exchange komut satirindan yonetmek

11 sene önce

Exchange Server’a Windows PowerShell ile Bağlanma

Bilgisayarınıza Windows PowerShell ve WinRM yükledikten sonra, Exchange Server’I yönetmek için, yerel bilgisayarınızdaki Windows PowerShell’i Exchange...