powershell active directory

19 Mar, 2012

Power Shell v2 ve Active Directory Modülü

Son bir kaç yılda izlenebileceği üzere Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 devri başladığından...