İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Container
  3. Jenkins Pipeline ile AKS Cluster Oluşturmak

Jenkins Pipeline ile AKS Cluster Oluşturmak

071718_0034_JenkinsPipe1.png

Bu kısa yazımızda kullanarak birlikte kuracağız.

Öncelikle bu çalışma için ’da yeni bir subscription oluşturmanız ve bu subscription’i default olarak atamanız önemli. Eğer mevcutta kullanacağınız subscription ile devam edecekseniz, default subscription bilginizi öğrenmek için login olduktan sonra az account list komutunu kullanabilirsiniz.

’te pipeline oluşturmanın detaylarına bu yazıda girmeyeceğim için bununla ilgili bir önceki yazımı inceleyebilirsiniz.

Aşağıdaki pipeline kodunu pipeline job’ının içerisine eklemelisiniz. az login bölümündeki -u ve -p parametre değerlerine size ait değerlerle güncellemeyi unutmayınız.

Bu aşamadan sonra pipeline’a yeni stage’ler ekleyerek, ’larımızı oluşturabilir hatta ile bağlayarak yeni versiyonlarımızın deployunu da yapabiliriz. Annem hep başında bekleyince bitmez oğlum derdi, size tavsiyem Create adımının tamamlanmasını bilgisayar başında beklemeyin. Azure mobil uygulamasını indirin ve belirli bir süre sonra bilgisayarınızı açmadan cluster kurulumunun durumunu kontrol edin, yok daha neler demeyin yapın gitsin:)

Resim-1

Resim-2

Resim-3

pipeline {

  agent any

  stages {

    stage(‘Azure login’){

      steps{

        echo ‘Entering Azure Session’

        bat ‘az login -u XXX -p XXX’

      }

    }

    stage(‘List Resource Groups’){

      steps{

        echo ‘Getting Resource Groups’

        bat ‘az resource list’

      }

    }

    stage(‘Enable Azure Service Provider’){

      steps{

        bat ‘az provider register -n Microsoft.Network’

        bat ‘az provider register -n Microsoft.Storage’

        bat ‘az provider register -n Microsoft.Compute’

        bat ‘az provider register -n Microsoft.ContainerService’

      }

    }

    stage(‘Create Resource Group’){

      steps{

        bat ‘az group create –name myResourceGroup1 –location eastus’

      }

    }

    stage(‘Create AKS Cluster’){

      steps{

        bat ‘az aks create –resource-group myResourceGroup1 –name myAKSCluster1 –node-count 1 –node-vm-size Standard_D1_v2 –generate-ssh-keys’

      }

    }

  }

  post{

    always{

      echo ‘Check your Azure mobile application’

    }

  }

}

Ve AKS cluster göründü:)

Resim-4

Bu konuyla ilgili sorularınızı https://forum.mshowto.org linkini kullanarak ulaşacağınız forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Referanslar

www.mshowto.org

TAGs: AKS Cluster, azure, Azure Kubernetes Cluster, , Jenkins, Pod, SCM, Jenkins pipeline

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Üniversite ve öncesindeki öğrenimimi İzmir’de tamamladım. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra IBTech ‘te System Administrator olarak kariyerime adım attım. Sonrasında yine IBTech içerisinde System, Database ve Application yönetimini aynı anda yapabildiğim kartlı ödeme sistemleri ekibinde görev aldım. Burada gerçekleştirdiğimiz altyapı otomasyon projelerinin de etkisiyle Intertech’te DevOps pozisyonunda kariyerime devam etme fırsatını elde ettim. Microsoft onprem ürünlerinden SCCM, SCO, Windows Server, Active Directory, Exchange ve SQL Server gibi temel ürünlerde adminlik yapmamın yanı sıra, Failover Cluster, Powershell gibi konularda da iş hayatımda önemli çalışmalarım ve tecrübelerim oldu. DevOps ‘un hayatıma girmesiyle de işler çok hızlı değişmeye başladı. Hızlıca CI/CD süreçlerinde kullanılan Microsoft TFS kullanmaya başlayarak, Open Source ürünlerle tanışma fırsatını yakaladım. Piyasada kullanılan Open Source ürünlerden Jenkins, Ansible, Docker, Kubernetes, Elastic Search, Logstash, Kibana ile uğraşma fırsatım oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra hiç bitmeyen yazılım merakım sayesinde ASP .Net, .Net Core, C# programlama dilleriyle geliştirmelerim oldu. Orta seviyede Groovy, başlangıç seviyesinde de Python dillerinde program ya da script geliştirebiliyorum, ileri derecede Powershell bilgisine sahibim. Önümüzdeki yıllarda Powershell ile ilgili Türkçe kaynaklar yayımlamayı, python bilgimi arttırarak, DevOps ‘un özellikle IaC alanında programlama diline bağımlı kalmaksızın geliştirmeler yapabilmeyi hedefliyorum.

Yorum Yap