exchange 2010 mailbox copy aktivasyon

13 Haz, 2010

Exchange 2010’da Mailbox Copy’nin Etkinleştirilmesi

Bu işlem switchover olarak tanımlanır ve bu işlemi yapmak için Exchange Management Console veya Shell kullanılabilir.