1. Anasayfa
 2. Exchange Server 2010

Exchange 2010 : Sorunlar, Çözümleri ve İpuçları


0

Exchange 2010 birçok yeni özelliklere sahip, ileri yönetim seçenekleri, Information Store’da önemli değişiklikler; erişim kontrolü özellikleri, daha iyi performans, yeni ve yüksek kolay erişebilirlilik seçenekleri yeralmaktadır. Bu söylenilenler kulağa hoş geliyor ancak test işlemlerinizi, güncel Exchange 2010 Beta1 üzerinde yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Exchange 2010 ürünü hala geliştirilme ve optimize aşamasında olması nedeni  ile bu yazımızda testlerimizi yaptığımız sürümlerde karşılaşına sorunlar ile ilgili olarak SSS ler, ipuçları ve bilindik konuları paylaşacağım.

1. Gerçek Ortamda Kullanılabilir mi?

1.1 Akla ilk gelen sorulardan bir tanesi Exchange 2010 Beta1  gerçek Production ortamda kullanabilirmiyim ?

~ Cevap “Hayır”, Exchange Team tarafından neden gerçek ortama kurulmaması gerektiği ile ilgili açıklamayı referans linkinden öğrenebilirsiniz.

Referans: “Can I install Exchange 2010 Beta in production?”

2. Windows 2008 Sürümleri Üzerinde Kullanılabilir mi?

~ Exchange 2010 Windows 2008 & Windows 2008 R2 üzerine kurulabilir ancak…

2.1 Exchange 2010 Windows 2008 Server Core üzerine kurulabilir  mi?

~ Hayır, Exchange 2010 Windows 2008 Server Core sürümü üzerine kurulamaz, Kurulum için  Windows 2008 Standard Full veya Enterprise Full sürümüne ihtiyaç duymaktadır.
~ Nedeni, Exchange tarafından ihtiyaç duyulan bazı bileşenler  Windows 2008 Server Core tarafından desteklenmemektedir, örneğin .Net Framework.

2.2 Exchange 2010 Beta 1 Windows 2008 R2 üzerinde kullanılabilir mi?

~ Evet, Ancak Windows 2008 R2 üzerinde bazı noktaya dikkat etmek gerekiyor.

2.2.1 Windows 2008 R2 nin hangi sürümü ile Exchange 2010 test edilebilir?

~ Exchange 2010 Beta1 içerisinde PowerShell & WinRM  barındırmayan 7000 build numarasına sahip Windows 2008 R2 ve sadece build 7000 R2 sürümüne kurulabilir.

2.2.2 Windows 2008 R2 üzerinden EMC kullanımı esnasında erişim problemi.

Connecting to remote server failed with the following error message : The WinRM client received an HTTP server error status (500), but the remote service did not include any other information about the cause of the failure. It was running command ‘Discover-ExchangeServer -UseWIA $true’.

Bu olayın çözümünü iki adım ile sağlayabilirsiniz:

~ IIS üzerinde yer alan PowerShell virtual directory üzerinde “Anonymous Authentication”  Disable edin.
~ Kullanıcı için remote powershell’I komut arabirimi ile aktif  hale getirin. PowerShell uygulamalarından  “Exchange Management Shell (Local Powershell)”  kullanarak aşağıdaki komutu  uygulayın;

Set-User “User Name” -RemotePowerShellEnabled $true

3. Coexistence

Exchange 2010 Beta1 önceki Exchange versionları (2007or 2003) ile birlikte çalışması şu anda desteklenmemektedir. Bu birlikte çalışma için Exchange 2007 Sp2 ve/veya Exchange 2010’a ait yeni bir sürümü beklemeniz gerekecektir.

4. Kurulum

4.1 Active Directory için Domain & Forest Functional Seviyeleri.

Exchange 2010 Domain ve Forest (herikisi de ) Functional Level Windows 2003 olmalıdır. Active Directory Function Level en az Windows 2003 e yükseltilmelidir. Yükseltme işlemleri için

Referanslar: Raise the Domain Functional Level
Raise the Forest Functional Level

4.2 Hub Transport Server role kurulumu yapılırken karşılaşılan hata.

The execution of: “$error.Clear(); if ($RoleStartTransportService) { start-SetupService -ServiceName MSExchangeTransport }”, generated the following error: “Service ‘MSExchangeTransport’ failed to reach  status ‘Running’ on this server.”

~ Bu karşılaşılan hata IPv6 nın sadeceLocal Area Connection üzerinden kaldırılması sonucu karşılaşılan bir problemdir. Kesin çözüm için ilgili iptal edilme işlermi Registry Key’ler üzerinden iptal edilmesi ve hosts dosyası içerisindende ilgili kaydın silinmesi gerekmektedir. İlgili işlemler için referans linkini kullanabilirsiniz.

Referans: Exchange 2010: Hub Transport Role Installation Fails

4.3 Kurulum esnasında karşılaşına bir diğer hata.

“An error occurred while copying file D:\Exchange2010-Beta1-x64\…\templates editor.msc”

İşlemler:

~ Kurulum Dosyalarını sabit diskinize kopyalayın ve bu kaynaktan kurulum işlemlerini başlatın.
~ Kurulumda kullandığınızı kullanıcının Domain, Enterprise ve Schema Admin olduğundan emin olun.

4.4 Ek Exchange 2010  Mailbox Sunucu kurulumlarında kaşılaşılan bir problem.

“Object reference not set to an instance of an object”

~ Bu problem sonraki sürümlerde giderilecektir ancak kullandığınız sürümlerde karşılaşmanız halinde “Admin Audit Log Agent” ajanını komut satırı aracılığı ile pasif hale getirmeniz gerekecektir. Bu işlemler için aşağıdaki komut dizimini kullanabilirsiniz.

Disable-CmdletExtensionAgent “Admin Audit Log Agent”

Admin Audit Log Agent  ile ilgili detaylı bilgiyi  ilgili referans noktalarında bulabilirsiniz.

Referanslar: Understanding Cmdlet Extension Agents
Disable a Cmdlet Extension Agent

5. Exchange Management Console / Shell İpuçları

5.1 Yeni oluşturulan bir yönetici hesabı ile EMS/EMC erişimlerinde alınan hatalar.

EMS
:

Connecting to remote server failed with the following error message : Access is denied.
At C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\bin\ConnectFunctions.ps1:154 char:28
+         $global:r = new-pssession <<<<  -connectionURI https://$fqdn/powershell -ConfigurationName Microsoft.Exchange -Authentication NegotiateWithImplicitCredential -SessionOption $sessionOption #-erroraction  silentlycontinue
+ CategoryInfo          : OpenError: (System.Manageme….RemoteRunspace:RemoteRunspace) [New-PSSession], PSRemotingTransportException
+ FullyQualifiedErrorId : RemoteRunspaceOpenFailed

EMC:

Connecting to remote server failed with the following error message: Access is denied. It was running command ‘Discover-ExchangeServer -UseWIA $true’

Çözüm:

Remote Powershell  özelliğinin yeni yönetici hesapları için aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Bu işlemleri aşağıdaki komut dizimi ile yapabilirsiniz.

Set-User “User Name” -RemotePowerShellEnabled $true

5.2 CAS Server properties’ine tıkladığınızda karşılaşabileceğiniz bir hata.

—————————
Microsoft Exchange
—————————
Unable to create IIS (Internet Information Service) directory entry. Error Message is: Access is denied.
. HResult = -2147024891 It was running command ‘get-ActiveSyncVirtualDirectory’.

Bu olayın giderilmesi için “Microsoft Exchange Security Groups\ Exchange Trusted Subsystem” gurubunu bütün Exchange Serverlar üzerinde  Local Administrators gurubuna eklemeniz CAS sunucusunu yeniden başlatmanız gerekiyor.

5.3 ADU&C ile kullanıcı oluşturup, EMC/EMS ile mailbox aktif hale getirildi ise EMC üzerinden mailbox kaldırıldığında karşılaşılan hata.

Active Directory operation failed on Server1.Contoso.com. This error is not retriable. Additional information: Access is denied.
Active directory response: 00000005: SecErr: DSID-03151D12, problem 4003 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0

Çözüm: EMS kullanarak Remove-Mailbox komut dizimi kullanılarak mailbox kaldırılmalıdır.

5.4 EMS ile mailbox dizin izin kontrolünü nasıl yönetirsiniz.

Exchange 2010’ a ait yeni mailbox ve alıcı fonksiyonları ile ilgili (New Mailbox and Recipient Functionality) bir özelliktir. Örnek vermek gerekirse User1 de bulunan “SharedFolder1” dizinine  User2 için Exchange Management Shell kullanılarak bu işlemler yapılacaktır..

~ Bu  işlemleri Add-MailboxFolderPermission komut dizimi ile yapmanız gerekmektedir. Ancak bu işlemlerde dizin formatı aşağıdaki format kullanılarak yetki ataması yapılmalıdır. Bu işlemle içinde yetkin bir kullanıcı kullanılmalıdır. Komut dizimi;

Add-MailboxFolderPermission -Identity User1:\SharedFolder1 -AccessRights Editor -User User2

6. Mailbox Access & Client Olayları

6.1 Exchange 2010 mailbox’ına nasıl erişebilirim?

~ Outlook 2007 veya 2003 üzerinden MAPI ile  , OWA premium experience with IE, FireFox & Safari browser veya Windows Mobile 5.0, 6.0 cihazlar aracılığı ile erişim sağlayabilirsiniz.

6.2 Outlook 2007 mailbox’a erişemiyor ve/veya  “MSExchange Rpc Client Access” Servisi başlatılamıyor.

~ Bu problemin yeni sürümlerde onarılacağını bekliyoruz. Registry üzerinde yapacağımız iki kayıt değişikliği ile çalışmamıza devam edebiliriz.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ MSExchangeIS\ParametersSystem]
“Mapi Rpc Endpoint Registration”=dword:00000002
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ MSExchangeRPC\ParametersSystem]
“ExecutionFlags”=dword:00000002

6.3 Outlook 2003 mailbox’a erişemiyor.

~ RPC/MAPI Mailbox erişimi Outlook 2003 ile Beta1 test çalışmalarında başarı sonuçlar elde edilememiştir, Outlook 2007 ile mailbox erişimlerinizi sorunsuz gerçekletirebilirsiniz. Outlook 2003 aracılığı ile  Mailbox erişimi için RPC/HTTPs yöntemi kullanılabilir.

7. Public Folders Access & Client Olayları

7.1 Public Folder  Exchange 2010 içerisinde Destekleniyor mu ?

~ Public Folder  Exchange 2010 içerisinde desteklenmektedir bu konu ile ilgili olarak  Exchange team tarafından önceden yapılan bir bildirim mevcut.

Referans: Updated Exchange Public Folder Guidance

Ancak Public Folder  için alternative yollar ve organizasyonlar belirlemek mantıklı olacaktır. Bu konuda en iyi aday Share Point iyi bir alternatif olarak göze çarpmaktadır.

7.2 Public Folder OWA içerisinde varmıdır?

~ Public Folder, Notes, Tasks, Views v.b.… modüller mevcut Beta içerisinde yer almamaktadır.

7.3 Outlook 2007 içerisinde Public Folder erişilememektedir ve şu hata alınmaktadır.

“Cannot expand the folder. The set of folders cannot be opened. Your profile is not configured”

Public Folder erişimi MAPI/RPC Outlook 2007 profile’I üzerinden erişilememektedir. Sonraki sürümlerde bu problemin giderilmesi beklenmektedir.

8. Outlook Web Access

8.1 Bazı yetenekler (sürükle bırak gibi) şu anda mevcut Beta  sürümü tarafından Firefox and Safari gibi web browserlar üzerinde desteklenmemektedir. Bu ve benzeri eksiklikleri RTM ile giderilecektir.

8.2 Integrated IM ve Presence yetenekleri OWA üzerinde nerede?

~ IM & Presence yetenekleri Beta1 içerisinde yer almamaktadır.Bir sonraki  sürümde yeralması beklenmektedir.
~ Office Communications Server 2007 R2 kurulumunu  yapmanız ve entegrasyonun yapılması halinde basic seviyedeki işlemleri gerçekleştire bilirsiniz. Ancak tavsiyemiz yeni sürümü beklemeniz yönünde olacaktır.

8.3 OWA üzerinden boş bir sayfa ile karşılaştığınızdaki link

“https://localhost/owa/auth/logon.aspx?url=https://localhost/owa/&reason=0” ise
CAS server rolü ve IIS’in yeniden kurulması gerekmektedir.

9. Exchange Control Panel (ECP)

9.1 OWA içerisinden Options tıklandığında ECP girişi için tekrar erişim bilgileri istenmektedir.

~ Bu Beta1 içeriğinde yer almamaktadır çünkü Beta1 ECP virtual directory FBA (Form Based Authentication) henuz desteklememektedir.Bu hatanın giderilmesi RTM sürümünde beklenmektedir.

9.2 OWA üzerinden Options butonuna tıklandığında Authentication fails hatası ile birlikte şu hata alınıyor ise.

Unexpected Error – An error occurred and your request couldn’t be completed. Please try again.

~ Eğer OWA erişimini FQDN üzerinden yapıldı ve adres https://mail.domainname.com/owa şeklinde ise virtual directory URL ayarlanmalıdır.
~ InternalURL https://FQDNofExchange/OWA ve ExternalURL to https://mail.domain.com/owa şeklinde ayarlanmak üzere  OWA virtual directory Set-OWAVirtualDirectory komut dizimi kullanılarak düzenlemeler yapılabilir. Örneğin;

Set-OWAVirtualDirectory “Owa (Default Web Site)” –InternalURL “https://FQDNofExchange/owa” –ExternalURL “https://mail.domain.com/owa”

~ Benzer şekilde ECP dizini için Set-ECPVirtualDirectory komut dizinini kullanabilirsiniz.  Örnek komut dizimi şu şekildedir.

Set-ECPVirtualDirectory “Ecp (Default Web Site)” –InternalURL “https://FQDNofExchange/ECP” –ExternalURL “https://mail.domain.com/ECP”

10. Archive veya Alternate Mailbox

10.1 Archive Mailbox nasıl oluşturulur?

~ Komut dizimi ile archive mailbox oluşturabilirsiniz. EMC üzerinde oluşturulması ise bir sonraki sürüm içerisinde yapılabilinecektir.  Komut dizimi;

New-AlternateMailbox -Name User-Archive -Mailbox UserName -Type Archive

Referans:
New-AlternateMailbox

10.2 Archive Mailboxlar nerde oluşturulmaktadır?

~ Archive mailbox kullanıcının aktif olduğu varsayılan mailbox üzerinde oluşturulmaktadır.

10.3 Archive mailbox içerisinde arama işlemleri yapılambiliniyor mu?

~ Evet, Compliance Officer Archive Mailbox içerisinden arama yapabilmektedir. Exchange 2010 yeteneklerinde gezinti için Exchange Control Panel (ECP) arayüzü kullanılabilir.

10.4 Archive Mailbox’a nasıl erişilebilir?

~ OWA veya Outlook 2010 aracılığı ile erişilebilinir ancak varolan Beta1 sürümü içerisinden OWA aracılığı ile erişim şu anda kapsanmamaktadır. Q3 de bu özelliklerin kullanılabilir olması beklenmektedir.

11. MailTips

11.1 MailTips özelliği hangi clientlar tarafından kullanılır?

~ MailTips OWA (2010) ve Outlook 2010 clientlar ile kullanılabilir.
~ Mevcut Exchange 2010 public beta içerisinde bu özellik yer almamaktadır. Bir sonraki sürüm içerisinde olması beklenmektedir.

12. High Availability & Recovery

12.1 Database Availability Groups (DAG)

12.1.1 EMC kullanılarak DAG içerisine sunucu eklendiğinde karşılaşılan sorun.

Insufficient permissions to view the network shares on machines <FileShareWitness>. Error code 5.

~ Bu sorun bilinen bir sorundur, DAG içerisine sunucu eklenme işlemleri öncesinde sunucu üzerinde Windows Failover Cluster (WFC) bileşenin kurulu olması gerekmektedir.
~ “Exchange Management Shell (Local Powershell)”  üzerinden DAG sunucu ekleme işlemleri Add-DatabaseAvailabilityGroupServer  komut  dizimi ile yapılabilinmektedir. Örnek komut dizimi:

Add-DatabaseAvailabilityGroupServer -Identity DAG1 -MailboxServer E2010SRV1

Referans: Add-DatabaseAvailabilityGroupServer

12.2 Recovery Storage Group (RSG)’un alternatifi nedir?

~ Kurtarma işlemlerinde kullanılmak üzere yeni olarak dizayn edilen yapı olarak tanımlanan recovery seçeneği ile geri dönüşümler sağlanabilmektedir.
~ Burda komut satırı aracılığı ile Recovery Database oluşturulması ve mailbox restore komut örneğini görebilirsiniz:

New-MailboxDatabase -Recovery <DatabaseIdParameter> –Server <StoreMailboxIdParameter>
Restore-Mailbox -Identity <MailboxIdParameter> -RecoveryDatabase <DatabaseIdParameter> -RecoveryMailbox <StoreMailboxIdParameter>

Referanslar

New-MailboxDatabase
Restore-Mailbox

Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 0
  harika_
  Harika!!
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 1
  _ok_iyi
  Çok iyi
 • 0
  sevdim_
  Sevdim!
 • 0
  bilemedim_
  Bilemedim!
 • 0
  olmad_
  Olmadı!
 • 0
  k_zd_m_
  Kızdım!

1981 Konya Doğumlu. Teknik Lise öğrencisi olduğu 95 yılı itibari ile Bilgisayar Sektöründe aktif yer almaya başladı. Teknik Servis ile başlayan serüven Programlama ile devam etti.Sistem yöneticiliği görevini 2002 den 2006 Yılına kadar sürdü. Şu anda Atakan Yazılım ve Danışmanlık' ta PDRM (Professional Development Resource Manager ) olarak çalışmaya devam etmektedir. Sahip olduğu sertifikalar: MVP/MCT/MCP/MCSA/MCSE 2003,CCNA

Yazarın Profili
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Tıklayın, üyemiz olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi siz olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir