1. Ana Sayfa
  2. Sanallaştırma
  3. Cisco UCS Manager & Blade Sunucular

Cisco UCS Manager & Blade Sunucular

featured

Cisco UCS; hesaplama, veri ağı erişimi ve depolama ağı erişimini birleştiren benzersiz bir mimariye sahiptir. Bu sistemde bilinen komponentler tek bir ara yüzden yönetilebilmektedir.Cisco UCS, erişim katman ağını ve sunucuları birleştirir. Bu üst seviye ve yeni nesil sunucu sistemi veri merkezlerinde; iş yüklerinin karşılanmasında çabukluğu ve ölçeklenebilirliği sağlar. Tek bir tümleşik network adaptörü ile birden fazla tip veri merkezi trafiği yönetilebilmektedir.


Resim-1

Cisco UCS Mimari Avantajları

Cisco UCS’in basitleştirilmiş mimarisi, gerekli cihaz sayısını düşürür ve anahtarlama kaynaklarını bir merkezde toplar. Cisco Unified Fabric yapısı, rack ve rack gruplarında ethernet ve fibre channel protokollerini en az 10 Gigabit hızda, Cisco Data Center Ethernet ve Fibre Channel over Ethernet (FCoE) bağlantılarını destekler. Cisco UCS Domain’inin altında bulunan bütün cihazlar, tek bir yönetim domaini ve ara yüzünden kullanılarak, yedekli ve kesintiye sebep olmayacak komponentlerle çalışmaktadır.
Diğer Özellikler:
• Yüksek Erişilebilirlik
• Ölçeklenebilirlik
• Esneklik
• Sunucu Sanallaştırma Optimizasyonu

Cisco UCS Sunucu Yapısı ve Bağlantı Elemanları


Resim-2

UCS Manager varsayılan Username admin olarak gelmektedir.


Resim-3

5108 Blade sunucuların Equipment sayfasında Topoloji görünümü, Ara bağlantılar, sunucular ,firmware yönetimlerini gösteren sayfa gelmektedir.

FI’lara bağlanan sunucular, UCS Manager üzerinden discover edildiği taktirde, UCS Manager üzerinde oluşturulacak service-profilleri, pool bilgileri ve tanımlanacak policyler ile yönetilebilir.

UCS Manager ile;

  • B Serisi (Blade Sunucular)
  • C Serisi (Rack-Mount Sunucular) yönetilebilir.


Resim-4

Firmware Management bölümünden Firmware updatelerinizi yapabilirsiniz.


Resim-5

Servers bölümünden , Service profiles, profile template,policies,pool ve schedules ulaşabilirsiniz.


Resim-6

Cisco Integrated Management Controller (CIMC)
Cisco Integrated Management Controller (CIMC), C Serisi Rack-Mount sunucular üzerinde bulunan bir management servisidir. Tarayıcı üzerinden grafik ara yüzü ile ya da SSH üzerinden CLI bağlantısı sağlanarak konfigürasyon, görüntüleme (monitoring) ve management işlemleri CIMC üzerinde yapılır.

Belirtilen işlemler CIMC üzerinde gerçekleştirilebilir;
• Sunucuya güç verme, güç kesme, reset ve shut down
• Sunucunun Locator LED’ini yakıp söndürme
• Sunucuda boot için gerekli konfigürasyonlar
• Sunucu seçeneklerini ve sensör durumlarını gözlemleme
• Uzaktan bağlantı Yönetimi
• Yeni local user oluşturulması ve kullanıcıların uzaktan erişimi için Active Directory’nin aktif edilmesi.
• NIC seçenekleri, IPv4, VLAN ve network güvenliği gibi network ile ilgili ayarların konfigürasyonu
• SSH , http ve IPMI Over LAN gibi bağlantı servislerinin konfigürasyonu
• Sertifika Yönetimi
• CIMC Firmware güncellemesi
• Hatalar, alarmlar ve sunucu durumunun gözlemlenmesi.
CIMC yapı olarak Operating Sistemlerin alt katmanında bulunur. Bu yüzden CIMC Operating Sistemlerin veya uygulamaların yönetiminin yapılmasını sağlamaz.

Belirtilen işlemler CIMC’de yapılamaz;
• CIMC grafik ara yüzü üzerinden CIMC CLI işlemleri
• CIMC CLI ile yapılan bir işlemin CIMC grafik ara yüzü ile görüntülenmesi
• CIMC grafik ara yüzü ile CIMC CLI üzerinden bir konfigürasyon yapılması.
• Windows ve Linux gibi Operating Sistemlerin yüklenmesi
• Anti-virüs yazılımları, monitoring agentleri ve ya backup clientleri gibi yazılımların yüklenmesi
• Oracle database için yeniden başlatma ve ya CIMC’ye dahil olmayan user account işlemleri
• SAN ve ya NAS’da bulunan herhangi bir harici storage’ın konfigürasyonu ve yönetimi.

CIMC CLI, Cisco UCS C Serisi sunucular üzerinde bulunan bir komut satırı yönetim arayüzüdür. Konsol olarak ya da uzaktan SSH ya da telnet ile bağlantı kurulup yönetim işlemleri yapılabilir. Varsayılan olarak telnet kapalı olarak gelir.
CLI üzerinde kullanıcıların üç rolü bulunur; admin, kullanıcı (kontrol edebilir, konfigüre edemez) ve read-only (yalnızca okuyabilir).
CLI, belirli hiyerarşik modlar bütününden oluşur. EXEC mod, hiyerarşik olarak en tepede bulunan moddur. Yüksek seviye modlardan, düşük seviyeli modlara komutlar ile geçilir. Örneğin, ‘scope’ komutu kullanılarak yüksek seviyeli bir moddan, daha düşük seviyeli bir moda geçilir.
Her mod, sadece kendi içinde geçerli komutlara sahiptir. Kullanıcının belirlenmiş rolüne göre, kullanması gerekmeyecek komutlar görünmez.

Cisco UCS Central

Cisco UCS Central, birden fazla Cisco UCS alanını veya tek bir yönetim noktası üzerinden yönetmenize olanak tanır.
Cisco UCS Central, Cisco UCS Manager ile birlikte çalışarak büyüyen Cisco UCS ortamınına Merkezi yönetim çözümü sağlamak üzere kullanılır.
Cisco UCS Central, temel yönetim yazılımı olan Cisco UCS Manager’ın yerini almaz. Bunun yerine, Cisco UCS Manager tarafından sağlanan altyapıyı kullanır.
UCS Central ile bir Cisco UCS alanını yönetmeden önce Cisco’ya kaydettirmeniz gerekir.
Cisco UCS Central, uzmanların seçtiği gobal politika uyumluluğunu sağlamanıza olanak tanır.Global olarak uygulanması veya yerel olarak yönetilmesi gereken kaynak havuzları ve politikaları, basit bir sürükle ve bırak ile operasyon, servis profilleri, altyapının hızlı yapılandırılmasını sağlar.

UCS Central ile tüm UCS alanınızı görebilir ve yönetebilirsiniz.
Örneğin, Cisco UCS Central’da aşağıdakileri yapabilirsiniz:
• Donanım envanterini görüntülemek.
• Herhangi bir sunucuyu görüntülemek ve yönetmek.
• Cisco UCS Manager’ı başlatabilirsiniz.
• Bir veya daha fazla UCS ortamındaki hataları, olayları ve denetim günlüklerini görüntüleyin.
• Merkezi olarak global politikalar, global havuzları (MAC, SAN , UUID gibi) ve donanım güncellemelerini görüntüleyip yönetebilirsiniz
Cisco UCS Central, Cisco UCS Manager’ın herhangi bir yerel yönetim özelliğini azaltmaz veya değiştirmez. Bu durum yöneticilerin Cisco UCS Manager’ı daha önce yaptıkları gibi kullanmaya devam etmelerini sağlar.
Cisco UCS Central ortamı kurulu olsa dahi mevcut tüm üçüncü taraf entegrasyonlarının devam etmesine izin verir.
• UCS Central özellikleri
o Merkezi envanter Yönetimi
o Merkezi olarak hataları görüntüleme
o Merkezi politika tabanlı donanım güncellemeleri
o Merkezi olarak havuzları yönetme (MAC, WWN, WWPN , UUID gibi)
o Yönetimi kolaylaştırmak için UCS ortamlarını gruplayabilme
o Merkezi olarak yönetimsel politikaları belirleme
o XML API ile 3. Parti uygulamalara izin vermesi
o Merkezi olarak UCS ortamını yedekleme
o Merkezi olarak NTP, SNMP, otomatik olarak arızalar için kayıt açma

Cisco Intersight

Cisco Intersight , basitleştirilmiş yapılandırma, dağıtım, bakım ve destek sağlayan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) altyapısı yaşam döngüsü yönetimi platformudur. Cisco UCS ve HyperFlex, diğer Cisco Intersight bağlantılı cihazları ve üçüncü taraf Intersight bağlantılı cihazları destekler. İşlevsellik seviyesi değişebilir.
Intersight ile, veri merkezleri, uzak siteler, şubeler ve uç ortamlarda dağıtılmış Intersight bağlantılı sunucuların ve üçüncü taraf depolamanın yönetimi ve SaaS yapısının tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bu, ortamınızı önceki nesillerin araçlarıyla mümkün olmayan şekillerde analiz etmenize, güncellemenize, düzeltmenize ve otomatikleştirmenize olanak tanır. Sonuç olarak, kuruluşunuz önemli bir tasarruf sağlayabilir ve yeni iş girişimlerini desteklemek daha hızlı olacaktır.
Intersight platformu, Cisco UCS Manager, Cisco Integrated Management Controller (CIMC) ve Cisco HyperFlex Connect ile birlikte çalışır. Form faktörüne bakılmaksızın, model tabanlı bir yapılandırma ile sunucuları ,depolama ve alt yapıyı otomatik olarak yapabilirsiniz. Bilgi işlem personeli, profilleri kullanarak politikayı, sunucu yapılandırmalarını ve iş yüklerini tutarlı bir şekilde uyumlu hale getirebilir. Bu ilkeler bir kez oluşturulabilir ve sunucu dağıtımlarını basitleştirmek için kullanılabilir, bu da üretkenliğin ve uyumluluğun artmasına ve tutarsız yapılandırma nedeniyle daha düşük arıza riskine neden olur. Ayrıca Cisco, müşterilerin mevcut çözümlerini daha verimli kullanmalarına olanak sağlamak için ServiceNow’dan başlayarak üçüncü taraf operasyon araçlarına entegrasyonlar sağlar.
Intersight yararları;
• Merkezi izleme ve yönetim
• Yapılandırma, kurulum , hızlıca bir sunucuyu kurma
• İş akışlarını otomatikleştirme, iş akışlarını dizayn etme
• Envanter , alarmları görüntüleme, kaynak planlaması yapma
• Gelişmiş destek
• Rest API
• Donanım uyumluluğunu kontrol etme
• Sürüm yükseltme işlemlerinin yapılması
Cisco Intersight bulut tabanlı ya da veri merkezinde olarak sanal makine olarak yapılandırılabilir.

Cisco UCS Fabric Interconnects:
Cisco UCS Fabric Interconnectler; Cisco UCS Kurulumu, LAN & SAN bağlantıları ve yönetim yetkinliği açısından Cisco UCS Sistemleri için ana elemandır. Cisco UCS Fabric Interconnect’ler üzerinde Cisco UCS Manager çalışır.
Cisco UCS Blade Sunucu Şasi:
Cisco UCS 5100 serisi şasiler, Cisco UCS yapısında çok önemli bir konuma sahiptir. Şimdi ve gelecekte veri merkezlerindeki ihtiyaçları karşılayarak ölçeklenebilir ve esnek bir mimariyi de beraberinde getirir.

Cisco Blade ve Rack Sunucu:

Cisco UCS Blade Sunucular, UCS çözümlerinin merkezindedir. Çok farklı tipte sistem kaynaklarıyla karşımıza çıkar (CPU, Memory ve Hard Disk Kapasitesi). Bütün blade sunucular Intel Xeon işlemci kullanır, AMD işlemci seçeneği yoktur.
Cisco UCS Rack Mount Sunucular, standalone (tekil) çalışabilen ve UCS Manager’dan bağımsız olarak kontrol edilebilen sunuculardır. Bu cihazları kontrol etmek ve yönetebilmek için Cisco FEX teknolojisini üretmiştir. Bunun yanında Rack Mount sunucular Fabric Interconnect’lere bağlanarak da yönetilebilir.

Cisco UCS Fabric Interconnect

Cisco Fabric Interconnectler, UCS Blade ve Rack Sunucu mimarisinde en tepede bulunmaktadır. Bu cihazlar Cisco UCS domainine erişimi sağlamaktadır. Serverlar FI’lara, FI’lar da ağ ve depolama birimlerine bağlanır.

UCS 6454 FI

1 rack unit yer kaplar.  FI 6454 48 adet  10/25 Gb SFP28 porta (16 unified ports ) and 6 adet 40/100 Gb QSFP28 porta. Her 40/100 Gb portu 4 x 10/25 Gb uplink port oalrak kullanılabilir. 16 adet unified ports 10/25 GbE ağ bağlantısı ya da 8/16/32G Fibre Channel hızı destekler. 45-48 portlarının 1GbE desteği de vardır.


Resim-7 (UCS 6454 UP FI Ön Yüzü)


Resim-8 (UCS 6454 UP FI Arka Yüzü)

Cisco UCS Balde 5108 Balde Şasi

UCS 5108 şaseler, 6 Rack Unit genişliğindedir. 8 adet half-width blade sunucu ya da 4 adet full-width blade sunucu kullanmaya olanak sağlar. Bu şase, 2 adet Fabric Extenderlar için 2 adet I/O portunu üzerinde barındırır. Fabric Extenderlar üzerinden sunucular yedekli olarak Cluster yapıdaki FI’lara bağlanır.


Resim-9 (Cisco UCS 5108 Blade Server Şasesi Ön)


Resim-10 (Cisco UCS 5108 Blade Server Şasesi Arka)

Cisco UCS B200 Blade Sunucu

• 8 Adet B200 M5 sunucu UCS 5108 Blade Server Şasesi ile kullanılabilir.
• 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable ve Intel Xeon Scalable işlemcileri destekler, işlemci başına 28 core desteklemektedir.
• 80 Gbps ‘ ye kadar işlem hacmini destekler.
• 24 Adet DIMM Slotu bulundurur. Bulunan DDR4 Memorylerin hızı 2933MHz’e kadar çıkabilir. 16,32,64 ve 128 GB ram modüllerini destekler. 3TB’a kadar destekler.
• Intel Optane DC Persistent Memory desteği vardır. 12 DIMM slotu; 128,256 ve 512 GB modülleri 266 Mhz hızında destekler. 6 TB’a kadar destek sağlar.
• 2 Adet 2.5 inc disk takılabilir (Hot-Plug).
o HDD: 10,000 or 15,000 RPM hızında disk başına 1.8 TB’a kadar destekler
o SSD: Disk başına 7.6 TB’a kadar SSD desteği vardır.
o NVMe: Disk Başına 7.7 TB’a kadar disk başına destek sağlar.

Diskler RAID ya da pass-through kartlara ihtiyaç duymaktadır.
• 2 Adet’e kadar GPU desteği sağlar
• 2 adet portu bulunur. Port başına 40Gbps’ye band genişliği sağlar. Bu sayede 80Gbps’ye kadar veri yolu genişliği arttırılabilir.
• Fibre Channel over Ethernet (FCoE) destekler.
• Bu sunucuların kontrol ve yönetimi UCS Manager üzerinden sağlanır.


Resim-11 (Cisco B200 M4 Blade Server)


Resim-12 (UCS B200 Server Ön)

1. Cihaz etiketi: Sunucuya ait seri numarası, product ID ve versiyon ID bilgilerini barındırır. Cihaz kontrolü ve envantere işlenmesi sırasında bu etiketten faydalanabilir.
2. Eject Kolu; Blade sunucu şaseden çıkarılacağı zaman bu kol geriye doğru çekilerek sunucu kolaylıkla şaseden ayrılabilir. Aynı şekilde takılırken de tamamen oturması için açık olan kol içeri doğru ittirilerek sunucu şaseye monte edilir.
3. Eject Vidası; Sunucu şaseden çıkartılırken eject kolunun açılabilmesi için bu vida gevşetilir. Aynı şekilde montaj sırasında da sunucu şaseye oturtulduktan sonra bu vida sıkılır.
4. Disk Bölmesi 1
5. Disk Bölmesi 2
6. Güç butonu ve Güç LED’i
7. Network bağlantı durumu LED’i
8. Konsol Konektörü
9. Reset Butonu
10. Sunucu LED’i ; Sunucunun UCS Manager aracılığıyla açılıp kapanabilen LED’idir. Bu sayede sunucunun bulunduğu yer fiziksel olarak tespit edilebilir hale gelir.


Resim-13 (UCS B200 Server Ön)

• Full-width blade server tipindedir. 4 Adet B420 sunucu UCS 5108 Blade Server Şasesinin üzerinde kullanılabilir.
• 4 Intel® Xeon® Scalable processors ve second generation Intel® Xeon® Scalable işlemcileri destekler.İşlmeci başına 28 Core destekler.
• 48 Adet DIMM slotu 29333 MHz DDR4 memory ile 6TB’a kadar yükseltilebilir. 16, 32, 64, 128, and 256 GB modülleri destekler.
• 5 Adet Mezzanine bağlantı desteği ile 160 Gbps’ye kadar veri yolu genişliğini destekler.
o 1 adet sadece Cisco UCS VIC 1340 modelini destekler
o 2 adet Cisco adapters, Cisco UCS storage accelerators, and GPUs desteği sağlar
o 2 adet ön mezzanine portu NVIDIA GPUs’ları destekler.
• 4 Adet 2.5 inc disk takılabilir (Hot-Plug).
o HDD: 10,000 or 15,000 RPM hızında disk başına 1.8 TB’a kadar destekler
o SSD: Disk başına 7.6 TB’a kadar SSD desteği vardır.
o NVMe: Disk Başına 7.7 TB’a kadar disk başına destek sağlar.
Diskler RAID ya da pass-through kartlara ihtiyaç duymaktadır.


Resim-14  (UCS B200 Server)

1. Disk Bölmesi 1
2. Disk Bölmesi 2
3. Disk Bölmesi 3
4. Disk Bölmesi 4
5. Sol Eject Kolu; Blade sunucu şaseden çıkarılacağı zaman bu kol geriye doğru çekilerek sunucu kolaylıkla şaseden ayrılabilir. Aynı şekilde takılırken de tamamen oturması için açık olan kol içeri doğru ittirilerek sunucu şaseye monte edilir.
6. Cihaz etiketi: Sunucuya ait seri numarası, product ID ve versiyon ID bilgilerini barındırır. Cihaz kontrolü ve envantere işlenmesi sırasında bu etiketten faydalınabilir.
7. Sağ Eject Kolu; Blade sunucu şaseden çıkarılacağı zaman bu kol geriye doğru çekilerek sunucu kolaylıkla şaseden ayrılabilir. Aynı şekilde takılırken de tamamen oturması için açık olan kol içeri doğru ittirilerek sunucu şaseye monte edilir.
8. Güç Butonu ve Güç LED’i
9. Network Bağlantı Durum LED’i
10. Blade Durum LED’i
11. Konsol Kollektörü
12. Reset Butonu
13. Sunucu LED’i ; Sunucunun UCS Manager aracılığıyla açılıp kapanabilen LED’idir. Bu sayede sunucunun bulunduğu yer fiziksel olarak tespit edilebilir hale gelir.
14. Eject Vidası; Sunucu şaseden çıkartılırken eject kolunun açılabilmesi için bu vida gevşetilir. Aynı şekilde montaj sırasında da sunucu şaseye oturtulduktan sonra bu vida sıkılır.

Bu yazıda Cisco UCS Manager & Blade Sunucular ürününe kısaca göz atmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur.

Bu konuyla ilgili sorularınızı https://forum.mshowto.org linkini kullanarak ulaşacağınız forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Referanslar

www.mshowto.org

TAGs: Cisco UCS Manager, Blade Sunucular, Cisco UCS Manager, UCS Manager,Blade

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Batuhan DEMİRDAL, 13 yılı aşkın bir süredir Bilişim sektöründe çeşitli kuruluşlarda Sistem Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Microsoft Sistem Mühendisliği sertifikasyon eğitimlerini tamamlamış ve “Microsoft MCSA” ünvanını almıştır. VMware Sanallaştırma Platformu sertifikasyon eğitimlerini tamamlamış olup VMware VExpert ünvanını almıştır. 2020 yılı itibari ile VMware VExpert PRO ve VExpert SECURİTY ünvanı almıştır. Dell Poweredge Sunucu’ya Müdahale Konusunda Yetkili Sertifikaya sahiptir. Sanallaştırma , Hyper-Converged ve Cloud iş alanında aktif olarak çalışmalar ve projeler yürütmeye devam etmektedir. Batuhan DEMİRDAL, Bilgi Teknolojileri Kıdemli Danışman olarak görev yapmaktadır.

Yorum Yap