0

Konu ile ilgili önceki makalemde genel olarak Windows Server 2008 Core üzerine kurulabilecek olan Windows Role’lerini, Server Core kurulumu üzerine Server rolü yüklemek için önkoşulları, Server Core Kurulumu üzerine bir server rolü kurarken yaşanan bilindik sorunları ve örnek olarak Windows Server 2008 üzerine DNS Server rolü kurulumunu aktardım.  Bu makalede ise, diğer rollerin kurulumunu aktaracağım.

A. DHCP Server Rolü’nün Server Core Üzerine Yüklenmesi

DHCP networkte bulunan sistemlerin birbirleri ile iletişime geçmek için kullandığı ip adreslerinin tek bir elden ve merkezi bir yapıdan otomatik olarak yapılandırmasını sağlar diyebiliriz. Server Core üzerinde DHCP servisini kurmak ve yapılandırmak için ise;

1. Komut satırında start /w ocsetup DHCPServerCore komutunu uygulayalım. Bu komut DHCP servisinin kurulumunu sağlayacaktır.

2. DHCP scope oluşturmak ve yönetmek için netsh komutunu kullanabilir ya da RSAT yüklü bir sistemden DHCP konsolunu MMC içerisinden açarak uygulayabilirsiniz ( Bu makalenin 1.  Bölümünde DNS ile ilgili örnekte konu ayrıntılı olarak aktarılmıştır. )

3. Eğer DHCP server’ınız bir Active Directory Domaininde ise bu durumda DHCP server’ınızı  Active Directory de Authorize ( Yetkili ) olarak ayarlamalısınız.

Buraya kadar yapılan işlemleri yapmak DHCP server servisi otomatik olarak başlatmaz. Kurulumdan sonra DHCP server servisini yapılandırmak için aşağıda bulunan komutları uygulamanız gerekecektir.

a. sc config dhcpserver start= auto ( Bu komut başlangıç türü için uygulanır. Biz bu komut ile Başlangıç türünü otomatiğe çekmiş bulunuyoruz.  )

b. net start dhcpserver ( Bu komut ise hizmet durumunu ayarlar. Biz bu komut ile hizmet durumunu başlatmış oluyoruz.  )


Şekil-1

Bu işlemler uygulandıktan sonra artık DHCP server’ımızı yapılandırabiliriz. Bu yapılandırmayı ya netsh komutu yardımı ile ya da aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz.

Start ‘tan Run ‘a gelerek MMC yazılarak enter tuşuna basıp “Microsoft Management Console”’u açalım. Açıla konsolda File menüsünden “Add/Remove Snap-in…” seçeneği yardımı ile Server Core server’ımız üzerinde bulunan DHCP server’ımızı konsola ekleyelim.


Şekil-2

Artık konsola server core üzerinde bulunan DHCP eklendikten sonra gerekli yapılandırmaları basitçe arayüzden uygulayabiliriz.


Şekil-3

Son olarak eğer Server core bir sistemden DHCP rolünü kaldırmak isterseniz aşağıda bulunan komutu uygulamanız gerekmektedir.

start /w ocsetup DHCPServerCore /uninstall ( Burada bulunan /w parametresi uygulandığı zaman işlem bitmeden komut satırının kullanılmasına izin verilmez. Eğer bu parametre kullanılmaz ise bu durumda komut satırı işlem bitmeden de etkin hale gelecektir. )

B. File Services Rolü’nün Server Core Üzerine Yüklenmesi

Yönetim aracının yönetimsel paylaşım desteğini sağlaması açısından Server servisi varsayılan olarak yüklü gelir. Server servisi görüntülenmesi için ilave bir yapılandırma gerekmez. MMC konsolundan “Add/Remove Snap-in…”  seçeneğinden Server Core çalışan sistemimiz için Shared Folders ek bileşenini yüklemek yeterlidir.


Şekil-4


Şekil-5

İlave Server servisi özelliklerini aşağıdaki komutları kullanarak yapabilirsiniz.

1. File Replication Service için start /w ocsetup FRS-Infrastructure

2. Distributed File System service için start /w ocsetup DFSN-Server

3. Distributed File System Replication için start /w ocsetup DFSR-Infrastructure-ServerEdition

4. Services for Network File System (NFS) için; start /w ocsetup ServerForNFS-Base ve start /w ocsetup ClientForNFS-Base komutlarının komut satırından uygulanması gerekecektir.  ( Burada bulunan /w parametresi uygulandığı zaman işlem bitmeden komut satırının kullanılmasına izin verilmez.  Eğer bu parametre kullanılmaz ise bu durumda komut satırı işlem bitmedende etkin hale gelecektir )

Eğer herhangi bir file server rol seçeneği kaldırılmak istenir ise bu komutların sonuna /uninstall switch‘i eklemek yeterli olacaktır. Örneğin File Replication Servisini kaldırmak isterseniz start /w ocsetup FRS-Infrastructure /uninstall komutunu kullanmanız gerekecektir…

Bu bilgiler ışığında Server Core üzerinde, File Services Rollerinden,  DFS kurulumu ve yapılandırmasını nasıl yapabileceğinizi kısaca anlatmak istiyorum.

 • Öncelikle komut satırından start /w ocsetup DFSN-Server komutunu uygulayalım.


Şekil-6

 • Sonrasında diğer rolleri uzaktan yönetebilmek için yaptığımız işlemlerde olduğu gibi Vista yüklü sistemimizde MMC konsoluna DFS Management ek bileşenini ekleyelim. Burada Namespace seçeneği üzerinde sağ klik yaparak New Namespaca diyerek yapılandırmamıza devam edebiliriz.  Bu konu hakkında çok fazla ayrıntıya bu makalede girmeyeceğim. Daha sonra konu ile ilgili makaleler mutlaka sizinle paylaşılacaktır. Genede konu hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


Şekil-7

 • Namespace uygulanacak server sorulacaktır. Burada Server Core sistemimizi FQDN ya da IP adresi olarak belirterek ileri diyoruz.


Şekil-8

 • Namespaca’e vereceğiniz ad sorulacaktır. İstediğiniz Namespace adını belirterek ileriyi tıklayalım.


Şekil-9

 • Sonrasındaki adımda dikkat edilmesi gereken nokta Domain ve Forest functional Level’ın ne olduğudur. Eğer Enable Windows Server 2008 mode tikli ise öncesinde Domain ve Forest functional Level 2008 ‘e set edilmiş olmalıdır


Şekil-10

 • Bu işlem sonrası Namespace oluşturulmuş olacaktır.


Şekil-11

C. Hyper-v Rolü’nün Server Core Üzerine Yüklenmesi

Bu rollü Server Core sistem üzerine kurmak için start /w ocsetup Microsoft-Hyper-V komutunu uygulamanız gerekmektedir.  Fakat Hyper-V rolünü Server Core üzerinden yönetemezsiniz.  Bu yönetimi yapmak için Windows Server 2008 ‘in full kurulduğu sisteme ya da Windows Vista sisteminize Hyper-V management tools yüklemeniz gerekmektedir.


Şekil-12

Hyper-V management tools yüklemesi yapıldıktan sonra Administrative Tools içerisinden Hyper-V Manager seçeneğini bulabileceksiniz.


Şekil-13

Bu seçeneğe Server Core sisteminizi ekleyerek Server Core üzerinde bulunan Hyper V uygulamasını Windows Vista üzerinden yönetebilirsiniz. Bu işlem için konsolda Hyper-V üzerinde sağ klik yaparak Connect to Server seçilir.


Şekil-14

Sonrasında uzaktan yönetilecek olan Server Core sistemin IP adresi yazılarak konsol’a eklenir.


Şekil-15

D. Print Services Rolü’nün Server Core Üzerine Yüklenmesi

1. Print Server özelliği için komut satırında start /w ocsetup Printing-ServerCore-Role komutunu uygulayınız.

2. Line Printer Daemon (LPD) service kurmak için start /w ocsetup Printing-LPDPrintService komutunu uygulayınız.

Line Printer Daemon servisinden bahsetmişken kısaca bu servisin ne amaç için kullanıldığını belirtmek isterim.

Line Printer Daemon protocol ( LPD ) / Line Printer Remote protocol ( LPR ) { ayrıca Berkeley printing system olarakta bilinir.  } Unix tabanlı sistemler için printer spooling ve network print server fonksiyonlarını sağlayan protocollerdir.

Print Server’a printer eklemek:

 • Yazıcınızın IP adresini ya da Hostname ‘ini belirleyiniz.  Bu belirlemeyi yazıcının test ya da yapılandırma sayfasından görebilirsiniz ya da yazıcınızın kullanma talimatına bakabilirsiniz.
 • Yazıcınıza Server core üzerinden ping atarak bağlantınızın olduğunu doğrulayın.
 • Windows Vista ya da Windows 2008 çalışan diğer bir bilgisayardan Print management konsolunu açınız ve Server Core çalışan server’ı ekleyiniz.
 • Eklediğiniz Server Core seçeneğini genişleterek altında bulunan Drivers seçeneğinin üzerinde sağ klik yaparak Add Driver seçeneğini tıklayalım.
 • Sihirbazı tamamlayarak yazıcı sürücümüzü sisteme yükleyelim.
 • Şimdi sürücüsünü yüklediğimiz printer’ı yazıcı olarak ekleyeceğiz. Bunun için Print Management konsolundan Server’ımız altında bulunan Printers seçeneği üzerinde sağ klik yapalım ve Add Printer seçeneğini tıklayalım.
 • Add a TCP/IP or Web Services printer by IP address or hostname seçeneğini tıklayalım ve Next seçeneğini tıklayalım
 • Yazıcınızın IP adresini ya da hostname’ini girip Next tuşuna tıklayınız.  ( PortName varsayılan olarak aynı kalır )
 • Printer ismi, Kontak bilgisi, Paylaşım durumu değişiklikleri yapalım ve ileri tuşunu tıklayalım. Artık yazıcımız kullanıma hazır durumdadır.

