azure netapp files

15 Kas, 2019

Azure NetApp Files Kullanımda

Azure NetApp Files artık belirli genel bulut bölgelerinde kullanılabilir. Azure NetApp Files, herhangi bir kod...