Docker Desktop Dashboard

1 sene önce

Docker Desktop Dashboard

Docker for Windows kullanıyorsanız ve CLI yerine ara yüz kullanmayı tercih ediyorsanız Kitematic‘i duymuş ya...