core versiyondan normal versiyona yukseltme

8 sene önce