0

Bir önceki makalemizde Storage mirroring uygulaması için yapımızı tanıyıp gerekli yapılandırma işlemlerini yaptıktan sonra datamızı replikasyon yapmak için Replication set nasıl oluşturulur onu görmüştük. Bu makalemizde ise yapımaza uygun olarak oluşturulan Replication Set doğrultusunda connection nasıl oluşturulur ve failover durumunda replikasyon yapılan datanın ve hedef sunucunun devreye girmesini sağlayacak olan Application Manager toolunun nasıl yapılandırılacağını göreceğiz.

Connection Oluşturmak

Replication set oluşturduktan sonra, bir hedef için replication set bağlantısı aracılığı ile Connection Manager kullanarak bağlantı gerçekleştirebiliriz.

1. Connection Manager kullanarak bağlantı gerçekleştirmek için aşağıdaki seçeneklerden biri kullanılarak “Connection Manager“ penceresi açılmalıdır

 • Tools menüsünden Connection manager
 • Replication set üzerinde sağ tıklayarak “Connection Manager”
 • Hedef üzerine replication set’i sürükle bırak yöntemi ile connection manager açılır


Resim-1

2. Connection Manager Server tabı üzerinde açılır. Connection manager’ın açılış yöntemine bağlı olarak bazı alanlar otomatik olarak tamamlanmış şekilde görülür. Örnek olarak, eğer connection manager replication set’e sağ tıklayarak açılmışsa replication set’in adı connection managerda görüntülenir. Server tabı üzerindeki tamamlanmış alanların doğruluğunu onaylamanız gerekir.


Resim-2

 • Source Server – storage mirroring hedefine transfer edilecek replication set içeriğinin kaynak sunucusunu belirtir.
 • Replication Set – hedef üzerine bağlanılacak olan replication seti belirtir.
 • Target Server – kaynak replication set verisinin kopyalanacak storage mirroring hedefini belirtir.
 • Route – bu hedef datanın transfer olacağı port ve ip adreslerini belirlemenizi sağlayan opsiyonel bir ayardır. Bu ayar size storage mirroring için farklı bir hat seçmenize izin verir.
 • Mappings – kaynak replication set datasının yerleştirileceği hedef üzerindeki lokasyonu belirler. Storage mirroring kendi path’inizi oluşturmanızın yanında size önceden tanımlanmış iki lokasyon da önerir.
  • All To One – bu seçenek hedef üzerinde tek bir volume kaynaktan datayı transfer eder.Önceden tanımlanmış path’i şu şekildedir:    \source name\replication set name\source volume .  Eger  data kaynakda ki çoklu volumlerden transfer  edilecekse, her bir volume hedef üzerinde  aynı volume transfer edilecektir.
  • One To One –  bu seçenek hedef üzerindeki aynı directory yapısına kaynaktan datayı transfer eder.
  • Custom Location – eğer önceden tanımlanmış lokasyonlar sizin network operasyonunuz için uygun değilse, bu opsiyon sizin kendi özel lokasyon belirlemenize imkan sağlar. Bu opsiyonu seçmek için hedef path’ inin üzerine tıklayınız ve sonrasında bu pathi düzenleyebilirsiniz.
 • Start Mirror on Connection – mirroring connection gerçekleştirilirken hemen başlayabilir. Eğer mirroring otomatik olarak başlamak üzere yapılandırılmamışsa , connection gerçekleştikten sonra manuel olarak başlatabilirsiniz.

UYARI: Yansıma (mirror) işlemi başlamadan data bütünlüğü garantilenmez. Bu seçenek connection başladığında tavsiye edilir.

