1. Ana Sayfa
  2. Microsoft PowerShell
  3. Powershell İle Temel Network Konfigürasyonları

Powershell İle Temel Network Konfigürasyonları


Ruijie Teknoloji Günü

Bu yazıda sıklıkla kullanılan bazı Powershell komutlarına ulaşabilirsiniz.

IP Konfigürasyonunu Görmek

Get-NetIPConfiguration

Tüm Network Adaptörlerini Görmek

Get-NetAdapter

Network Adaptörünü İsimlendirmek

Get-NetAdapter -Name *Ethernet*

Detaylı Network Konfigürasyonlarını Görmek

Get-NetAdapter | ft Name, Status, Linkspeed, VlanID

Driver Bilgilerini Görmek

Get-NetAdapter | ft Name, DriverName, DriverVersion, DriverInformation, DriverFileName

Network Adaptörünün Donanım Bilgilerini Görmek

Get-NetAdapterHardwareInfo

Network Adaptörünü Etkinleştirmek Ve Devre Dışı Bırakmak

Disable-NetAdapter -Name “Wireless Network Connection”

Enable-NetAdapter -Name “Wireless Network Connection”

Network Adaptörünün Adını Yenilemek

Rename-NetAdapter -Name “Wireless Network Connection” -NewName “Wireless”


POWERSHELL İLE IP KONFİGÜRASYONU YAPMAK

IP ve DNS Bilgilerini Görüntülemek

Get-NetAdapter -Name “Local Area Connection” | Get-NetIPAddress

Sadece IP Adresini Görüntülemek

(Get-NetAdapter -Name “Local Area Connection” | Get-NetIPAddress).IPv4Address

DNS Bilgilerini Görüntülemek

Get-NetAdapter -Name “Local Area Connection” | Get-DnsClientServerAddress

IP ADRES Ataması Yapmak

New-NetIPAddress -InterfaceAlias “Wireless” -IPv4Address 192.168.1.95 -PrefixLength “24” -DefaultGateway 192.168.1.1

Varolan IP Adresini Değiştirmek

Set-NetIPAddress -InterfaceAlias “Wireless” -IPv4Address 192.168.12.25 -PrefixLength “24”

IP Adresini Kaldırmak

Get-NetAdapter -Name “Wireless” | Remove-NetIPAddress

DNS Server Girmek

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias “Wireless” -ServerAddresses “10.10.20.1”,”10.10.20.2″

Bir İnterface (Arayüz)’de DHCP’yi Etkinleştirmek

Set-NetIPInterface -InterfaceAlias “Wireless” -Dhcp Enabled

POWERSHELL İLE PING KOMUTLARI

Ping Atmak

Test-NetConnection -ComputerName www.ahmetmutlu.blogspot.com

Birden Fazla IP’ye Ping Atmak

1..99 | % { Test-NetConnection -ComputerName x.x.x.$_ } | FT -AutoSize

Trace Atmak

Test-NetConnection www.ahmetmutlu.blogspot.com –TraceRoute

Açık Portları Görmek

Test-NetConnection -ComputerName www.ahmetmutlu.blogspot.com -Port 80

Test-NetConnection -ComputerName www.ahmetmutlu.blogspot.com -CommonTCPPort http

NSLOOKUP

Resolve-DnsName www.ahmetmutlu.blogspot.com

Resolve-DnsName www.ahmetmutlu.blogspot.com -Type MX -Server 8.8.8.8

ROUTE

Get-NetRoute -Protocol Local -DestinationPrefix 192.168*

Get-NetRoute -InterfaceAlias Wi-Fi

New-NetRoute –DestinationPrefix “10.0.0.0/24” –InterfaceAlias “Ethernet” –NextHop 192.168.1.1

NETSTAT

Get-NetTCPConnection

Get-NetTCPConnection –State Established

NIC TEAMING

New-NetLbfoTeam -Name NICTEAM01 -TeamMembers Ethernet, Ethernet2 -TeamingMode SwitchIndependent -TeamNicName NICTEAM01 -LoadBalancingAlgorithm Dynamic

SMB KOMUTLARI

SMB Client bilgileri

Get-SmbClientConfiguration

SMB CONNECTION

Get-SmbConnection

SMB Mutlichannel Connection

Get-SmbMutlichannelConnection

SMB Açık dosyaları görmek

Get-SmbOpenFile

SMB Direct (RDMA) adaptörlerini görmek

Get-NetAdapterRdma

HYPER-V NETWORK KOMUTLARI

Get And Set Network Adapter VMQ Settings

Get-NetAdapterVmq

# Disable VMQ

Set-NetAdapterVmq -Enabled $false

# Enable VMQ

Set-NetAdapterVmq -Enabled $true

VM Network Adapter

Get-VMNetworkAdapter -VMName Server01

VM Network Adapter IP Adresini Görmek

(Get-VMNetworkAdapter -VMName NanoConHost01).IPAddresses

VM Network Adapter Mac Addresses Görmek

(Get-VMNetworkAdapter -VMName NanoConHost01).MacAddress

Bu konuyla ilgili sorularınızı https://forum.mshowto.org linkini kullanarak ulaşacağınız forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Referanslar

https://www.mshowto.org

Ruijie Teknoloji Günü
Yorum Yap

Yazar Hakkında

Ahmet MUTLU 1976'da İzmir'de doğdu.Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans mezunu. 1994 yılında bilgisayar ile tanıştıktan sonra şirketlerin IT departmanlarında çalıştı. 1.5 yıl boyunce yetkili Microsoft ve Cisco eğitim merkezinde eğitmenlik yaptı. 5.5 Yıl Birim Bilgi Teknolojileri T.A.S'nde Teknik Destek Takım Lideri olarak çalıştıktan sonra, Mayıs 2010 tarihinden itibaren SuperOnline bünyesinde çalışmaya başladı. 2007'den beri çeşitli community'ler de yaptığı çalışmalardan dolayı Virtualization dalında Microsoft Most Valuable Professional ödülüne layık görülmüştür. Halen Turkcell grup bünyesinde büyük müşteri portföyünde Pre-Sales Manager olarak çalışmaktadır.

Yorum Yap