1. Ana Sayfa
  2. Microsoft Azure
  3. Azure’da Yeni A_v2 Serisi Sanal Makinalar ve Özellikleri

Azure’da Yeni A_v2 Serisi Sanal Makinalar ve Özellikleri

’da Yeni ve Özellikleri. 22 Kasım 2016 tarihinde Genel Amaçlı Sanal makine kategorisine A_v2 Standart isminde yeni makine tipleri eklendi. A ve D serisi kullandığınız sanal makinalarınızı A_v2 Standart tipi ile değiştirerek fiyat konusunda %40′ yakın fiyat tasarrufu yapmanız mümkün. Yeni A_v2 sanal makinaların Temporary diskleri A serisine göre daha az fakat IOPS olarak %2 – %10 arasında daha hızlı olduğu bilgisi var.


Resim-1

Ayrıca yeni A_v2 serisi makinalar A serisi makinalardaki karşılıklarına göre ram miktarı konusunda avantajlar taşıyor (örneğin A1 Sanal makinede 1.75 GB Ram varken karşılığı olan A1_v2 Sanal makinada 2 GB Ram var). Bizim kullandığımız West Europe bölgesinde hesabımızdaki A_v2 Standart Sanal makine Core kotası 20 core olarak tanımlanmış. Bu kota bize yetmediğinden yükseltme talebinde bulunduk.

Konu ile ilgili olarak kullandığımız Sanal Makine tiplerini değiştirerek ne kadar kazanç sağlayacağımız ile ilgili tabloyu aşağıda bulabilirsiniz.


Resim-2

Ayrıca bu makinaların tip değişikliğini otomatik olarak yapmak için yazdığım Powershell scripti aşağıdadır.

Login-AzureRmAccount

Get-AzureRmSubscription –SubscriptionName “SubscriptionAdı” | Select-AzureRmSubscription

$rgName = “RGSanTSG”

$rmvms=Get-AzurermVM

foreach ($vm in $rmvms) {
$vmSize = “”
if ($vm.HardwareProfile.VmSize -eq “Standard_A1”) {$vmSize = “Standard_A1_v2”}
if ($vm.HardwareProfile.VmSize -eq “Standard_A2”) {$vmSize = “Standard_A2_v2”}
if ($vm.HardwareProfile.VmSize -eq “Standard_F4”) {$vmSize = “Standard_A4_v2”}
if ($vm.HardwareProfile.VmSize -eq “Standard_D2_v2”) {$vmSize = “Standard_A2m_v2”}
if ($vm.HardwareProfile.VmSize -eq “Standard_D1_v2”) {$vmSize = “Standard_A2_v2”}
if ($vm.HardwareProfile.VmSize -eq “Standard_D1”) {$vmSize = “Standard_A2_v2”}
if ($vm.HardwareProfile.VmSize -eq “Standard_D11”) {$vmSize = “Standard_A2m_v2”}
if ($vm.HardwareProfile.VmSize -eq “Standard_D3_v2”) {$vmSize = “Standard_A4m_v2”}
if ($vm.HardwareProfile.VmSize -eq “Standard_D11_v2”) {$vmSize = “Standard_A2m_v2”}
if ($VmSize -ne “”) {
#Read-Host “Press ENTER”
$vm.OSProfile.ComputerName
$vm.HardwareProfile.VmSize = $vmSize
Update-AzureRmVM -ResourceGroupName $rgName -VM $vm
$vm.HardwareProfile.VmSize

}

}

Bu konuyla ilgili sorularınızı https://forum.mshowto.org linkini kullanarak ulaşacağınız forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Referanslar

https://www.mshowto.org

TAGs : azure, Microsoft, , , azure yeni makinalar, , azure yeni makinalar, , , , en ucuz azure sanal makinalari, ucuz azure makine, ucuz azure server, , , , A_v2 Serisi Sanal Makinalar

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Bora Tercan 1974 yılında Ankara’da doğdu. 20 seneden fazla bilişim sektöründe profesyonel iş deneyimi içerisinde; Marka bağımsız Sunucu, Yazılım, Firewall, Router, Veritabanı, Kablosuz Ağ, İnternet, Lan ve Wan vs. her türlü bilişim alt yapısının kurgulanması, projelendirilmesi, sorunsuz çalıştırılmasının sağlanması, merkezi olarak takibi, yönetilmesi ve sorunların tespit edilerek düzeltilmesi/düzelttirilmesi. Bilişim satın alma süreçlerinin takibi ve organizasyonun yapılması, Bilişim personelinin yönetilmesi, bilişim firmalarıyla işbirliği kurarak en iyi çözüme ilk elden ulaşılmasını sağlaması, iş analizi ve proje yönetimi gibi konularda 15 seneden fazlası Turizmde olmak üzere bilişim profesyoneli olarak sektör tecrübesi bulunmaktadır. Kariyerini bulut bilişim konusunda önemli projeleri olan Turizm Yazılımları geliştiren bir firmada Bilgi İşlem Yöneticisi olarak devam ettiriyor. Sahip olduğu sertifikalar; MCP MCSE MCSA MCDBA’dir.

Yorum Yap