E. Active Directory Lightweight Directory Services Rolü Kurulumu

Active Directory Lightweight Directory Services rolü kurulumu öncesinde Active Directory Lightweight Directory Services’in n olduğunu kısaca anlatmak isterim.

Microsoft Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) application’lar için atanmış directory servisi sağlamaya yönelik bağımsız bir Active Directory modudur.

Kurulum için basitçe komut satırında start /w ocsetup DirectoryServices-ADAM-ServerCore

Sistemden kaldırmak için ise start /w ocsetup DirectoryServices-ADAM-ServerCore /uninstall komutları uygulanır.

F. Active Directory Domain Services Rolü Kurulumu

Bu komut server’ı katılımsız dosya kullanarak Domain Controller’a yükseltmek için kullanılır.  Cevap dosyası hazırlamak ve seçeneklerin ne anlama geldiği açıklamak ayrıntılı işlemleri içerdiğinden ilerleyen makalelerde size bu konuyu anlatıyor olacağım

Active Directory Domain Services rolünü kurmak için dcpromo /unattend:<unattendfile> komutunu komut satırından uygulamak gerekmektedir. Burada <unattendfile> katılımsız dosyanın yerini belirtir.  Örneğin c:\Dcinstall klasöründe bulunan testunattend dosyasını kullanmak için komut şu şekilde olmalıdır.

dcpromo /unattend:C:\Dcinstall\testunattend

G. Streaming Media Services Rolü Kurulumu

Streaming Media Services rolü canlı ya da talep üzerine gerçekleşen ( on-demand )Windows Media Audio (WMA) ve Windows Media Video (WMV) formatını içeren media içeriğinin Microsoft Windows Media Services 2008 içerisindeki yönetimsel arayüzü kullanarak  network üzerindeki sevkiyatını yönetmenizi sağlar

Streaming Media Sevices rolü kurulumu için :

 • Başka bir bilgisayarda 934518 numaralı makalede bulunan Streaming Media Services role installer dosyasını indirelim
 • Server Core kurulumunuza uygun olan Microsoft Update Standalone paketini ( msu dosyası ) ’nı kopyalayalım.
 • .msu uzantılı dosyayı çalıştıralım.
 • Komut satırında start /w ocsetup MediaServer komutunu uygulayalım
 • Farklı bir bilgisayarda Streaming Media Services uzaktan yönetmek için Streaming Media Services MMC ek bileşenini kullanınız. ( Bu bileşeni sisteminize yüklemek için 32 bit işletim sistemleri için Remote Server Administration Tools ‘u indirmeniz gerekecektir.  Bu işlem için  Windows Media Services 2008 for Windows Server 2008 linkinden Windows6.0-KB934518-x86-Admin.msu dosyasını 64 bit işletim sistemi için ise  Windows6. 0-KB934518-x64-Admin. msu dosyasını sisteminize yüklemeniz gerekecektir. )

H. Web Server (IIS) Rolü Kurulumu

 • Defaultta olan kurulumu yapmak için;

start /w pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel komutunu uygulayınız.

 • Tüm seçenekleri içeren kurulumu uygulamak için ;

start /w pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;IIS-FTPPublishingService;IIS-FTPServer;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel komutunu uygulayınız.

 • Web Server (IIS) rolü kurulumunu kaldırmak için;

start /w pkgmgr /uu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel komutunu uygulayalım.

Bu makalemde size Server Core 2008 üzerinde uygulanabilecek DHCP Server Rolü’nün Server Core üzerine yüklenmesi,File Services Rolü’nün Server Core üzerine yüklenmesi,Hyper-v Rolü’nün Server Core üzerine yüklenmesi,Print Services  Rolü’nün Server Core üzerine yüklenmesi,Active Directory Lightweight Directory Services rolü kurulumu,Active Directory Domain Services rolü kurulumu,Streaming Media Services role,Web Server (IIS) rolü kurulumu konusunu anlattım.  Bu serinin 3.  Ve son bölümünde ise Server core üzerinde katılımsız ( unattendant ) dosya kullanarak domain kurulumunu anlatacağım.

Bu konuyla ilgili sorularınızı alt kısımda bulunan yorumlar alanını kullanarak sorabilirsiniz.

Referanslar

Server Core Installation Option of Windows Server 2008 Step-By-Step Guide

http://www.minasi.com/newsletters/nws0803a.htm

Line Printer Daemon protocol

Active Directory Lightweight Directory Services

How to install Windows Media Services in Windows Server 2008

Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 0
  harika_
  Harika!!
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  _ok_iyi
  Çok iyi
 • 0
  sevdim_
  Sevdim!
 • 0
  bilemedim_
  Bilemedim!
 • 0
  olmad_
  Olmadı!
 • 0
  k_zd_m_
  Kızdım!
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Tıklayın, üyemiz olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi siz olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir