1. Ana Sayfa
  2. SQL Server
  3. PowerShell’i Kullanarak SQL Server’da Son Yedekleme Bilgisini Öğrenin

PowerShell’i Kullanarak SQL Server’da Son Yedekleme Bilgisini Öğrenin

back-1.png.pagespeed.ce.pz7KqzI5mc

Bu makalede , SMO ( Management Object )  kullanarak veritabanı özelliklerini almak için Windows ‘in nasıl kullanılacağı vurgulanmaktadır. Oldukça yaygın sözdizimi kullanarak veritabanı özelliklerini kontrol etmenin ne kadar kolay olduğuna dikkat edin

SQL Server DBA’ya başlarken karşılaştığım zorluklardan biri, bir veritabanının son yedekleme tarihini kontrol etmekti. Bunu yapmanın bir yolu, MSDB veritabanındaki hangi tabloların yedekleme geçmişinin kayıtlarını içerdiğini bulmaktır. Burada gerçekten zor olan, tablolara ve bunların MSDB‘nin sahip olmadığı ilgili ilişkilerine bakmak zorunda kalacağınız gerçeğidir. SQL Server Books Online’da ne söyleyeceğine güvenmelisiniz. Ayrıca, MSDB veritabanı yalnızca yedekleri olan veritabanları için kayıtları içerecektir. Ya olmayanlar?

Aşağıdaki script ile SQL Server Management Studio üzerinden sunucu üzerinde alınmış tüm yedekleri kontrol edebilirsiniz.

SELECT
T1.Name AS DatabaseName ,
COALESCE ( CONVERT ( VARCHAR ( 12 ), MAX ( T2.backup_finish_date ), 101 ), ‘Not Yet Taken’ ) ASLastBackUpTaken
FROM sys.sysdatabases T1 LEFT OUTER JOIN msdb.dbo.backupset T2
ON T2.database_name = T1.name
GROUP BY T1.Name
ORDER BY T1.Name

Powershell kullanarak ise aşağıdaki kod bloğunu kullanarak yedekleriniz kontrol edebilirsiniz.

$instance=”SQL_SERVER_INSTANCE_NAME“;
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName(‘Microsoft.SqlServer.SMO’)| out-null
$s = new-object (‘Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Server’) $instance
$dbs = $s.Databases
$dbs | select Name,LastBackupDate, LastLogBackupDate | format-table -autosize

Burada dikkat edilmesi gereken tek şey son iki satırdır – veritabanı nesnesinin bir örneğini oluşturan ve birkaç veritabanı nesnesi özelliğini görüntüleyen ve biçimlendiren satır. İlk birkaç satır, SMO kullanarak SQL Server’a erişecek herhangi bir PowerShell betiği için aynı olacaktır.

Bu konuyla ilgili sorularınızı http://forum.mshowto.org linkini kullanarak ulaşacağınız forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Referanslar

www.mshowto.org

TAGs: powershell, PowerShell’i kullanarak SQL Server’da son yedekleme bilgisini öğrenin,sql server

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Milenyumdan beri ilginç bir merak duygusu ile başlayan bilgisayar ve teknoloji dünyası merakı sayesinde eğitim yaşantımı doğup büyüdüğüm Düzce'de geçirdim. Sonrasında Düzce'nin kendimi geliştirmek adına yeterli imkanlara sahip olmadığından İstanbul'a gelip Bilge Adam Eğitim Kurumlarından Yazılım ve Veritabanı eğitimi aldım. Eğitimimi tamamlarken çeşitli Windows ve Web uygulamaları geliştirdim. Sırası ile Sentez Yazılım, Nebim Yazılım, Ciceksepeti, Doğan Holding, Kariyer.Net, TurkNet gibi firmalarında Yönetici / Müdür pozisyonlarında farklı ünvanlarda ( Yazılım Geliştirici / Raporlama ve Veritabanı Yöneticisi gibi) görev aldım. Şimdilerde ise DMC Bilgi Teknolojileri firmasının Kurucu Ortaklığını ve Veritabanı Danışmalığı Hizmeti vermekteyim.

Yorum Yap