 • Start Replication on Connection – replication connection başlarken direk olarak başlayabilir. Eğer replikasyon otomatik olarak başlatılmak için yapılandırılmamışsa, connection başlatıldıktan sonra manuel olarak başlatmanız gerekmektedir. Bu opsiyonun devre dışı bıraktıysanız, data bütünlüğünü garantilemek için replikasyon başlamadan önce bir mirror başlatmanız gerekecektir.
 • Block Target Path(s) on Connection –  hedef pathlerde yerleştirilen dataya yazmayı engelleyebilirsiniz. Bu storage mirroring işlemi dışındaki değişmelerden datayı koruyacaktır. Eğer failover kullanacaksanız, blocklanan herbir hedef pathi, hedef üzerindeki datayı değiştirebilen kullanıcılar için, failover işlemi boyunca  otomatik olarak unblock durumda olacaktır.  Restorasyon boyunca, pathler otomatik olarak yeniden blocklanacaktır. Eğer resterasyon işlemi olmadan failover ve failback işlemi yapıyorsanız, hedef pathleri unblock kalacaktır. Connection üzerine sağ tıklayarak hedef pathlerini block yada unblock durumuna manuel olarak getirebilirsiniz.

3. İsterseniz connection’ ı gerçekleştirmeden önce mirror ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Bu işlemi Connection Manager penceresinde “Mirroring”  tabını seçerek yapabilirsiniz.


Resim-3

 • Full Mirror –  Replication set içerisindeki tüm datayı kaynaktan hedefe gönderecektir.
 • File Differences – Sadece zaman, tarih ve\yada boyut olarak farklı dosyaları, hedeften kaynağa gönderebilecektir.
  • Send data only if Source is newer than Target – Sadece kaynaktan yeni bulunmuş olan bu dosyaları hedefe gönder

Not: Eğer bir database uygulaması kullanıyorsanız, ona ihtiyac duduğunuza kesin olarak emin olmadan bu seçeneği kullanmayınız. Database uygulamaları ile tüm dosyalar için kritik bir işlemdir.

  • Use block checksum- farklı olarak işaretlenen dosyalar için, mirror bir checksum karşılaştırması yapar ve yalnızca farklı olan blocklanmış dataları gönderir.
 • Remirror on auto-Reconnect – Kesin şartlarda, örneğin kaynak üzerinde ki disk tabanlı kuyrukların tükenmiş olduğu durumlarda kullanılır. Storage mirroring otomatik olarak bağlantıyı keser ve sonra otomatik olarak yeniden bağlanır. Hedef üzerindeki data bütünlüğünü garanti etmek amacıyla, storage mirroring auto-reconnect sonrasında otomatik bir mirror çalıştıracaktır. Eğer bu opsiyonu etkinleştirirseniz, çalıştırılacak auto-remirror’ ın tipi belirlenir.
  • File Differences with Checksum – Tarih, zaman ve \ yada boyut olarak hedef ve kaynak üzerindeki her bir dosya farklı olarak işaretlenir. Mirror işaretlenmiş dosyalar üzerinde checksum karşılaştırması yaptığında ve yalnızca gönderdiğinde farklı olanları blocklar.
  • File Differences with no Checksum – Tarih, zaman ve \ yada boyut olarak hedef ve kaynak üzerindeki her bir dosya hedef üzerine gönderilir.
  • Full – Tüm dosyalar hedef üzerine gönderilir.

Not: Database uygulamaları zaman, tarih yada dosya boyutu değiştirmeden dosyaları güncelleyebilir. Bu nedenle, eğer bir database uygulaması kullanıyorsanız, File Differences with checksum yada Full opsiyonunu kullanmalısınız.

 • Calculate Replication Set size on connection – Mirror başlatılmadan önce replication set’ in boyutunu belirler. Mirroring durumu eğer replication set boyutu hesaplanılmışsa tamamlanma yüzdesi güncellenecektir.

4. Kurumunuz network bağlantısı üzerinden bu işlemi yapacağınız için network’ ünüzdeki mevcut hattınızda hissedilir oranda yoğun yaşanmaması için bağlantı ayarlarını konfigüre etmek isteyebilirsiniz. Bu durumda Bandwidth tabına tıklamanız gerekecektir.


Resim-4

 • No Banwidth Limit –  Varsayılan ayar olarak bu seçenek seçili durumdadır. Eğerki mirroring işlemi için başka bir hat kullanıyorsanız yada limit kullanımı konusunda sıkıntınız yoksa bu ayarda kalmasında fayda vardır.
 • Fixed Banwidth Limit- daha öncede belirttiğim gibi hattın tamamını değilde bellir bir oranını bu işlem için ayırmak istiyorsanız bu seçeneği seçmeniz gerekecektir. Bu seçenek seçildiği takdirde aşağıda açıklamasını yapmış olduğum opsiyonlar devreye girecektir.
  • Connection Speed- Bu opsiyon ile mevcut hattınızdaki veri transfer hızını ayarlayabilirsiniz.
  • Percentage-  Bu opsiyon ile hattınızın banwidth miktarından yüzde olarak bellirli bir kısmı bu işlem için ayırabilirsiniz.
  • Transfer Rate (Kbps):  Seçilen connection speed ayarına bağlı olarak size optimal kbps oranını getirir.
 • Scheduled Banwidth Limit-  Hat durumunuzda ki yoğunluğun değiştiği zamanlara göre hat ve transfer hızının değişmesini isteyebilirsiniz. Örneğin akşam mesai saatlerinin dışında kullanıcı kullanımı az olacağından hattınızın tamamını bu işleme ayırmak isteyebilirsiniz. Bu durumda bu opsiyonu kullanarak size uygun zamanlara göre schedule edebilirsiniz.

5. Connection’ ı başlatmak için “Connect” butonuna basınız.

Connection başlatıldıktan sonra Storage Mirroring Management Console sağ bölümünde başlatılan connection durumunu görebilirsiniz.


Resim-5

Connection işlemi tamamlandığında data replication’ ı tamamlanmış olacaktır. Makalenin bundan sonraki adımında  disaster anında failover işlemini gerçekleştirmek için Aplication manager  yapılandırmasını gerçeleştireceğiz.

Exchange için Storage Mirroring Application Manager Yapılandırması ve Failover

Disaster durumda offline durumda olan hedef sunucunun online olması ve bu sunucudaki exchange servislerinin otomatik olarak başlatılarak hedef suınucunun tüm rolleri üstlenmesini Application Manager gerçekleştirir. Application manager bu işlemi storage mirroring dosyalarının yüklü olduğu lokasyonda yer alan iki batch dosyasıyla yapar.

Failure durumunda hedef sunucunun kaynak sunucusu yerine geçmesini sağlayan “postover.bat” isimli batch dosyasıdır. Bu dosyanın içeriği aşağıdaki parametrelerden oluşur

“PostOver.BAT”

rem Sample Exchange 2000/2003 post-failover script.

rem The following line pauses Double-Take processing until the Double-Take queue

rem on the target has been flushed. The time specified, in seconds, is a wait

rem time that starts when the target queue becomes idle. If the wait time

rem elapses with no further activity in the queue, processing will continue. You

rem will need to subsititute your target for target_name in the command.

“c:\program files\doubletake\dtcl.exe” waitontarget target_name 10

rem The following line sets a flag so that the database can be overwritten. You

rem will need to replace source_name with the name of your source and target_name

rem with the name of your target.

rem “c:\program files\doubletake\exchfailover.exe” -setup -failover -s source_name

-t target_name

rem The following lines start the Exchange services on the target. You may need

rem to modify the script to fit the Exchange version and specific services used

rem in your environment. If the service is running on the source, then you’ll rem

rem need to start it in this batch file. If the service is not running on the rem

rem source, because it is disabled (like POP3Svc and IMAP4Svc are disabled by rem

rem default in Exchange 2003), then you do not want to start the service in the

rem batch file. If you modify the batch file to fit your environment, the rem rem

rem services must still be started in the order shown. Just remark out the rem rem

services that are not applicable to your environment. Because the Exchange rem

services may return that they have started when in fact they have not, the rem

DTCL wait command pauses processing to allow Exchange to complete its startup rem

ensuring dependent services will not fail. The amount of time to set the wait rem

command will vary from server to server. This sample script includes a 20 rem

second interval but it may need to be adjusted to fit your environment. See rem

the Storage Mirroring User’s Guide for details on the wait command and rem rem

running DTCL from a command line. If desired, you can substitute the rem rem rem

Microsoft sleep utility for the DTCL wait command. The sleep utility can be rem

found in the Windows 200x resource kit.

net start MSExchangeSA

“c:\program files\doubletake\dtcl.exe” wait 20000

net start MSExchangeIS

“c:\program files\doubletake\dtcl.exe” wait 20000

net start MSExchangeMTA

“c:\program files\doubletake\dtcl.exe” wait 20000

net start POP3Svc

net start IMAP4Svc

net start MSExchangeMGMT

net start RESvc

net start MSExchangeES

net start W3SVC

net start SMTPSVC

rem The following line points the mailboxes in active directory to the target

rem server. You will need to replace source_name with the name of your source and

rem target_name with the name of your target.

