1. Ana Sayfa
 2. Configuration Manager (SCCM)
 3. SCCM 2012 R2 SQL Planlaması

SCCM 2012 R2 SQL Planlaması


VidyoConnect

Bir önceki makalede genel hatlarıyla açıklanan SCCM site yapılandırması ve kurulması planlanan hiyerarşinin verilerini üzerinde tutan SQL Database gereksinimlerinden ve kurulum ile ilgili önemli noktalardan bu makalede bahsedilecektir.

System Center 2012 R2 ailesinin desteklediği SQL Server versiyonları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

System Center 2012 R2 component SQL Server 2008 R2 SP1 Standard, Datacenter SQL Server 2008 R2 SP2 Standard, Datacenter SQL Server 2012 Enterprise, Standard (64-bit) SQL Server 2012 SP1 Enterprise, Standard (64-bit)
App Controller Server
Data Protection Manager (DPM) Database Server
OM Data Warehouse
OM Operational Database
Operations Manager Reporting Server
Orchestrator Management Server
SM Database or Data Warehouse Database
VMM Database Server
Service Provider Foundation

System Center 2012 R2 Configuration Manager ürünü için Database gereksinimleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

SQL Server version SQL Server service pack Minimum required SQL Server cumulative update Configuration Manager version Configuration Manager site type
SQL Server 2008
 • Standard1
 • Enterprise
 • Datacenter
SP2 Minimum of cumulative update 9
 • SCCM 2012 with no service pack
 • SCCM 2012 with SP1
 • System Center 2012 R2 Configuration Manager
 • CAS
 • Primary site
 • Secondary site
SP3 Minimum of cumulative update 4
 • SCCM 2012 with no service pack
 • SCCM 2012 with SP1
 • System Center 2012 R2 Configuration Manager
 • Central administration site
 • Primary site
 • Secondary site
SQL Server 2008 R2
 • Standard1
 • Enterprise
 • Datacenter
SP1 Minimum of cumulative update 6
 • SCCM 2012 with no service pack2
 • SCCM 2012 with SP1
 • System Center 2012 R2 Configuration Manager
 • Central administration site
 • Primary site
 • Secondary site
SP2 No minimum cumulative update
 • SCCM 2012 with no service pack2
 • SCCM 2012 with SP1
 • System Center 2012 R2 Configuration Manager
 • Central administration site
 • Primary site
 • Secondary site
SQL Server 2012
 • Standard1
 • Enterprise
No service pack Minimum of cumulative update 2
 • SCCM 2012with SP1
 • System Center 2012 R2 Configuration Manager
 • CAS
 • Primary site
 • Secondary site
SP1 No minimum cumulative update
 • SCCM 2012 with SP1
 • System Center 2012 R2 Configuration Manager
 • CAS
 • Primary site
 • Secondary site
SQL Server Express 2008 R2 SP1 Minimum of cumulative update 6
 • SCCM 2012 with no service pack
 • SCCM 2012 with SP1
 • System Center 2012 R2 Configuration Manager
 • Secondary site
SP2 No minimum cumulative update
 • SCCM 2012 with no service pack
 • SCCM 2012 with SP1
 • System Center 2012 R2 Configuration Manager
 • Secondary site
SQL Server 2012 Express No service pack Minimum of cumulative update 2
 • SCCM 2012 with SP1
 • System Center 2012 R2 Configuration Manager
 • Secondary site
SP1 No minimum cumulative update
 • SCCM 2012 with SP1
 • System Center 2012 R2 Configuration Manager
 • Secondary site

Yukarıdaki tablolarda da görüldüğü üzere System Center 2012 R2 Configuration Manager ürünü; Windows Server 2012 ve SQL Server 2012 ile birlikte çalışabilmektedir.

Tüm System Center ailesinde olduğu gibi Database Collation ayarı SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS olmalıdır. SQL kurulumu yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Her bir Site için ve Instance için Database Engine Services yüklü olması yeterlidir. Ancak kurulumdan sonraki yapılandırma ihtiyacından dolayı SQL Server Management Studio olması önerilir.

Raporlama işlemlerini gerçekleştirebilmek için SQL Reporting Service gereklidir. Sharepoint ve Native olmak üzere modu mevcuttur. SCCM raporlama servisindeki raporlar kurulumla beraber gelen bir public dataset üzerinden gerçekleştiği için Sharepoint integration moduna gereksinim yoktur. Native olarak kurulabilir ve kurulum esnasında otomatik olarak yapılandırılabileceği gibi daha sonra SQL Reporting Services konsolu üzerinden de reporting Database,url vs.. Gibi tanımlamalar yapılabilir.

SQL ile ilgili servislerin çalıştırılması için domain local account veya local system account olması yeterlidir. Windows Server 2008 R2 ile birlikte gelen Managed Service Account (gMSA) kullanılıyorsa eğer SQL Server servisleri için hesap oluşturulabilir. Bu sayede hesapların parolalarının veya kendisini değişmesi, SPN değişmesi gibi durumlardan etkilenmeden servisler güvenli bir şekilde çalıştırılabilir. gMSA ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki link incelenebilir.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd548356(v=ws.10).aspx

SQL Server tarafından best practice olarak önerilen domain user hesaplarının kullanılmasıdır. Güvenlik açısından da local system hesaplarına göre daha güvenlidir. Ancak domain user account kullanılacağı zaman SPN kayıtlarının sistem yöneticileri tarafından servisi çalıştıracak domain user hesabına manuel olarak tanımlanması gerekledir. Bu işlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki yönergeler faydalı olacaktır.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh427336.aspx#BKMK_ManageSPNforDBSrv

Her bir site için SQL Server üzerinde ayrı bir instance tanımlanması gereklidir. Özellikle CAS Database ile Primary site Database aynı SQL Instance üzerinde barınamamaktadır. Bundan dolayı SQL planlaması gerçekleştirilirken aynı SQL Server üzerine site sayısı kadar Instance oluşturulması gereklidir. Secondary site için SQL express versiyonu yeterli olduğundan dolayı bu site türünde ayrı bir SQL instance oluşturulmasına gerek yoktur.

SCCM ürünü SQL üzerinde Dynamic portu desteklememektedir. Her bir instance ayrı bir SQL Communication port ile statik olarak ayarlanmalıdır. Ayrıca kurulumda SQL Server Service Broker portun da farklı olması gerekmektedir. SQL Server Statik portlar intersite iletişimde;

 • Management Point
 • SMS Provider
 • Reporting Service Point
 • Site Server

İle iletişime geçmektedir. Eğer bu roller dağıtık mimaride farklı roller üzerine konumlandırılmışsa yukarıda belirtilen rollerin SQL Server sunucusu ile belirlenen Statik port üzerinden haberleşebilmesi için gerekli firewall exceptions yapılması gerektiği unutulmamalıdır. SQL Server üzerinde Statik port tanımlamak için SQL Server Configuration Manager kullanılır. Eklenen instance için Network Configuration sekmesinden tanımlanır

Bir sonraki makalede Central Administration Site yapılandırmasından bahsedilecektir.

Bu konuyla ilgili sorularınızı https://forum.mshowto.org linkini kullanarak ulaşacağınız forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Referanslar

www.mshowto.org

VidyoConnect
Yorum Yap

Yazar Hakkında

Okan Eke, profesyonel olarak Microsoft Sistem ve Altyapı projelerinin uygulanmasında ve Microsoft teknolojilerinin eğitimlerinde aktif olarak görev almaktadır. Bu süre içinde Sistem ve Veri Merkezi yöneticisi, Eğitmen, Danışman olarak görev yapmış ve kurumsal şirketlerde çeşitli projeler geliştirmiş, eğitimler vermiştir. Okan Eke çalışmalarını son dönemde System Center ailesi ve veri merkezi yönetimi üzerine yoğunlaştırmıştır ve System Center ürünleri ile Türkiye’de çeşitli projeler gerçekleştirmiştir. Okan Eke, çeşitli sistem uzmanlığı sertifikalarının yanı sıra MCT (Microsoft Certified Trainer) ve MVP (Microsoft Most Valuable Professional) ünvanlarına sahiptir. Akademik eğitimini Kimya ve Bilgisayar Mühendisliği alanlarında ayrı ayrı tamamlamıştır. Yazar Türkçe kaynak geliştiren çeşitli platformlarda editör ve konuşmacı olarak rol almaktadır. Birçok blog sayfasında makaleler paylaşmış ve web seminerleri vermiştir. Okan Eke, Aktif Bank bünyesinde Sistem Yönetimi ve Operasyon departmanında Yönetici olarak meslek hayatına devam etmektedir.

Yorum Yap