğini görüyoruz.


Resim-8

“Prepare Active Directory” diyoruz ve aşağıdaki adımları tamamlıyoruz.


Resim-9

Step1: Prepare Schema | “Run” diyoruz.


Resim-10

“Next” diyoruz.


Resim-11

Completed : “Finish” diyoruz.


Resim-12

Step3: Prepare Current Forest | “Run” diyoruz


Resim-13

“Next” diyoruz.


Resim-14

“Local domain” i seçiyor ve “Next” diyoruz.


Resim-15


Resim-16

Completed : “Finish” diyoruz.

Step5: Prepare Current Domain | “Run” diyoruz.


Resim-17

“Next” diyoruz.


Resim-18

Completed : “Finish” diyoruz.


Resim-19


Resim-20

Prepare Active Directory adımlarımızı başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra Active Directory Users and Computer’e giderek Administrator kullanıcımızı “CSAdministrator” ve “RTCUniversalServerAdmins” gruplarına ekliyoruz.


Resim-21

“Prepare fist Standard Edition Server” i seçerek kuruluma devam ediyoruz.


Resim-22


Resim-23

“Next” diyoruz.

Completed : “Finish” diyoruz.


Resim-24

DNS Server’ımız üzerinde aşağıdaki gib (SRV) kaydı oluşturuyoruz.

  • Service = _sipinternaltls
  • Protocol = _tcp
  • Port number = 5061
  • Host Offering the service = FQDN Lyncsrv.ozkan-ozdemir.com.tr


Resim-25


Resim-26


Resim-27


Resim-28

DNS Server’ımız üzerinde aşağıdaki (A or AAA) kayıtları oluşturuyoruz.

• meet

• dialin

• admin


Resim-29


Resim-30


Resim-31

DNS Server’ımız üzerinde ilgili kayıtlarımız oluşturduktan sonra kuruluma “Install Administrative Tools” ile devam ediyoruz.


Resim-32

“Install Administrative Tools” adımını tamamladıktan sonra masaüstündeki “Lync Server Topology Builder” ı çalıştırıyoruz.


Resim-33

“New Topology” seçiyoruz “OK” diyoruz.


Resim-34

Topology’imizi “Save” ediyoruz.


Resim-35

SIP domain’imiz yazıyoruz. (Örnek yapımızda tek bir domain kullanılmakta ozkan-ozdemir.com.tr)


Resim-36

“Specify additional supported domains” kısmını “Next” diyerek geçiyoruz.


Resim-37

“Define the first site” bilgileri yazıyoruz.


Resim-38

“Specify site details” bilgilerini yazıyoruz.


Resim-39

“Open the New Front-End Wizard when this wizard closes” kutucuğunu işaretli bırakıyor ve “Finish” diyerek kuruluma devam ediyoruz.


Resim-40

“Next” diyoruz.


Resim-41

“FQDN” bilgilerini yazıp, “Standart Edition Server” seçerek “Next” diyoruz.


Resim-42

“Conferencing (includes audio, video, and application sharing) ve “Enterprise Voice” seçenekleri işaretleyerek “Next” diyoruz.


Resim-43

“Next” diyoruz.


Resim-44

“Next” diyoruz.


Resim-45

“Next” diyoruz.


Resim-46

Bir klasör oluşturup aşağıdaki gibi Okuma ve yazma yetkisi veriyoruz.


Resim-47


Resim-48

“External Base URL” imizi yazıyoruz. Ve “Next” diyoruz.


Resim-49

“Office Web Apps Server FQDN” kısmına Web Apps için kullanmak istediğimiz URL’imizi yazıyoruz.


Resim-50

“Finish” diyoruz.


Resim-51

Topology Builder konsoldan, Action=> Edit Properties | diyoruz.


Resim-52

“Administrative access URL” ve Central Management Server” bilgilerimizi kontrol ediyoruz ve “OK” diyoruz.


Resim-53

Action=>Publish Topolgoy | diyoruz


Resim-54

“Next” diyoruz.


Resim-55

“Next” diyoruz.


Resim-56

“Finish” diyoruz.


Resim-57


Resim-58

Bu konuyla ilgili sorularınızı https://forum.mshowto.org linkini kullanarak ulaşacağınız forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Referanslar

www.mshowto.org

Yorum Yap

Yazar Hakkında

1983 yılında Bursa’da doğdum. Profesyonel olarak 2005 Yılından beri Bilişim sektörünü içerisinde birçok farklı görev de yer aldım. 20.09.14 tarihi ihtibariyle BTE BİLGİSAYAR içinde Sistem Destek Yöneticisi olarak görev almaktayım. Sahip olduğum sertifikalar; VCP | MCP | MCDST | MCSE (w2k,w2k3), + Security | MCITP: Windows Server 2008 Enterprise Administrator | MCITP: Enterprise Messaging Administrator on Exchange 2010 | MCSA: Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2012 | Watchguard | MFA Technical

Yorum Yap