activate a mailbox copy

11 sene önce

Exchange 2010’da Mailbox Copy’nin Etkinleştirilmesi

Bu işlem switchover olarak tanımlanır ve bu işlemi yapmak için Exchange Management Console veya Shell kullanılabilir.