1. Ana Sayfa
  2. Exchange Server 2010
  3. Exchange Server ve Yüksek Erişilebilirlik

Exchange Server ve Yüksek Erişilebilirlik

Exchange 2010, posta kutusu veritabanlarını ve içerdikleri verileri, veritabanı erişilebilirlik grupları kullandığınızda, posta kutusu veritabanlarını otomatik olarak yüksek erişilebilirlik için yapılandırarak korumanızı sağlar. Veritabanı erişilebilirlik grupları, veritabanlarını, veritabanı kümelerini barındıran sunuculara göre, mantıksal olarak gruplandırabilmenizi sağlar. Her posta kutusu sunucusu birden çok veritabanına ve her veritabanı, 16 kopyaya sahip olabilir. Tek bir veritabanı erişilebilirlik grubu, veritabanları barındıran ve bağımsız veritabanlarını etkileyen hatalardan, veritabanı düzeyinde otomatik kurtarma sağlayan 16 Mailbox sunucusuna sahip olabilir. Veritabanı erişilebilirlik grubundaki herhangi bir sunucu, gruptaki diğer bir sunucunun posta kutusu veritabanının bir kopyasını barındırabilir.

Veritabanı erişilebilirlik grubundaki sunucular, diğer Exchange rollerini barındırabilir. Üye sunucular, aynı Active Directory etki alanında olmalıdır.

Yüksek düzeyde çalışma zamanı elde etmenin, yüksek düzeyde yönetici müdahalesi gerektirdiği Exchange 2007’den farklı olarak, Exchange 2010, yüksek erişilebilirlik ve ileti dayanıklılığını, çekirdek mimariye yerleştirmiştir ve hem yüksek erişilebilirlik, hem felaketten kurtarma için tümleşik bir platform sunmaktadır. Bu yeni yaklaşım, yüksek erişilebilirliğe sahip bir çözümün kurulma maliyetini ve karmaşıklığını azaltır. Nasıl çalışır? Exchange 2010, gelişmiş, kesintisiz çoğaltmaya sahiptir ve Exchange 2007’deki kümeleme özelliklerini, pahalı donanım gerektirmeyen ve daha az bakım isteyen, daha sağlam bir çözümle değiştirmiştir.

Exchange’in önceki sürümlerinde Exchange, yüksek erişilebilirlik için Cluster Administrative’i kullanan kümelenmiş bir uygulamaydı. Bunun yerine Exchange 2010, kendi dahili yüksek erişilebilirlik modelini kullanır. Windows Failover Clustering bileşenlerinin bazıları hala kullanılsa da, bu bileşenler artık çoğunlukla Exchange 2010 tarafından yönetilmektedir.

Kesintisiz çoğaltmayı desteklemek için Exchange 2007, Local Contİnuous Replication (Yerel Kesintisiz Çoğaltma-LCR), Cluster Contİnuous Replication (Küme Kesintisiz Çoğaltma-CCR) ve Standby Continuous Replication (Yedek Kesintisiz Çoğaltma-SCR) özelliklerini içeren birkaç farklı yaklaşım sunmuştu. LCR, tek sunuculu bir çözümdü. CCR, Cluster hizmetinin üstlenme ve yönetim özellikleri ile birleştirmişti ve adanmış aktif ve pasif node’lara sahip, kümelenmiş posta kutusu sunucularına sahip olduğunuz yapılandırmalar için tasarlanmıştı. SCR, LCR ve CCR’ın aynı günlük iletim, oynatımı ve kurtarma özelliklerini kullanan ama yedek kurtarma sunucuların kullanıldığı veya etkinleştirildiği yapılandırmalar için tasarlanmış, LCR ve CCR’nin bir uzantısıydı.

Exchange 2010, CCR ve SCR’de bulunan kesintisiz çoğaltma teknolojisinin aynı yönlerini içerir ama önemli ölçüde değiştirir. Depolama grupları, Exchange 2010’da kaldırıldığından, kesintisiz çoğaltma veritabanı düzeyinde İşler. Exchange 2010, hala posta kutusu veritabanı kopyalarına çoğaltılan ve oynatılan işlem günlükleri üreten, Extensible Storage Engine’ı (ESE) kullanmaktadır. Her posta kutusu veritabanı 16 kopyaya sahip olabileceğinden, bir veya daha fazla veritabanı kopyasına, 16 farklı sunucu üzerinde sahip olabilirsiniz.

Günlük iletimi ve oynatımı esnasında veri iletimi için Server Message Block (SMB) kullanmak yerine, kesintisiz çoğaltma, tek bir yönetici tanımlı TCP bağlantı noktası kullanır ve veri akışı için ağ şifrelemesi ve sıkıştırma gibi yerleşik seçenekler sunar. Exchange 2007’de Microsoft Exchange Replication hizmeti, günlüklerin pasif veritabanı kopyalarına oynatılmalarından sorumluydu. Pasif kopya etkinleştirildiğinde ve Microsoft Exchange Information Store hizmeti veritabanını bağladığında, veritabanı önbelleği kaybolurdu. Exchange 2010, bu amaçla Microsoft Exchange Replication hizmetini kullanmaz. Bunun yerine, Exchange Repfication hizmeti, bağlı tüm veritabanlarının ve ESE’nin sağlığını düzenli olarak izler. Hizmet, bir başarısızlık tespit ederse Active Manager’ı uyarır ve Active Manager başarısızlığı ele alır. (Daha fazla bilgi için bu bölümün ilerleyen sayfalarında yer alan, “Active Manager’a Giriş” başlığına bakın.

Microsoft, pasif node’u devreye alma işini Microsoft Exchange Information Store hizmetine vermiştir. Etkin veritabanı ve pasif veritabanı kopyalarının tümünün aynı hizmet tarafından yönetilmesi nedeniyle, bir üstlenme veya değiştirme olduğunda, veritabanı önbelleği kullanılabilir kalır ve veri kaybı meydana gelmez. Örneğin, Exchange 2007’de, CCR ortamında kümelenmiş posta kutusu sunucusunun üstlenme işlemi yaklaşık 2 dakika sürerken, Exchange 2010’da posta kutusu veritabanının üstlenme işlemi yaklaşık 30 saniyede (çoğu zaman) tamamlanır

SCR’de olduğu gibi oynatma gecikme süresi ve kırpma gecikme süresi veritabanı kopyalarına uygulanır. Veritabanı kopyaları, Exchange duyarlı Volume Shadow Copy Service (VSS) tabanlı yedekleme uygulamaları kullanılarak yedeklenebilir.

Exchange 2010’da veritabanları, sunucu düzeyi yerine kuruluş düzeyinde tanımlanır. Yönetici, bir veritabanı kopyasını etkin posta kutusu veritabanı olarak belirttiğinde, bu sürece değiştirme (switchover) denir. Veritabanını etkileyen bir hata meydana geldiğinde ve yeni veritabanı etkin kopya olduğunda bu sürece üstlenme (failover) denir. Üstlenme ve değiştirme, bağımsız veritabanlarında veritabanı seviyesinde ve bir sunucu tarafından barındırılan tüm etkin veritabanları için sunucu düzeyinde meydana gelebilir. Bir üstlenme veya değiştirmeden biri meydana geldiğinde, diğer Exchange 2010 sunucu rolleri, neredeyse anında değişikliğin farkına varır ve istemci ve ileti trafiğini otomatik olarak uygun şekilde yönlendirir.

Erişilebilirlik gruplarının yönetim görevlerinin çoğunu Exchange Management Console’da gerçekleştirebilseniz de, Exchange Management Shell ile çalışırken ek seçenekleriniz olur. Aşağıdaki tabloda, erişilebilirlik gruplarını ve çeşitli özelliklerini yönetmek için kullanabileceğiniz komutlara bir genel bakış verilmiştir.

YÖNETİM ALANI İLGİLİ KOMUTLAR
Veritabanı erişilebilirlik grup yönetimi Get-DatabaseAvailabilityGroup New-DatabaseAvailabilityGroup Remove-DatabaseAvailabilİtyGroup Set-DatabaseAvailabilityGroup
Veritabanı kopya yönetimi Add-MailboxDatabaseCopy

Get-MailboxDatabaseCopyStatus

Remove-Mai!boxDatabaseCopy

Resume-MailboxDatabaseCopy

Set-MailboxDatabaseCopy

Suspend-MailboxDatabaseCopy

Update-MailboxDatabaseCopy

Veritabanı yönetimi Clean~MailboxDatabase

Dismount-Database

Get-MailboxDatabase

M ove – Data b a se Path

New-MailboxDatabase

Remove-MailboxDatabase

Set-MailboxDatabase

Ağ yapılandırması Get-DatabaseAvailabilityGroupNetwork New-DatabaseAvailabilityGroupNetwork Remove-DatabaseAvaİlabilityGroupNetwork Set-DatabaseAvailabilityGroupNetwork
Değiştirme yönetimi Move-ActiveMailboxDatabase Start-DatabaseAvailabilityGroup Stop-DatabaseAvailabilityGroup Restore-DatabaseAvailabilityGroup
Sunucu üyeliği Add-DatabaseAvailabilİtyGroupServer Remove-DatabaseAvailabilityGroupServer

 

Veritabanı erişilebilirlik grubu planlamasının bir parçası olarak, sadece veritabanı kopyasının etkin kopyasını barındırmayan ve aynı veritabanı erişilebilirlik grubundaki Mailbox sunucuları üzerinde veritabanı kopyaları oluşturabileceğinizi unutmayın. Etkin kopya, çevrimdışı olmaması ve kullanıcılar tarafından eriş ilemeyecek olmasıyla, pasif kopyadan ayrılır. Aynı sunucu üzerinde, aynı veritabanının iki kopyasını oluşturamazsınız. Veritabanı kopyaları ile çalışırken unutulmaması gereken diğer konular aşağıdadır:

  • Exchange 2010 posta kutusu veritabanları, sadece diğer Exchange 2010 Mailbox sunucularına çoğaltılabilir ve sunucular, aynı ver,itabanı erişilebilirlik grubunda olmalıdır. Bir veritabanını, veritabanı erişilebilirlik grubu dışına çoğaltamazsınız ve Exchange 2010 posta kutusu veritabanını, Exchange 2007 çalıştıran bir sunucuya çoğaltamazsınız.
  • Veritabanının tüm kopyaları, kopyasını İçeren her sunucuda aynı yolu kullanır. Mailbox sunucularında veritabanı kopyasının veritabanı ve günlük dosya yolu, diğer veritabanı yolları ile çakışmamalıdır.
  • Bir veritabanı erişilebilirlik grubundaki tüm Mailbox sunucuları, aynı Active Directory etki alanında olmalıdır. Veritabanı kopyaları, aynı veya farklı Active Dİrectory sitelerinde ve aynı veya farklı alt ağlarda oluşturulabilir. Bununla birlikte veritabanı kopyaları, aralarında 250 milisaniyeden daha fazla gidiş geliş gecikmesine sahip (varsayılan durumda) Mailbox sunucuları arasında desteklememektedir.

Bu konuyla ilgili sorularınızı https://forum.mshowto.org linkini kullanarak ulaşacağınız forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Referanslar

www.mshowto.org

www.technet.com

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Emre Aydın, Üniversite öncesi tüm öğrenimini İstanbul’da, üniversite öğrenimini ise Kocaeli'nde tamamladı. İşletme Yüksek Lisansını (MBA) Işık Üniversitesinde gerçekleştirmiştir. Üniversite sonrası Metis, Microsoft Türkiye, BilgeAdam gibi bilişim sektörünün farklı firmalarında Çözüm Danışmanı, Birim Müdür Yardımcı ve Birim Müdürü olarak görev almıştır. Son olarak Comparex Türkiye'de Birim Müdürü olarak çalışmış ve sonrasında tekrar Microsoft Türkiye çatısı altında Office 365'ten sorumlu teknik çalışan olmuştur. Uzmanlık alanı olan Microsoft Exchange Server, Office 365, Microsoft EMS, Windows Server ve Microsoft Azure konularında birçok kişi ve firmaya teknik eğitim vermiştir. Özellikle  Türkiye’nin önde gelen firmalarında Mesajlaşma Teknolojileri üzerine başarılı projelere imza atmıştır. Türkiye'nin en büyük ve uzun soluklu bilişim portali olan MSHOWTO’yu 2005 yılında kurmuş, portalin isim ve fikir babası olmuştur. Halen MSHOWTO’da yönetici olarak portalın birçok kişiye ulaşmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Microsoft Office 365 alanında MVP olan Emre Aydın, Türkiye’de 11 kez üst üste MVP seçilebilme başarısı gösteren iki MVP’den birisidir. Birçok üniversite, etkinlik ve lansmanda konuşmacı, moderatör olarak yer almıştır. Sahip olduğu bazı sertifikalar: MVP | Office 365 | Since 2006 MCT | Since 2005 MCSD | Azure Solutions Architect MCSE | Private Cloud, Messaging, Communication, Server Infrastructure, Productivity, Platform MCSA | Office 365, Server 2012, Server 2016, Cloud Platform MCTS | Developing Azure Solutions, Implementing Azure Infrastructure, Architecting Microsoft Azure Solutions, SAM P-Seller Intelligent Cloud | EMS Amazon | AWS Certified Solutions Architect - Associate

Yorum Yap