1. Ana Sayfa
  2. Exchange Server 2007

Exchange Server 2007 Beta 2 Kurulumu


1

Bugüne kadarki Exchange sürümlerinde kurulum öncesinde hem IIS bileşenleri tarafında hem de forest’ın hazırlanması için yapılması gereken ekstra bazı işlemler mevcuttu. Exchange 2007 ile bu işlemler minimum düzeye indirilerek kolay kurulum ön plana çıkartılmış durumda. Hatta kurulumun başlatılması öncesinde herhangi bir eksik olup olmadığı yine wizard kullanılarak kontrol edilebiliyor.

 


Kurulum Öncesi Gereksinimler

 

Kurulum öncesinde ilk yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir:

 

·          Exchange 2007 kurulumu öncesinde domain yapınızın Native Mode’a geçirilmesi.

·         Schema Master ve Global Catalog rollerinin Server 2003 SP1’li sistemlerde yer alması.

·         Varolan Exchange 5.5’lerin en azından Exchange 2000’e upgrade edilmesi veya tamamen networkten kaldırılması.

 

Şekil-1

 

Kurulum sırasında kullanılacak kullanıcı hesabı aşağıdaki gruplara üye olmalıdır:

 

·          Local Administrator

·          Enterprise Administrator

·          Domain Administrator

·          Schema Administrator (Sadece schema’nın extend edilmesi sırasında gerekli)

 

Daha önceki sürümlerde schema’nın extend edilmesi, kurulum sırasında otomatik olarak gerçekleştiriliyordu fakat Exchange 2007 bize setup’ı /PrepareAD parametresi ile çalıştırma fırsatı veriyor. Bu şekilde schema’yı manuel olarak da extend edebiliyoruz.

 

Kurulum Öncesi Sistem Gereksinimleri

 

Tablo-1’de minimum donanım gereksinimi verilmiştir:

 

Tablo-1

 

Kurulum öncesinde yüklenmesi gerekenler aşağıdaki gibidir:

 

·          SP1’li Windows Server 2003 x64’ün yüklü olması.

·          .NET 2.0 Framework ve MMC 3.0’ın sistemde yüklü olması.

·          KB904639 ve KB868060 güncelleştirmelerinin yüklü olması.

·          IIS ve bileşenleri olarak ise Network COM+, IIS, World Wide Web’in yüklü olması.

 

Exchange Server 2007 karşımıza beş rol ile çıkıyor. Bu rollerin tümünü aynı bilgisayara kurabildiğiniz gibi yapınıza uygun şekilde farklı sunucular üzerine de dağıtabilirsiniz. Tablo-2’de kurulum öncesinde hangi rol için hangi bileşenin yüklü olması gerektiği verilmiştir:

   

                                                        

Tablo-2

 

Exchange Server 2007 artık IIS üzerindeki SMTP veya NNTP’ye ihtiyaç duymadan kendisine ait bileşenlerle çalışabiliyor. Yani, IIS üzerindeki SMTP ve NNTP’yi ekstra yüklemenize artık gerek kalmıyor.

 

Active Directory’nin Hazırlanması

 

Wizard ile setup’ı çalıştırdığınızda otomatik olarak, Active Directory içerisinde ki gerekli işlemler gerçekleştirilecektir fakat bu yapılandırmayı manuel şekilde gerçekleştirmenizi öneriyorum. Örneğin schema’nın extend edilmesi (/PrepareSchema) anında yaşanacak bir aksaklık ile tüm network yapınızı geri dönülemez bir noktaya getirebilirsiniz. Özellikle schema’nın extend edilmesi işlemini, kurulum yapılacak olan sunucunun diğer sunucularla ağ iletişimi kesilmişken yapmanız size yaşanacak bir sorunda schema master rolünü ayakta olan ve bu durumdan etkilenmemiş bir sunucuya taşımanıza olanak sağlayacaktır.

 

1. Eğer yapınızda Exchange 2000 veya 2003 bulunuyorsa aşağıdaki komutu çalıştıralım:

 

Setup /PrepareLegacyExchangePermissions

 

Şekil-2

 

2. Schema’nın hazırlanması için aşağıdaki komutu çalıştıralım:

 

Setup /PrepareSchema

 

Şekil-3

 

3. Kullanacağımız son komut ise Active Directory içerisinde Exchange Universal Security Groups OU’sunun ve içerisindeki grupların yaratılmasını ve active directory ile ilişkilendirilmelerini sağlar.

 

Setup /PrepareAD

 

Şekil-4

 

Son komuttan sonra Active Directory içerisinde yaratılan OU ve gruplar şekil-5’te verilmiştir.

 

Şekil-5

 

Not: Forest yapınız altında birden çok domain varsa aşağıdaki komutları çalıştırarak işlemlere devam edebilirsiniz:

 

Setup /PrepareDomain – Bulunduğunuz domain’i hazırlar

 

Setup /PrepareDomain:FQDN – Hedef gösterilen domain’i hazırlar

 

Setup /PrepareAllDomains – Forest’taki tüm domain’leri hazırlar

 

Kurulum

 

1. Aşağıdaki linkten indirebileceğiniz Exchange Server 2007 Beta 2 CD’sinin içerisindeki setup.com’u çalıştıralım. Karşımıza şekil-6’teki ekran gelecektir.

 

Exchange Server 2007 Beta 2

http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/exchange/2007/downloads/beta.mspx

 

Step-1, step-2 ve step-3’ü bu arayüzdeki linkleri kullanarak Installed durumuna getirebilirsiniz.

 

Şekil-6

 

2. Introduction ve EULA’yı okuyarak Next ile devam edelim.

3. Error Reporting penceresinde seçeneği Yes olarak seçmenizi öneririm. Bu şekilde üründe çıkan hatalar otomatik olarak Microsoft’a bildirilecektir ve ileriki zamanlarda bu yaşanan sorunların çözüme ulaştırılma hızı arttırılmış olacaktır.

4. Installation Type penceresinde Custom’ı seçerek devam edelim. Aynı zamanda, bu pencerede yükleme yapılacak disk bölümünü değiştirebilirsiniz.

 

Şekil-7

 

5. Server Role Selection penceresinde Exchange Server 2007 ile gelen beş rolden yapınıza uygun olanları seçelim. Cluster yapısı kullanmayı planlıyorsanız Active Clustered Mailbox Role ve Passive Clustered Mailbox Role’leri arasında tercih yapabilirsiniz.

 

Şekil-8

 

6. Exchange Organization penceresinde default gelen First Organization ismini kullanabilirsiniz ya da yapınıza uygun bir isim verebilirsiniz.

7. Client Settings penceresinde, yapınızda Outlook 2003 veya daha eski outlook sürümleri kullanıyorsanız Yes’i seçmeniz öneririm. Bu şekilde yapı içinde Public Folders klasörü yaratılacaktır. No seçmeniz durumunda Public Folders klasörü yaratılmayacaktır.

 

Şekil-9

 

8. Readiness Checks penceresinde yüklenmesini seçtiğiniz bileşenlerin yüklenebilirlikleri kontrol edilecektir. Bu şekilde asıl yüklemeye başlamadan önce çıkabilecek sorunlar, bu pencerede ki link yönlendirmeleriyle çözümlenebilir hale geliyor.

 

Şekil-10

 

9. Tüm doğrulamalar sorunsuzca geçildikten sonra Install butonuna klikleyerek asıl yüklemeyi başlatalım.

 

Şekil-11

 

Ve son adımda karşınızda Exchange 2007 Beta 2. Değiştirilmiş ve bölümlere ayrılmış birçok yeni özelliği ile önümüzdeki makalelerde bileşenleri ve görevlerini incelemeye başlayacağız ama bu makalemde bu adıma kadar yaptığımız birçok işlemi artık komut satırındanda yapabildiğimizi görelim.

 

Şekil-12

 

Command Line Interface (CLI)

 

Exchange Server 2007’yi GUI kullanmadan sadece komut satırı kullanarak ta kurabiliyoruz. Aşağıda setup için kullanabileceğimiz parametreler mevcut. İlk olarak parametreleri inceleyelim.

 

/roles – Kurmak istediğiniz sunucu rolünün seçilmesi için. Sadece /r  olarak da kullanılabilir

 

ET veya E – Gateway Server

HT veya H – Bridgehead Server

CA veya C – Client Access Server

MB veya M – Mailbox Server

UM veya U – Unified Messaging

MT veya T – Admin Tools

 

/PrepareAD – Schema’nın extend edilmesini manuel gerçekleştirmek içindir. Wizard ile kurulum esnasında Schema’nın extend işlemi otomatik olarak gerçekleştiği için bu komutun kullanılması kişiye bağlıdır. Sadece /p olarak da kullanılabilir.

 

/TargetDir – Kurulum klasörünün yerinin belirlenmesi içindir. Sadece /t olarak da kullanılabilir.

 

/SourceDir – Kurulum için gerekli setup’ın bulunduğu yerin belirlenmesi içindir.

 

/DomainController – Kurulum esnasında kullanılacak DC’nin belirlenmesi içindir. Sadece /dc olarak da kullanılabilir.

 

/AnswerFile:filename

 

/mode – setup’ın default install modda’mı yoksa recovery modda’mı çalıştırılacağını belirlemek içindir.

 

                Install – Default mode’dur

                Upgrade – Daha önceki kurulum upgrade edilecekse kullanılır.

                Uninstall – Kurulan roller’den bir tanesi ya da hepsinin kaldırılması için kullanılır.

                RecoverServer – Sorun yaşayan Exchange kurulumlarını kurtarmak için kullanılır.

 

Command Line Interface (CLI) Kullanımına Örnekler

 

Basit şekilde kurulum sırasında aşağıdaki dizimi kullanabiliriz:

 

Setup.exe /console /roles:<server roles to install> /mode:<setup mode> [/targetdir:<destination folder>] [/prepareAD] [/RecoverServer] [/?]

 

Örneğin bir Exchange Server 2007 kurulumunda Bridgehead, Client Access ve Mailbox server rollerini aşağıdaki şekilde atayabiliriz:

 

Setup.exe  /roles:ET,MB,CA yada Setup.exe  /r:E,M,C

 

Örneğin bir sunucuya Gateway Server rolünü atarken kurulumu C:\Exc2007 klasörüne yapmak ve kurulum esnasındaki bilgilerinde DC1’den çekilmesini istersek kullanacağımız komut:

 

Setup.exe  /r:E /targetdir:C:\Exc2007 /dc:dc1.emrea.local

 

Son örneğimiz ise felaket anında Recovery Mod’u nasıl başlatacağımıza yönelik:

 

Setup.exe  /mode:recoverserver

 

Kurulumun CLI ile Doğrulanması

 

Kurulumdan sonra Get-ExchangeServer komutu ile alacağınız çıktı şekil-13 gibi olmalı:

 

Şekil-13

 

Bu konuyla ilgili sorularınızı iletisim@mshowto.org adresine konu başlığı ile gönderebilir ya da https://forum.mshowto.org linkini kullanarak ilgili bölümlere sorularınızı sorabilirsiniz.

 

Referanslar

 

Installing security update MS05-019 or Windows Server 2003 Service Pack 1 may cause network connectivity between clients and servers to fail

http://support.microsoft.com/kb/898060/

 

An access violation may occur when you try to run a 64-bit program that uses the interface remoting component of MDAC 2.8 on a computer that is running Windows Server 2003

http://support.microsoft.com/?kbid=904639

Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?

Yazar Hakkında

Emre Aydın, Üniversite öncesi tüm öğrenimini İstanbul’da, üniversite öğrenimini ise Kocaeli'nde tamamladı. İşletme Yüksek Lisansını (MBA) Işık Üniversitesinde gerçekleştirmiştir.Üniversite sonrası Metis, Microsoft Türkiye, BilgeAdam gibi bilişim sektörünün farklı firmalarında Çözüm Danışmanı, Birim Müdür Yardımcı ve Birim Müdürü olarak görev almıştır.Son olarak Comparex Türkiye'de Birim Müdürü olarak çalışmış ve sonrasında tekrar Microsoft Türkiye çatısı altında Office 365'ten sorumlu teknik çalışan olmuştur. Uzmanlık alanı olan Microsoft Exchange Server, Office 365, Microsoft EMS, Windows Server ve Microsoft Azure konularında birçok kişi ve firmaya teknik eğitim vermiştir. Özellikle  Türkiye’nin önde gelen firmalarında Mesajlaşma Teknolojileri üzerine başarılı projelere imza atmıştır. Türkiye'nin en büyük ve uzun soluklu bilişim portali olan MSHOWTO’yu 2005 yılında kurmuş, portalin isim ve fikir babası olmuştur. Halen MSHOWTO’da yönetici olarak portalın birçok kişiye ulaşmasında önemli bir görev üstlenmektedir.Microsoft Office 365 alanında MVP olan Emre Aydın, Türkiye’de 11 kez üst üste MVP seçilebilme başarısı gösteren iki MVP’den birisidir. Birçok üniversite, etkinlik ve lansmanda konuşmacı, moderatör olarak yer almıştır. Sahip olduğu bazı sertifikalar:MVP | Office 365 | Since 2006 MCT | Since 2005 MCSD | Azure Solutions Architect MCSE | Private Cloud, Messaging, Communication, Server Infrastructure, Productivity, Platform MCSA | Office 365, Server 2012, Server 2016, Cloud Platform MCTS | Developing Azure Solutions, Implementing Azure Infrastructure, Architecting Microsoft Azure Solutions, SAM P-Seller Intelligent Cloud | EMS Amazon | AWS Certified Solutions Architect - Associate

Yorum Yap

Yorumlar (1)

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir