New-Mailbox’ is not recognized as the name of a cmdlet

9 sene önce

Exchange 2010 SP1 için Küçük Bir Tip and Trick

Microsoft Exchange Server 2010 Sp1 ile birlikte güvenlik yapısı biraz daha geliştirildi. Shared permissions yapısından...