Vcloud

5 gün önce

VMware Cloud Foundation TCO Calculator

TCO; yaygın olarak işletme maliyeti olarak bilinen bir varlığın toplam sahip olma maliyetidir. Bu gösterge,...