“c:\program files\doubletake\exchfailover.exe” -failover -s source_name -t

target_name”

Failure durumu bittiğinde kaynak sunucu online hale geldiğinde tüm rolleri ve kullanıcılarıyla beraber yeniden kaynak sunucuya aktarılmasında ise “preback .bat” isimli patch dosyası kullanılır. Bu batch dosyasının içeriği ise aşağıdaki gibidir.

“rem Sample Exchange 2000/2003 pre-failback script.”

rem The following lines stop the Exchange services on the target. You may need to

rem modify the script to fit the Exchange version and specific services used in

rem your environment, although the services must be stopped in the order shown.

net stop MSExchangeSA /y

net stop MSExchangeMGMT

net stop POP3SVC

net stop IMAP4SVC

net stop ResVC

net stop MSExchangeES

net stop W3SVC

net stop SMTPSVC

“c:\program files\doubletake\exchfailover.exe” -failback -nopublicfolders -s

source_name -t target_name”

Storage Mirroring Application manager exchange datası koruması için Exchange Manager toolunu kullanır. Exchange Manager’ın sağlıklı çalışması için bir takım gereksinimler bulunmaktadır. Bu gereksinimler aşağıda sıralanmıştır.

Eğer ki exchange için aplication manager kullanılacaksa sisteminiz aşağıdaki gereksinimleri karşılaması gerekmektedir.

 • Storage mirroring Application Manager, Exchange server 2000 sp3 ve sonrası sürümlerini destekler

Not: Exchange 2000 cluster protection desteklemez.

Not: Hp sisteminizde exchange 2000 kuruluysa işletim sisteminizin server 2000, exchange 2003 kuruluysa işletim sisteminizin server 2003 olmasını tavsiye eder.

 • Exchange için Application manager çalıştırılabilmesi için Storage mirroring “local system” hesabı ile çalıştırılması gerekir.
 • Application manager çalıştırılacak olan bilgisayarın exchange serverın bulunduğu domaine erişimi olması gerekir.
 • Kaynak ve hedef exchange sunucularının aynı forest içerisinde olması gerekir.
 • Kaynak ve hedef sunucuların aynı Exchange Administrative Group üyesi olması gerekir.
 • Kaynak ve hedef sunucuların yapılandırmalarında aşağıdaki kompanentlerin aynı olması gerekir.
  • Storage Groups
  • Storage groupların lokasyonları (log ve data dosyaları)
  • Log dosyaları prefixleri
  • Database lokasyonları (log ve data dosyalar)
  • Message Transfer Agent (MTA) lokasyonu
  • Queue pathler
 • Bir Parent/child domainde child domainde en az bir domain controller’ın katalog sunucu olarak belirlenmiş olması gerekir.
 • Application manager, exchange sunucu ve domain controller’ın, bir cluster’ın aynı nodunda yer almasını desteklemez.

Bu konuyla ilgili sorularınızı alt kısımda bulunan yorumlar alanını kullanarak sorabilirsiniz.

Referanslar

Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 0
  harika_
  Harika!!
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  _ok_iyi
  Çok iyi
 • 0
  sevdim_
  Sevdim!
 • 0
  bilemedim_
  Bilemedim!
 • 0
  olmad_
  Olmadı!
 • 0
  k_zd_m_
  Kızdım!

Burak Ceylan 1981 yılında Sivas'da doğdu. 1998 yılında öğrenimine başladığı İstanbul Üniversitesi Sualtı Teknolojisi Bölümü, bilgisayar ile olan tanışıklılığında bir dönüm noktası oldu. MCSE:2003 sertifikasına sahip olan Burak Ceylan şu an özel bir kuruluşta Teknoloji Uzmanı olarak çalışmaktadır.

Yazarın Profili
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Tıklayın, üyemiz olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi siz olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir