1. Ana Sayfa
  2. Microsoft Azure
  3. Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları – Bölüm 3

Windows Azure ile Cloud Computing Uygulamaları – Bölüm 3


Ruijie Teknoloji Günü

Çalışma yaşamı boyunca farklı ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Günümüzde görsel ve işitsel iletişimin ya da eğitim araçlarının artması, hazırlanan çalışmaların sürece uygun olarak tasarlanmasını gerektirdi. Söz konusu süreçe; çalışanlar ya da müşteriler ile eğitim videolarının ve dokümanların paylaşılması örnek gösterilebilir. Gerçekleştirilen operasyonlar, şirket içi ya da dışında kullanılan hizmetler ile sağlanmaktadır.

Günümüzde şirketinizin ne kadar büyük olduğu değil, süreçlere ne kadar hızlı adapte olduğunuz ve cevap verdiğiniz önem kazanmaktadır. Büyümeye çalışan şirketler, artan operasyonları ve yoğunluklarına bağlı olarak özgür çalışabilecekleri sistemleri kullanmaktadır.

Şirketler gereksinimlerine bağlı olarak, operasyon süreçlerini kolaylaştırmak amacı ile birçok uygulama kullanmaktadır. Kullanılan uygulamaların kullanımı ve bilginin güvenliğini sağlamak amacı ile çeşitli IT kuralları oluşturmaktadır. Oluşturulan kurallar, şirket stratejilerine bağlı olarak hazırlanmaktadır. Güvenlik kuralları, IT yetkililerinin tecrübe birikimleri ile sınırlı olmaktadır. Kısıtlı IT kurallarına bağlı olarak da kısıtlı kontrol listeleri ve gözden kaçırılan güvenlik zafiyetleri oluşmaktadır. Cloud Computing sağlayıcıları ve özellikle Windows  ISO/IEC 27001 standartları çerçevesinde güvenlik süreçleri yönetmektedir.

ISO/IEC 27001 standartları, International Electrotechnical Commission ve International Organization for Standardization, kurumların risk yönetimi ve risk işleme planlarını, görev ve sorumluluklarını, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarının tutmasını süreçlerini incelemektedir.


Resim-1

Şirketler operasyon süreçlerini yönetmek ve izlemek amacı ile birçok çözümler kullanmaktadır. Kullanılan çözümler operasyon süreçlerinin büyümesi ile yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Artan uygulama gereksinimleri yeni sunucu, uygulama lisansları ve yöneticilerin eğitilmesi ya da işe alınması gereksinimlerini doğurmaktadır. Gelişen şartlar şirketlerin, gereksinimlerine bağlı olarak gereksinim çözümleri oluşturmasına neden olmaktadır. Yapılan planlamalar ile ilgili olarak birçok senaryo oluşturulabilmektedir. Aşağıda örnekte bazı gereksinim senaryoları bulunmaktadır.

Senaryo – 1

Şirket içerisinde çok miktarda video içerik bulunmaktadır. İçerikleri müşterilere ya da çalışanlara nasıl ulaştırabiliriz?

Uygulanan klasik Çözüm – 1

Şirketler oluşan gereksinime göre satın almalar yapmaktadır. Şirketin kendisi içerisinde ya da dışarıya açık video yayını yapabilmek amacı ile donanım, işlemlerin yerine getirme amacı ile yazılımların satın alınması gerekmektedir. Yapılan satın alma işlemlerine bağlı olarak, sistemlerin yönetimini gerçekleştirecek takım elemanlarının eğitimi ya da işe alınması gerekmektedir. Gerçekleşen sürecin, zaman içerisinde artan verilerin depolanması, güvenliği gibi nedenlerden dolayı yeniden şekillendirilmesi gerekmektedir.

Windows Azure Platform’u ile Uygulanabilecek Çözüm

Windows Azure Platform kullanılması ile şirket gereksinim ve stratejilerine bağlı olarak, video içeriklerin şekillendirilmesi ve kullanıcılar için yayınlanabilmesi mümkündür. Süreci gerçekleştirmek amacı ile Windows Azure Media Service ile ilgili birkaç bilgi öğrenilmesi yeterli olmaktadır. Kullanılan Windows Azure platform hizmetleri gereksinimlere bağlı olarak istenildiği gibi şekillendirilebilmektedir.

Senaryo – 2

Şirketler pazarlama süreçlerini başarıya ulaştırmak amacı ile müşterilerini tanıyarak, CRM süreçlerini gerçekleştirmektedir. Şirketlerin CRM sürçlerini gerçekleştirmek için, müşteri ile ilgili verileri depolamak ve gerektiğinde analiz yapması gerekmektedir.

Uygulanan Klasik Çözüm – 2

Şirketlerin hedef kitlelerine ulaşmak amacı ile müşterilerinin gerçekleştirmiş olduğu satın alma ya da zevkler ve ilgilendikleri konular ile ilgili bilgiler toplaması gerekmektedir. Büyümekte olan şirketlerin, artan müşteri portföyüne bağlı olarak toplaması gereken bilgi de artmaktadır. Artan bilgilere bağlı olarak bilgilerin depolanması, analiz edilmesi ve pazarlama stratejisi oluşturma süreçleri, alt yapıların yetersiz kalması nedeni ile yavaşlayacak ve istenilen pazarlama manevralarının yapılmasını engelleyecektir. Operasyon süreçlerinin devamlılığını sağlanabilmesi için yeni alt yapı sistemlerinin satın alınması gerekmektedir.

Windows Azure Platform’un ile Uygulanabilecek Çözüm

Şirketlerin hedef kitlelerine, ulaşılabilmesi amacı ile kitlenin tanınması ve kitlere bağlı olarak stratejilerin hızlı şekilde oluşturulması gerekmektedir. Şirket, artan veri havuzunu Windows Azure‘a taşıması ile Big Data (Hadoop, MongoDB)çözümleri ya da SQL Database seçenekleri kullanarak depolayabilmektedir. Depolanan veriler, SQL Reporting hizmeti ile hızlı şekilde raporlanabilmektedir. Söz konusu işlemler ve gereksinimler birkaç küçük konfigürasyon ile şekillendirilebilmekte ve süreç devam etmektedir.

Senaryo – 3

Şirket içerisinde gerekli olan operasyonların gerçekleştirilebilmesi amacı ile çeşitli gereksinimlere sahip uygulama makineleri gerekmektedir. Söz konusu makinelere farklı lokasyonlar üzerinden erişebilmesi gerekmektedir.

Uygulanan klasik Çözüm – 3

Operasyonların devamın sağlamak amacı ile farklı seçeneklerin sağlanabildiği donanım gereksinimlerinin satın alımlarının yapılması gerekmektedir. Satın alınan ekipmanların yönetilebilmesi amacı ile gerekli yazılım alınması ve yönetim süreçleri gerçekleştirecek yöneticilerin eğitilmesi ya da işe alınması gerekmektedir.

Windows Azure Platform’un ile Uygulanabilecek Çözüm

Şirketler kullandıkları teknolojik enstrümanlara göre farklı konfigürasyona ve işletim sistemine sahip makineler kullanmaktadır. Özellikle kampanya dönemine girecek olan şirketler için operasyonlarını yönetebilmesi için gerekli alt yapıların sağlanması büyük önem taşımaktadır. Şirketler sahip olduğu alt yapı istemleri Windows Azure Platformu‘na taşıması ile istenilen konfigürasyon ve sayıda makinelere sahip olabilmektedir. Özellikle şirket isteklerine bağlı olarak Windows, Linux ya da farklı yazılım sistemlerini barındırabilmektedir.

Şirketler iç ve dış operasyonları yönetmek amacı ile çeşitli enstrümanlar kullanmaktadır. Operasyon süreçlerinin değişmesi, uygulama sistemlerinin de değişimlere adapte olabilmesi gerekmektedir. Söz konusu süreç işletmelerin sürekliğini devam ettirebilmesi için büyük önem taşımaktadır. Windows Azure Platformu, şirketler için birçok kolaylıklar ve minimum maliyet ile şirketlere özgür çalışma imkanı sağlayabilmektedir.

Bu konuyla ilgili sorularınızı https://forum.mshowto.org linkini kullanarak ulaşacağınız forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Referanslar

www.mshowto.org

http://www.cert.sd/images/stories/iso27001.pdf

http://www.eticaretkitabi.com/

Ruijie Teknoloji Günü
Yorum Yap

Yazar Hakkında

İbrahim ATAY, 2006 yılında itibari ile profesyonel olarak uygulama geliştirmeye başlamıştır. 2007 yılında C# ve. Net ile tanışarak çeşitli uygulamalar geliştirmiştir. Şuanda Bilge Adam Bilişim Hizmetleri şirketinde yazılım ve veritabanı danışmanı olarak çalışmaktadır. Kişi ile ilgili daha detaylı bilgi için blog (http://www.ibrahimatay.org) adresini inceleyebilirsiniz.

Yorum Yap