İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. MSN’den Duruşmaya Katıl!

MSN’den Duruşmaya Katıl!


Ruijie Teknoloji Günü

Artık Adalet ‘tık’ır ‘tık’ır işleyecek. Tanıklar mahkemeye bir tıkla, e-posta yoluyla davet edilecek. Web-Cam ile ifade alınabilecek. Dava dilekçeleri internetten bile elde edilebilecek.

Meclis uzun süreden beri gündeminde bulunan bir düzenleme için düğmeye basıyor. Hukuk Mahkemeleri Usul Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine 21 Ocak’ta TBMM Adalet Komisyonu’nda başlanacak, tasarı yasalaşırsa artık internet gibi teknolojik imkânları kullanarak görüntü ve ses aktarımıyla duruşmalara katılmak mümkün olabilecek.

Tasarıyla, delil tanımı da değişecek, tanık, mahkemeye telefon, faks, elektronik postayla davet edilebilecek. Mahkemelerdeki yemin şekli değişecek. Yemin, “Kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine” diye yapılacak.

E-posta ile Davet

* Elektronik ortamdaki veri ve bilgi taşıyıcılar da belge niteliğinde olacak. Tanık, mahkemeye telefon, faks, elektronik postayla davet edilebilecek.

* Davacı, yargılama giderlerini karşılayacak tutarı, dava açarken ‘avans’ olarak yatıracak.

* Modern Teknoloji ve Ulusal Yargı Ağı Projesinin (UYAP) sağlayacağı olanaklarla, duruşmaya gelemeyenlere internet ve telekonferans gibi yöntemlere bulundukları yerden duruşmaya katılabilmelerine olanak sağlanacak. Tarafların rızası olmak kaydıyla tanık, bilirkişi veya taraflardan biri, başka bir yerden elektronik araçlarla dinlenebilecek. Dinleme, ses ve görüntü olarak aynı anda duruşma salonuna nakledilecek.

Duruşmada Görüntü Yok

* Duruşma sırasında fotoğraf çekilemeyecek ve hiçbir şekilde ses ve görüntü kaydı yapılamayacak.

* Hâkim, duruşmada yemin edecek kişiye, “… namusunuz, şerefiniz ve kutsal saydığınız bütün inanç ve değerler üzerine yemin eder misiniz?” diye soracak. Daha önce “Allahım ve namusum üzerine” diyerek yemin eden taraf, artık “namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ediyorum” diye yanıt verecek. Tasarının genel gerekçesinde, yeminle ilgili değişiklik anlatılırken, mevcut yemin formülünün daha laik hale getirilmeye çalışıldığı vurgulandı. Değişiklikte, Türk Dil Kurumu’nun ‘yemin’ başlığındaki açıklaması da etkili olu.

* Mazeret bildirmeksizin gelmeyen tanık, zorla getirtilecek ve gelmemesinin neden olduğu giderlere ve 500 YTL’ye kadar disiplin para cezasına hükmolunacak. Mahkeme, kendisine sorulan sorulara cevap vermeyen veya yemin etmemekte direnen tanığa, 15 günü geçmemek üzere disiplin hapsi verecek.

* Uyuşmazlığın çözümü bakımından herkes, soybağının tespiti amacıyla vücudundan kan veya doku alınmasına katlanmakla zorunlu tutulacak.

Nişanlıyı yargılamak yok * Hâkim, yargılamanın makul süre içinde ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlü olacak.

* Hâkimin, davaya bakmaktan yasaklı olduğu hallere üçüncü derece de dahil olmak üzere kan veya evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanlar ve nişanlılar da dahil edildi.

Kaynak: www.vatangazatesi.com.tr

Ruijie Teknoloji Günü
Yorum Yap

Yazar Hakkında

Burak Ceylan 1981 yılında Sivas'da doğdu. 1998 yılında öğrenimine başladığı İstanbul Üniversitesi Sualtı Teknolojisi Bölümü, bilgisayar ile olan tanışıklılığında bir dönüm noktası oldu. MCSE:2003 sertifikasına sahip olan Burak Ceylan şu an özel bir kuruluşta Teknoloji Uzmanı olarak çalışmaktadır.

Yorum Yap