1. Ana Sayfa
 2. Configuration Manager (SCCM)
 3. SCCM 2007 Dashboard ile Hardware ve Software Inventory Nasıl Çekilir

SCCM 2007 Dashboard ile Hardware ve Software Inventory Nasıl Çekilir

’de Client’larımızın Hardware ve Software invontrory’leri ile ilgili dashboard hazırlayalım.

***Site Action kısmına tıklayıp, açılan menüden Edit Page sekmesine tıklayalım.


Resim-1

***Dataset configuration name kısmına oluşturacağımız dashboardla ilgili bir “xml” dosyasının adını yazalım. Yaptığımız ayarlar bu XML dosyasına kayıt edilecek ve daha sonra biz bu XML dosyasını çağıracağız. Ben dosyanın adını “ClientInventory.xml” olarak verdim.


Resim-2

***Ardından DataSet kısmına gelerek “Database Server Name\Instance name” kısmına SCCM database sunucumuzun adını “Database name” kısmına da SCCM database’simizin adını yazalım.

“SQL query” kısmına da aşağıda vereceğim SQL sorgusunu yazın.

DECLARE @olddate datetime
,@NullVal datetime
SET @olddate = DATEADD(day,-7, GETUTCDATE())

SELECT sites.SMS_Assigned_Sites0 AS AssignedSite
,TotalSys.Total AS TotalActiveClients
,SuccSys.Succ AS HWSuccess
,SuccSW.Succ AS SWSuccess
,CONVERT(decimal(5,2),(SuccSys.Succ*100.00/TotalSys.Total)) AS ‘HW Percentage’
,CONVERT(decimal(5,2),(SuccSW.Succ*100.00/TotalSys.Total)) AS ‘SW Percentage’
FROM v_RA_system_smsassignedsites sites
INNER JOIN (
SELECT sit.SMS_Assigned_Sites0 AS AssSite
,COUNT(DISTINCT sis.Netbios_Name0) AS Succ
FROM v_RA_System_SMSAssignedSites sit
INNER JOIN v_R_System sis
ON sit.ResourceID = sis.ResourceID
INNER JOIN v_gs_workstation_status sts
ON sis.ResourceID = sts.ResourceID
AND sis.Client0 = 1
AND sis.Obsolete0 = 0
AND sis.Active0 = 1
AND sts.LastHWScan > @olddate
GROUP BY sit.sms_assigned_sites0
) SuccSys
ON sites.SMS_Assigned_Sites0 = SuccSys.AssSite
INNER JOIN (
SELECT sit.SMS_Assigned_Sites0 AS AssSite
,COUNT(DISTINCT sis.Netbios_Name0) AS Succ
FROM v_RA_System_SMSAssignedSites sit
INNER JOIN v_R_System sis
ON sit.ResourceID = sis.ResourceID
INNER JOIN v_GS_LastSoftwareScan sts
ON sis.ResourceID = sts.ResourceID
AND sis.Client0 = 1
AND sis.Obsolete0 = 0
AND sis.Active0 = 1
AND sts.LastScanDate > @olddate
GROUP BY sit.SMS_Assigned_Sites0
) SuccSW
ON SuccSW.AssSite = sites.SMS_Assigned_Sites0
INNER JOIN (
SELECT sit.SMS_Assigned_Sites0 AS AssSite
,COUNT(DISTINCT sis.Netbios_Name0) AS Total
FROM v_RA_System_SMSAssignedSites sit
INNER JOIN v_R_system sis
ON sit.ResourceID = sis.ResourceID
AND sis.Client0 = 1
AND sis.Obsolete0 = 0
AND sis.Active0 = 1
GROUP BY sit.SMS_Assigned_Sites0
) TotalSys
ON sites.SMS_Assigned_Sites0 = TotalSys.Asssite
GROUP BY sites.SMS_Assigned_Sites0
,TotalSys.Total
,SuccSys.Succ
,SuccSW.Succ
ORDER BY 4 DESC

SQL sorgusunu yazdıktan sonra önce “Parse Query” ardından da “Validate Query” butonlarına basalım.


Resim-3

***Sorgumuzda herhangi bir problem yoksa aşağıda görüldüğü gibi Validate query butonun yanında check işareti belirecek ve altınada datalarınızın ön izlemesi gelecektir.


Resim-4

***Ardından “Gauges” kısmına gelip göstegelerimizin adını ve tiplerini belirleyebilir.İki adet gösterge oluşturacağız.

 1. Hardware
  1. Type: Linear
  2. Gauge Title: Client % with Hardware Inventory
  3. Description: Client % with Hardware Inventory
  4. Actual Value: HW Percentage
  5. Operator: >=
  6. Goal: 75
  7. Scale Stat: 10
  8. Scale End: 100
  9. Aggregation: Min
 2. Software
  1. Type: Linear
  2. Gauge Title: Client % with Software Inventory
  3. Description: Client % with Software Inventory
  4. Actual Value: SW Percentage
  5. Operator: >=
  6. Goal: 75
  7. Scale Stat: 10
  8. Scale End: 100
  9. Aggregation: Min


Resim-5

***Ardından “DataGrid” kısmına geliyoruz. “Title” sekmesine Client Hardware and Software Inventory” yazıyoruz ve Add Column butonuna basıyoruz ve 6 adet Column giriyoruz.

Bunlar:

 1. Site Code
 2. Total Clients
 3. HW Success
 4. SW Success
 5. HW %
 6. SW %

Dikkat etmemiz gereken “Header Text    ” kısmına sütunların adını girdikten sonra “Column” kısmından da doğru sütunları seçmektir.İşlemi bitirdikten sonra “Save and Close” butonuna basıyoruz.


Resim-6

***Sayfanın en altına inip “Add a Web Part” yazan kısma tıklıyoruz.


Resim-7

***”Microsoft Dashboard Viewer” sekmesini seçip Add butonuna basıyoruz.


Resim-8

***Hemen alta gelen Edit butonuna basıp açılan menü’den “Modify Shared Web Part” sekmesine tıklıyoruz.


Resim-9

***Ekranın sağ köşesine “Microsoft Dashboard Viewer” bölümü açılacaktır. Bu bölümden ilk adımda oluşturduğumuz XML dosyamızı seçiyoruz.”ClientInventory.xml”

Dilediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. İsim verme boyutlarını ayarlama gibi… Ardından Apply butonuna basıp sonrada OK butonuna basıyoruz.


Resim-10

***Resimde görüldüğü gibi göstergelerimiz hazır. Dashboard’unuzu başlık kısmının olduğu yerden tutarak sayfanızın dilediğiniz kısmına götürebilirsiniz.


Resim-11

***Son olarak sayfanızın üst kısmından “Exit Edit Mode”a basarak Dashboard’unuzun son halini görüntüleyebilirsiniz. Gördünüğünüz gibi hazırda gelemeyen Hardware ve Software Inventorylerle ilgili verileri göstergelere yerleştirerek Dashboardumuza aktarmış olduk.


Resim-12

Bu konuyla ilgili sorularınızı https://forum.mshowto.org linkini kullanarak ulaşacağınız forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Referanslar

www.mshowto.org

Yorum Yap

Yazar Hakkında

1980 yılında doğdum. Başkent Üniversitesi Turizm ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra IT sektöründe çalışmaya başladım. Uzun yıllar boyunca Microsoft teknolojilerinde eğitimler verdim ve kurumsal danışmanlıklar yaptım. Son olarak Ergo Group İrlanda, Dublin’de Senior Cloud Consultant olarak görev yapmaktayım. MCTS, MCSA, MCSE, MCITP , MCSE:Private Cloud ve MCT sertifikalarına sahibim. 2013 senesinden beri Microsoft Azure MVP ünvanına sahibim. Uzmanlık alanım Microsoft System Center ürün ailesi ve Microsoft Azure teknolojisidir.

Yorum Yap