İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Veeam

Veeam Backup & Replication 10 Azure Blob Storage

Veeam Backup & Replication 10 Azure Blob Storage
+ - 0

Veeam firmasının hem Microsoft Hyper-V hem de Vmware VMware vSphere platformları için geliştirilmiş olduğu Backup yazılımının yeni versiyonu ve yeni özelliklerinin bulunduğu Veeam Backup & Replication 10 18 Şubat 2020 tarihi itibariyle kullanıma sundu. Aslında 2019 ile birlikte Veeam Backup & Replication 9.5 Update 3’ten sonra Veeam Backup & Replication 10 versiyonun gelmesi hepimiz merakla ve heyecanla bekliyorduk ancak Veeam Forum’da yapılan açıklamada 2019 yılı içinde yayınlanacak olan Update serisi ile Veeam Backup & Replication kullanımına yeni özelliklerle devam edeceği bilgisi verildi. Veeam Backup & Replication 10 versiyonunu 2020 ilk çeyreğinde kullanıma sunulacağını bildirmişlerdi. 18 Şubat 2020 tarihi itibariyle Veeam Backup & Replication 10 versiyonu yeni özellikleri ile karşımıza çıktı.

Bu yazımız da Veeam Backup & Replication 10 üzerinde Microsoft Azure Blob Storage Backup Repository ekleme ve yapılandırmasını anlatıyor olacağız.

Microsoft Azure Service’lerinden biri olan Azure Blob Storege hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse ;

Azure Blob depolama nedir?

Azure Blob depolama, Microsoft’un buluta yönelik nesne depolama çözümüdür. Blob depolama, çok miktarda yapılandırılmamış veriyi depolamak için iyileştirilmiştir. Yapılandırılmamış veriler, metin veya ikili veriler gibi belirli bir veri modeline veya tanımına bağlı olmayan bir veri.

Blob depolama hakkında

Blob depolama şunlar için tasarlanmıştır:

 • Görüntülerin veya belgelerin doğrudan bir tarayıcıya sunulması.
 • Dağıtılan erişim için dosyaların depolanması.
 • Video ve ses akışları.
 • Günlük dosyalarına yazma.
 • Yedekleme ve geri yükleme, olağanüstü durum kurtarma ve arşivleme için verilerin depolanması.
 • Şirket içi veya Azure’da barındırılan bir hizmetle analiz için verilerin depolanması.

Kullanıcılar veya istemci uygulamaları, blob depolamadaki nesnelere, dünyanın herhangi bir yerinden HTTP/HTTPS aracılığıyla erişebilir. Blob depolamadaki nesnelere Azure storage REST APIAzure POWERSHELLAzure CLIveya bir Azure Storage istemci kitaplığı aracılığıyla erişilebilir. İstemci kitaplıkları aşağıdakiler de dahil olmak üzere farklı diller için kullanılabilir :

Microsoft Azure Portal hesabımıza Login oluyoruz. Hangi Resource group üzerinde yapılandıracaksanız o Resource group  açıyoruz ve Add diyoruz.


Resim-1

Azure Marketplace menüsün de Storage account diyerek Storage Account yapılandırmasına başlıyoruz.


Resim-2

Create storage account ekranın da Basics sekmesin de Resource group mevcut olan Resource group seçebilirsiniz ya da Create new diyerek yeni bir Resource group oluşturabilirsiniz.

Storage account name bölümünde oluşturacağımız Storage Account için bir Name ( İsim ) belirliyoruz. Location bölümünü West Europe ( Türkiye’ye en yakın Datacenter burası olduğu için ) olarak seçiyoruz.


Resim-3

Basics sekmesin de Performance bölümü altında Standart ve Premium seçenekleri bulunmaktadir.

Standart seçeneğinde StorageV2, Storage ve BlobStorage seçenekleri bulunmaktadır.

 • StorageV2 : Bloblar, dosyalar, kuyruklar ve tablolar için temel bir depolama hesap türüdür. Microsoft Azure depolama kullanılan çoğu senaryo için önerilir.
 • StorageV1 : Bloblar, dosyalar, kuyruklar ve tablolar için eski hesap türüdür. Mümkün olduğunda bunun yerine genel amaçlı v2 hesaplarını kullanın.
 • BlobStorage : Yalnızca BLOB Depolama hesap türüdür. Mümkün olduğunda bunun yerine genel amaçlı v2 hesaplarını kullanın.


Resim-4

Premium seçeneğin de StorageV2, Storage, BlockBlobStorage ve FileStorage seçenekleri bulunmaktadır.

 • StorageV2 : Bloblar, dosyalar, kuyruklar ve tablolar için temel bir depolama hesap türüdür. Azure depolama için kullanılan çoğu senaryo için önerilir.
 • Storage : Bloblar, dosyalar, kuyruklar ve tablolar için eski hesap türü. Mümkün olduğunda bunun yerine genel amaçlı v2 hesaplarını kullanın.
 • BlockBlobStorage : Premium performans özellikleri olan yalnızca BLOB Depolama hesapları. Yüksek işlem hızı, daha küçük nesneleri kullanarak ya da depolama tutarlı düşük gecikme süresi gerektiren senaryolar için önerilir.
 • FileStorage : Premium performans özellikleri olan dosyaları yalnızca depolama hesap türüdür. Kurumsal ve ya yüksek performans ölçekli uygulamalar için önerilir.


Resim-5

Replication bölümünde Locally-redundant storage (LRS), Zone-redundant storage (ZRS), Geo-redundant storage (GRS) ve Read-access geo-redundant storage (RA_GRS) seçenekleri bulunmaktadır.

 • Locally-redundant stoage ( LRS ) : Farklı Fault-Domain ve Upgrade-Domain’lerde olacak şekilde storage transactionlarınızın hepsi senkron bir şekilde toplam üç ayrı storage node’una gönderilir. Böylece Azure Storage servisinin arka planında bir donanım sorunu oluşsa da veriniz ulaşılabilir durumda olur.
 • Geo-redundant storage ( GRS ) : Locally-redundant stoage ( LRS ) seçeneğinde olduğu gibi aynı Data Center üzerinde yine üç kopya tutulmaktadir. Bu üç kopyanın haricinde asenkron olarak transactionlar bir başka lokasyondaki Data Center üzerine gönderilmektedir. Diğer DC’ye gönderilen transaction da yine söz konusu DC’de üç kopya olarak tutulur. Bu seçenek genelde Failover amacı ile kullanılır ve ilk lokasyonda üç kopya bir şekilde kaybedilirse veya altyapı aşağı inerse ikinci lokasyon üzerinden kullanımı sağlanır. İki lokasyon arasındaki Replication asenkron olduğu için Failover esnasında kopyalanmamış bir miktar data tamamen kaybedilebilir.
 • Read-access geo-redundant storage ( RA-GRS ) : Geo-redundant storage ( GRS ) seçeneği ile aynı özellikleri barındıran bu yapıda ek olarak okuma operasyonları birden çok bölgeye dağıtılarak daha yüksek okuma performansı elde edilir.


Resim-6

Basics ekranın da bulunan Access tier seçeneğinde

Hot : Sık erişilen verileri depolamak için sık iyileştirilmiş .

Cool Storage : Seyrek erişimli ve en az 30 gün boyunca depolanan verileri depolamak için en iyi duruma getirilmiştir.

Basics ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next : Networking diyerek yapılandırmaya devam ediyoruz.


Resim-7

Networking ekranın da bulunan Public endpoint (all networks), Public endpoint (selected networks) ve Private endpoint seçeneklerin de yapılandırılacak olan Blob Storage için Network yapılandırabilirsiniz.

Networking ekranın da Public endpoint (all networks) seçeneğini seçiyoruz ve Next : Advanced yapılandırmaya devam ediyoruz.


Resim-8

Advanced menüsün de

 • Security : Secure transfer requied seçeneği yalnızca istekleri hesabınıza güvenli bağlantılar elde vererek depolama hesabınızın güvenliğini artırır. Örneğin, depolama hesabınıza erişmek için REST API çağırdığınızda, HTTPS kullanarak bağlanmanız gerekir. “Güvenli aktarım gereklidir”, HTTP kullanan istekleri reddeder. Enable olarak işaretliyoruz.
 • Data Protection : Blob soft delete seçeneği Storage Account hesabı altında bulunan verilerin silindiğinde, kalıcı olarak silmek yerine, geçici silinen duruma geçer. Biz burada Lab ortamında yapılandırdığımız için default olarak Disable diyoruz. Siz kendi ortamınızdaki yapılandırmaya göre bu seçeneği değiştirebilirsiniz.
 • Data Late Storage Gen2 : Hierarchical namespace seçeneği Storage Account hesabının içinde bulunan Petabyte boyutunda dosyaları ve trilyonlarca nesneyi depolanması ve analiz edilmesidir. Yüksek düzeyde paralel programları kolaylıkla geliştirmesi, Storage Account hesabının içine alınan yüksek kapasiteli verileriniz kolayca hata ayıklanması ve performans iyileştirmenin gerçekleştirmesi olarak açıklabiliriz. Bizim veri boyutumuz küçük ölçekli olduğu için Disable durumda bırakıyoruz.

Advanced sekmesin de gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next : Tags diyoruz.


Resim-9

Tags sekmesin de Name ve Value bölümlerin aşağıdaki seçenekleri seçebilirsiniz.


Resim-10

Tags sekmesin de Value bölümlerin aşağıdaki seçenekleri seçebilirsiniz.


 Resim-11

Tags sekmesin de herhangi bir tanımlama yapmadan Next : Review + Create  diyoruz.


Resim-12

Review + Create sekmesin de Storage Account yapılandırma özetini görüyoruz. Create diyerek Storage Account yapılandırmasını başlatıyoruz.


Resim-13

Storage Account yapılandırmasını oluşturulduğu uyarısını alıyoruz.


Resim-14

Storage Account yapılandırmasını tamamlandı. Go to resource diyerek yapılandırmayı kontrol ediyoruz.


Resim-15

Storage Account yapılandırması oluşturuldu.


Resim-16

Oluşturmuş olduğumuz Storage Account’u hesabımıza tıkladığımızda aşağıdaki gibi Storage Account yapılandırması detaylarını görebilirsiniz. Access keys menüsüne tıklıyoruz.


Resim-17

Access keys menüsü altında Storage Account’u hesabımız için oluşturulan Key‘leri görüyoruz. Buradaki bilgileri Veeam Backup & Replication 10 üzerinde Backup Repository olarak yapılandırırken ihtiyacımız olacaktır.


Resim-18

Blob Service menüsü altında bulunan Container seçeneği ile Storage Account’u hesabımız içinde yeni bir Container oluşturuyoruz.


Resim-19

Container ekranın da Container tıklıyoruz.


Resim-20

New container ekranın da Name ( İsim ) bölümün de Container için bir isim belirliyoruz.


Resim-21

Public access level bölümün de Private (no anonymouns access), Blob (anonymouns read access for blobs only) ve Container (anonymouns read access for containers and blobs) seçenekleri bulunmaktadir.

 • Private (no anonymouns access) : Kapsayıcı ve bloblarını yalnızca depolama hesabı sahibi tarafından erişilebilir. Bu, tüm yeni kapsayıcılar için varsayılandır.
 • Blob (anonymouns read access for blobs only) : Kapsayıcı içindeki blobları anonim istek tarafından okunabilir ancak kapsayıcı verileri mevcut değil. Kapsayıcı içindeki blobları anonim istemciler listelenemiyor.
 • Container (anonymouns read access for containers and blobs) :Tüm kapsayıcı ve blob verilerini anonim istek tarafından okunabilir. İstemcileri, kapsayıcı içindeki blobları anonim istek göre sıralayabilirsiniz, ancak depolama hesabında kapsayıcıları numaralandırılamıyor.


Resim-22

New container ekranın da oluşturulacak olan Container için gerekli yapılandırmayı tamamlandıktan sonra Create diyoruz.


Resim-23

Blob Service menüsü altında bulunan Container bölümünde Storage Account’u hesabımız içinde yeni bir Container oluşturulduğunu görüyoruz.


Resim-24


Resim-25


Resim-26

Microsoft Azure Portal tarafinda Storage Account’u hesabımız için gerekli yapılandırma işlemlerimizi tamamladık.

Veeam Backup & Replication 10 üzerin de oluşturmuş olduğumuz Blob Storage On-Premise ortamımız da çalışan Veeam Backup & Replication 10 sunucumuz üzerinde Backup Repository olarak yapılandırıyoruz.

Veeam Backup & Replication 10 konsolunu Connect diyerek açıyoruz.


Resim-27

Veeam Backup & Replication 10 konsulu geliyor karşımıza. Veeam Backup & Replication 10 konsolu üzerinde BACKUP INFRASTRUCTURE menüsü altında bulunan Backup Repositories bölümüne geliyoruz.


Resim-28

Veeam Backup & Replication 10 konsolu üzerinde BACKUP INFRASTRUCTURE menüsü altında bulunan Backup Repositorios bölümüne altında default olarak gelen Default Backup Repository görebilirsiniz. Veeam Backup & Replication 10 Kurulumundan Default Backup Repository C:\backup şeklinde bir klasör oluşturmaktadır. Eğer Veeam Backup & Replication 10 Kurulumu yeni yapmışsanız ve herhangi bir Backup Repositories yapılandırmazsanız Veeam Backup & Replication Backup Job Oluşturma oluştururken sadece Default Backup Repository görülecektir. Daha önceki yazımız da Veeam Backup & Replication 10 Backup Repository Ekleme anlatmış olduğumuz Backup Repository görüyoruz.


Resim-29

Veeam Backup & Replication 10 konsolunda bulunan Backup Repositories üstünde sağ tuş Add Backup Repository ya da Manage Repository menüsünde bulunan Add Backup Repository tıklayarak. Veeam Backup & Replication 10 üzerin de Backup Repository yapılandırma işlemini başlatabilirsiniz.


Resim-30

Add Backup Repository ekranın da ise yapılandırabileceğiniz Backup Repository için dört farklı yapılandırma seçeneği bulunmaktadır.

 • Direct attach storage
 • Network attached storage
 • Deduplicating storage appliance
 • Object Storage


Resim-32

Direct attach storage : Direkt olarak Windows ve Linux sunucuları üzerindeki bir dizin üzerine ve ya sunucular üzerinde doğrudan bağlı depolama alanları üzerinde Backup Repository yapılandırması için bu seçenek ile devam edebilirsiniz. Genel yedekleme yöntemi olarak bu seçenek yoğun olarak kullanılmaktadır.


Resim-33

Network attached storage : Ortamınızda buluna File Server ya da NAS sistemler üzerinde Share ( Paylaşım ) dizinleri üzerinde Backup Repository yapılandırması için bu seçenek ile devam edebilirsiniz. SMB (CIFS ) protokolünü kullanmaktadır. Veeam Backup & Replication 10 ile birlikte NFS Share seçeneğininde geldiğini görüyoruz.


Resim-34

Deduplicating storage appliance : Dell EMC Data Domain, ExaGrid ve HPE StoreOnce ve Quantum DXi gibi ürünler üzerinde Backup Repository yapılandırması için bu seçenek ile devam edebilirsiniz.


Resim-35

Object Storage : Amazon Web Services (AWS) Cloud ( Bulut ) hizmetinde içinde bulunan S3 (Simple Storage Service) Compatible ve Amazon S3, Microsoft Azure Blob Storage ve IBM CLoud Object Storage Cloud ( Bulut ) hizmetleri ürünler üzerinde Backup Repository yapılandırması için bu seçenek ile devam edebilirsiniz.


Resim-36

Add Backup Repository ekranın da Object Storage seçeneği seçiyoruz.


Resim-37

Add Backup Repository ekranın da Object Storage seçeneği altında bulunan Microsoft Azure Blob Storage seçeneğini seçiyoruz.


Resim-38

Microsoft Azure Blob Storage ekranın da 

Azure Blob Storage : Azure Blob depolama, Microsoft’un buluta yönelik nesne depolama çözümüdür. Blob depolama, çok miktarda yapılandırılmamış veriyi depolamak için iyileştirilmiştir. Yapılandırılmamış veriler, metin veya ikili veriler gibi belirli bir veri modeline veya tanımına bağlı olmayan bir veri.

Azure Data Box : Hizmet, büyük veri kümeleri veya ağ kısıtlamaları, verilerin gerçekçi olmayan şekilde karşıya yüklenmesini sağlamak için şirket Içi verileri blob depolamaya aktarmak için kullanılabilir. Veri boyutunuza bağlı olarak, Microsoft ‘tan Azure Data Box diskAzure Data Box veya Azure Data Box Heavy cihazları isteyebilirsiniz. Daha sonra verilerinizi bu cihazlara kopyalayabilir ve bunları blob depolamaya yüklemek üzere Microsoft ‘a gönderebilirsiniz.


Resim-39

Microsoft Azure Blob Storage ekranın da Azure Blob Storage seçiyoruz.


Resim-40

Name ekranın da yapılandıracağımız Backup Repository için bir Name ( İsim ) belirliyoruz ve Next diyerek devam ediyoruz.


Resim-41

Account ekranın da Credentials bölümün de Add diyoruz.


Resim-42

Credentials ekranın da Microsoft Azure Portal üzerinde yapılandırmış olduğumuz Storage Account hesap bilgilerimiz yazıyoruz. Oluşturmuş olduğumuz Storage Account üzerinde Access keys menüsü altında Storage Account’u hesabımız için oluşturulan Key‘leri kullanmanız gerekmektedir.

Account ve Share key bölümlerine gerekli bilgileri yapıştırıyoruz ve OK diyoruz.


Resim-43

Account ekranın da Region bölümünde genellikle Azure Global ( Standard ) seçeneği seçilmektedir.


Resim-44

Account ekranın da Use the following gateway server ortamınızda bulunan hangi sunucuyu Gateway Server olarak kullanmak için seçebilirsiniz.


Resim-45

Account ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.


Resim-46

Account ekranın da Storage Account için gerekli yapılandırmanın yapıldığını görüyoruz.


Resim-47

Container ekranın da Container bölümünde Microsoft Azure Portal üzerinde yapılandırmış olduğumuz Container geldiğini görüyoruz. Folder bölümünde Container içinde bir Folder ( Klasör ) seçmek ya da oluşturmak için Browse diyoruz.


Resim-48

Select File ekranın da Microsoft Azure Portal üzerinde yapılandırmış olduğumuz Container altında bir Folder ( Klasör ) oluşturmak için New Folder ( Yeni Klasör ) diyoruz.


Resim-49

Select File ekranın da Microsoft Azure Portal üzerinde yapılandırmış olduğumuz Container altında bir oluşturduğumuz Folder ( Klasör ) seçiyoruz ve OK diyoruz.


Resim-50

Select File ekranın da Microsoft Azure Portal üzerinde yapılandırmış olduğumuz Container altında oluşturduğumuz Folder ( Klasör ) geldiğini görüyoruz. 


Resim-51

Container ekranın da Limit object storage consumption to seçeneği ile Container üzerinde Terabyte ( TB ) ve Petabyte ( PB ) olarak bir limit belirleyebilirsiniz.


Resim-52

Container ekranın da gerekli yapılandırmayı tamamladıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.


Resim-53

Summary ekranın da gerekli yapılandırmanın yapılandırıldığını görüyoruz.


Resim-54

Summary ekranın da Microsoft Azure üzerinde oluşturduğumuz Blob Storage üzerindeki Backup Repository yapılandırmasının özetini görüyoruz.

Summary ekranın da yapılandırmanın tamamlanması için Finish diyoruz.


Resim-55

Veeam Backup & Replication 10 konsolunda bulunan BACKUP INFRASTRUCTURE menüsü altında bulunan Backup Repositories bölümünde oluşturmuş olduğumuz Azure Blob Storage‘in başarılı bir şekilde eklendiğini görüyoruz.


Resim-56

Başka bir yazimizda görüşmek dileğiyle…

Bu konuyla ilgili sorularınızı http://forum.mshowto.org linkini kullanarak ulaşacağınız forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Referanslar

www.mshowto.org

TAGs : Veeam Backup & Replication 10 Azure Blob Storage,veeam backup & replication 10 azure blob storage,Veeam Backup & Replication 10 Azure Blob Storage Yapılandırması,veeam backup & replication 10 azure blob storage yapılandırması,Veeam Backup & Replication 10 Blob Storage,veeam backup & replication 10 blob storage,Veeam Backup & Replication 10 Blob Storage Yapılandırması,veeam backup & replication 10 blob storage yapılandırması,Veeam Backup Azure Blob Storage,veeam backup azure blob storage,Veeam Backup Azure Blob Storage Yapılandırması,veeam backup azure blob storage yapılandırması,Veeam Backup Blob Storage,veeam backup blob storage,Veeam Backup Blob Storage Yapılandırması,veeam backup blob storage yapılandırması,Veeam Backup & Replication 10 Blob Storage Backup Repository,veeam backup & replication 10 blob storage backup repository,Veeam Backup & Replication 10 Blob Storage Backup Repository Yapılandırması,veeam backup & replication 10 blob storage backup repository yapılandırması,Veeam Backup Blob Storage Backup Repository,veeam backup blob storage backup repository,Veeam Backup Blob Storage Backup Repository Yapılandırması,veeam backup blob storage backup repository yapılandırması

Yazar Hakkında

Baki ÇUBUK 1985 K.D.Z Ereğli doğumludur.1998 yılında başlayan bilgisayar ile tanışma macerası 2003 yılında profesyonel hayata atılarak başlamıştır. 16 yılı aşkın bir süredir Bilişim sektörü içerisinde farklı rollerde görev almıştır. Bilişim sektörüne K.D.Z Ereğli faaliyet göstermiş olan Ebil Bilgisayar bünyesinde 2003 - 2007 yılları arasında Teknik Destek Uzmanı olarak görev yapmıştır. Ebil Bilgisayar bünyesinde kurulan AVASOFT Yazılım ve Danışmanlık firmasından çelik sektörü için üretilen Avasoft yazılımı Logo Tiger ve ETA Muhasebe yazılımlarına 2005 - 2007 yılları arasında Yazılım Destek Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2007 yilinda vatani görevi nedeniyle bu firmadaki görevlerinden ayrılmıştır. Vatani görevini tamamladıktan sonra 2008 - 2009 yılları arasında Bilge Adam Bilişim Grubu'nda Sistem ve Network Uzmanlığı eğitimi alarak eğitimini Üstün Başarı ile tamamlamıştır. İstanbul'da faaliyet gösteren InterComp Bilgisayar bünyesinde 2009 - 2011 yılları arasında Sistem Destek Uzmanı olarak görev yapmıştır. Bu firmadaki görevinden Eylül 2011 yılında ayrılarak 2011 yılından itibaren Dorak Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları Holding A.Ş bünyesinde Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak görev yapmaktadır. 2015 yılında Türkiye’de tüm 4 ve 5 yıldızlı otellerin IT Manager – Group IT Manager – Head of IT – IT Director pozisyonundaki profesyonel Bilgi İşlemcileri bir araya getirmek için kurulan HOTELS CIO Kurucu Üye olarak görev almaktadır. 2005 yılında bilişim sektöründeki Türkçe içeriği arttırmak ve Microsoft’a ait ürünler ile ilgili çözümler sunmak için oluşturulmuş bağımsız bir organizasyon olan Mshowto bünyesinde yazar olarak görev almaktadır. 2017 yılında Türkiye’de bilişim sektörüne yön veren, kâr amacı taşımayan, gönüllülerden oluşan profesyonel bir sosyal insiyatif olarak kurulan CIO Turkey bünyesinde kurucu üye olarak görev almaktadır.

Yorum Yap