1. Ana Sayfa
 2. Exchange Server 2010
 3. Exchange Server Nasıl Yedeklenir (Backup)

Exchange Server Nasıl Yedeklenir (Backup)


Exchange (Server) sunucusunun tam bir yedeğini (Backup) oluşturmak için aşağıdakileri yedeklemelisiniz. Bu işlemi yapmak için kullanabileceğiniz birçok backup yazılımı da bulunmaktadır. Fakat bu yazıda biz bir software kullanmadan nasıl yedeği alabiliriz buna bakacağız.

 • Posta kutularını ve ortak klasör veritabanlarını yedeklerden geri yüklemek isterseniz, bu verileri yedeklemelisiniz.
 • Windows ve Exchange dosyalarını içeren klasörler ve sürücüler. Normalde bu, Exchange Server için özel bölümü içeren C kök sürücüsünü yedeklemek anlamına gelir.
 • Windows’u kurtarmak için gereken temel sistem dosyalarını içeren, işletim sisteminin sistem durum verileri. Tüm bilgisayarlar, çalışan bir sistemin tamamını geri yüklemek için diğer dosyalara ek olarak yedeklenmesi gereken Sistem Durum verilerine sahiptir. Sistem durum verileri, Windows kurtarma için gerekir ama Exchange kurtarma için gerekmez. Exchange Server 2010, sadece VSS tabanlı yedeklemeleri desteklediği için sürücü birimleri yedekleme birimleridir. Bir birimi yedekler ve ardından verileri geri yüklersiniz, çalışmak istediğiniz veri kısmını elde eder ve bu verileri kurtarırsınız. Bunu yapmadan önce bazı temel noktalar hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Bu noktalar işlemler, işlem günlükleri ve İşlem günlük modları ile ilgilidir.

Exchange Information Store hizmeti, işlem günlükleri oluşturur. Exchange Server, veritabanı değişikliklerini kaydetmek için işlemleri kullanır. İşlemleri, Exchange deposunu etkileyen, bir veya daha fazla işlemi içeren bir çalışma mantıksal birimi olarak düşünebilirsiniz. Exchange Server, işlemlerin tamamını bir İşlemde başarı ile çalıştırırsa, işlemi başarılı olarak işaretler ve değişikliği kalıcı olarak İşler. İşlemdeki bir veya daha fazla işlem başarısız olursa, işlemi başarısız olarak işaretler ve işlemin oluşturduğu değişiklikleri kaldırır.

Olay günlükleri, tüm işlemlerin tutulduğu yerlerdir. Exchange Server, her işlemi bir günlük dosyasına yazar. Standart günlükler ile Exchange Server, etkin işlem günlüğü için 1 megabayt (MB) disk alanı ayırır. Günlüğün içeriği 1 MB’ye eriştiğinde Exchange Server, yeni bir günlük dosyası oluşturur. Exchange Server bir sonraki tam yedeklemeye kadar işlem günlüklerini koruyacağı için, Exchange Server’ı son işleme kadar kurtarabilirsiniz.

Exchange, standart günlükleri veya döngüsel günlükleri kullanabilir. Standart günlükler ile her veritabanı işlemi, bir günlük dosyasına ve ardından veritabanına yazılır. Günlük dosyası 1 megabayt’a (MB) eriştiğinde Exchange Information Store hizmeti, günlüğün adını değiştirir ve yeni bir günlük dosyası oluşturur. Exchange, beklenmedik şekilde durursa, veritabanlarını son işleme kadar kurtarabilirsiniz. Bunu, verileri günlük dosyalarından, veritabanına oynatarak yaparsınız.

Exchange 2010’da döngüsel günlükler varsayılan ayar olarak devre dışıdır. Döngüsel günlükler ile Exchange, içerdiği veriler veritabanına yazıldıktan sonra ilk günlük dosyasının üzerine yazar ve yeniden kullanır. Böylece disk alanından kazanılır ama önerilen bir uygulama değildir. Nedenlerden biri, döngüsel günlük etkinleştirildiğinde, sadece son tam yedeklemeye kadar olan verileri kurtarabilecek olmanızdır.

Exchange Rollerine Göre Felaketten Kurtarma Planı Oluşturmak

Exchange Server 2010’da kurtarma (yedekleme, backup vb…) planınızı, Exchange sunucularınızda kurulu olan rollere göre oluşturmalısınız. Exchange Server 2010’un yapılandırma bilgisinin çoğu Active Directory’de depolandığından, Exchange Server programını sunucu üzerinde /mode:recoverserver komutu ile çalıştırarak, bazı sunucu rollerini tamamen kurtarabilirsiniz. Diğer rollerde bu komutu çalıştırmak, Exchange yapılandırmasını geri yükler ama kritik Exchange verilerini yedekten kurtarmanız gerekir.

Kurtarma planınız için aşağıdaki adımları kullanabilirsiniz:

 • Mailbox
  sunucuları /mode:recoverserver komutu ile Exchange Setup programını çalıştırarak, Mailbox sunucu rolünü tamamen geri yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, veritabanlarını bu modda kurtaramazsınız. Posta kutusu verilerini, gerekli posta kutusu verilerini içeren bir yedekten kurtarabilirsiniz. Mailbox sunucuları hem posta kutusu ve ortak klasör veritabanlarını, hem her veritabanına özgü Exchange işlem günlük dosyalarını içeren Exchange veritabanı dosyalarını içerir. Veritabanı kopyalarını, onları yeniden oluşturarak yeniden inşa edebilirsiniz. Ayrıca, çoğaltılan ortak klasör verilerini, kullanılabilir Örnek varsa, normal çoğaltma işlemi üzerinden yeniden inşa edebilirsiniz. Posta kutusu sunucuları, her posta kutusu veritabanına özgü tam metin dizin bilgilerini de depolar. Full-text dizinlerini yedeklemeniz gerekmez. Posta kutusu sunucularındaki diğer Exchange veritabanı türleri, boş/meşgul bilgilerini ve çevrimdışı adres defterini (OAB) içerir. Bu bilgiler, otomatikleştirilmiş bakım tarafından yeniden inşa edilebilir ve ardından çoğaltılabilir.
 • Hub Transport sunucuları Exchange Setup’ı /mode:recoverserver komutu ile çalıştırarak, Hub Transport sunucu rolünü geri yükleyebilir ve tam işlevsel hale getirebilirsiniz. Hub Transport sunucuları, tüm temel yapılandırma verisini Active Directory’de depolar. Yapılandırma verilerine ek olarak Hub Transport sunucuları, kuyruklarını veritabanlannda ve etkinleştirdiğiniz ileti izleme, protokol ve bağlanabilirlik günlüklerini depolar. Kuyruklar, etkin olarak İşlenmekte olan iletileri depolar ve günlükler, birincil olarak geçmişe yönelik başvuru ve sorun giderme için kullanılır. Kuyruklar ve günlükler, Hub Transport işlevselliğini geri yüklemede temel değildirler. Gölge artıklığı nedeniyle kuyruktaki iletiler otomatik olarak yeniden gönderilir ve kurtarılmaları gerekmez (sadece tek bir Hub Transport sunucunuz olmadığı müddetçe).
 • Edge Transport sunucuları Edge Transport sunucu rolü, çevre ağına kurulmak üzere tasarlanmıştır. Edge Transport sunucu rolünü, kopya bir yapılandırma kullanarak geri yükleyebilir ve tam işlevsel hale getirebilirsiniz. Edge Transport sunucuları yapılandırma verilerini, kuyrukları, Active Directory’den çoğaltılan verileri ve ileti izleme, protokol ve bağlanabilirlik günlükleri de dahil, etkinleştirmiş olduğunuz günlükleri depolar. Active Directory’den çoğaltılan veriler, Active Directory Lightweight Directory Service’de (AD LDS) depolanır. Kuyruklar, etkin olarak işlenmekte olan iletileri depolar ve günlükler, birincil olarak geçmişe dönük başvuru ve sorun giderme için kullanılır. Çoğaltılan veriler, kuyruklar ve günlükler Edge Transport sunucu işlevselliğini geri yüklemek için temel değildir. Çoğaltılan veriler, gerekirse yeniden eşitlenebilir ve kuyruklar ve günlükler, gerekirse otomatik olarak oluşturulur.
 • Client Access sunucuları Client Access sunucu rolünü, ilk varsayılan durumuna /mode:recoverserver komutu ile Exchange Setup’ı çalıştırarak geri yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, Client Access sunucusu üzerinde çalışan Web sitelerinde yapmış olduğunuz özel değişiklikler geri yüklenmez. Web sitelerinde yapılan değişiklikler, Internet Information Services (IIS) yapılandırma bilgisinde depolanır. Özel ayarları kurtarmak için yedeklerden IIS yapılandırmasını geri yükleyebilirseniz de, bu önerilmez; çünkü IIS yapılandırma verisi ve kurtarılan Active Directory ayarları tam olarak eşit değilse, hatalarla karşılaşabilirsiniz. Client Access sunucusunu geri yüklemek için Exchange Setup’ı çatıştırarak, yeni bir adla yeni bir sunucu inşa edebilir veya Exchange Setup’ı /mode:recoverserver komutu ile çalıştırarak eski sunucuyu aynı adla geri yükleyebilirsiniz. Setup tamamlandığında, ek Web sitelerini ve sanal dizinleri yeniden oluşturarak, sunucu üzerinde daha önce sahip olduğunuz aynı özelleştirmeleri uygulamanız gerekir. Ayar değişikliklerini uygulamak için IIS ‘i yeniden başlatmanız gerekir.
 • Unified Messaging sunucular Unified Messaging sunucusu, tüm temel yapılandırma verisini Active Directory’de depolar ve sunucuyu ilk varsayılan durumuna Exchange Setup programını /mode:recoverserver komutu ile çalıştırarak geri yükleyebilirsiniz. Ek olarak, kuruluşta başka UM sunucularınız varsa, istemler için kullanılan özel ses dosyalarını, çoğaltma üzerinden, otomatik olarak geri yükleyebilirsiniz.

Bu yazıda Exchange Server yedeği için neler yapılabileceğine değindik.

Bu konuyla ilgili sorularınızı https://forum.mshowto.org linkini kullanarak ulaşacağınız forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Referanslar

www.mshowto.org

www.technet.com

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Emre Aydın, Üniversite öncesi tüm öğrenimini İstanbul’da, üniversite öğrenimini ise Kocaeli'nde tamamladı. İşletme Yüksek Lisansını (MBA) Işık Üniversitesinde gerçekleştirmiştir. Üniversite sonrası Metis, Microsoft Türkiye, BilgeAdam gibi bilişim sektörünün farklı firmalarında Çözüm Danışmanı, Birim Müdür Yardımcı ve Birim Müdürü olarak görev almıştır. Son olarak Comparex Türkiye'de Birim Müdürü olarak çalışmış ve sonrasında tekrar Microsoft Türkiye çatısı altında Office 365'ten sorumlu teknik çalışan olmuştur. Uzmanlık alanı olan Microsoft Exchange Server, Office 365, Microsoft EMS, Windows Server ve Microsoft Azure konularında birçok kişi ve firmaya teknik eğitim vermiştir. Özellikle  Türkiye’nin önde gelen firmalarında Mesajlaşma Teknolojileri üzerine başarılı projelere imza atmıştır. Türkiye'nin en büyük ve uzun soluklu bilişim portali olan MSHOWTO’yu 2005 yılında kurmuş, portalin isim ve fikir babası olmuştur. Halen MSHOWTO’da yönetici olarak portalın birçok kişiye ulaşmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Microsoft Office 365 alanında MVP olan Emre Aydın, Türkiye’de 11 kez üst üste MVP seçilebilme başarısı gösteren iki MVP’den birisidir. Birçok üniversite, etkinlik ve lansmanda konuşmacı, moderatör olarak yer almıştır. Sahip olduğu bazı sertifikalar: MVP | Office 365 | Since 2006 MCT | Since 2005 MCSD | Azure Solutions Architect MCSE | Private Cloud, Messaging, Communication, Server Infrastructure, Productivity, Platform MCSA | Office 365, Server 2012, Server 2016, Cloud Platform MCTS | Developing Azure Solutions, Implementing Azure Infrastructure, Architecting Microsoft Azure Solutions, SAM P-Seller Intelligent Cloud | EMS Amazon | AWS Certified Solutions Architect - Associate

Yorum Yap