1. Ana Sayfa
 2. Exchange Server 2010
 3. Exchange 2010’da Silinmiş Posta Kutuları Nasıl Kurtarılır

Exchange 2010’da Silinmiş Posta Kutuları Nasıl Kurtarılır


Kullanıcı hesabından posta kutusu sildiğinizde posta kutusu, bağlantısı kesilmiş posta kutusu olarak saklanır. Posta kutusunu özgün kullanıcı hesabına yeniden bağlayabileceğiniz gibi gerekirse başka bir kullanıcı hesabına da bağlayabilirsiniz. Gerekirse posta kutusunu var olan bir kullanıcıya bağlayabilirsiniz. Silinmiş bir posta kutusunu kurtarmak için aşağıdaki adımlar gerçekleştirilebilir.

 1. Exchange Management Console’da, Recipient Configuration’ı tıklayın ve ilgili Disconnected Mailbox’ı seçin.
 2. Silinen posta kutuları, posta kutusu kullanıcısının görüntü adına ve posta kutusu veritabanına göre listelenir. Kurtarmak istediğiniz, silinen posta kutusunu tıklayın ve Connect’i tıklayın. Connect Mailbox Wizard başlar.

NOT : Posta kutusunun silinmiş olarak işaretlenmesi ve uygun şekilde listelenmesi 15 dakika İle 1 saat sürebilir.

 1. Introduction sayfasında kurtarmakta olduğunuz posta kutusu türünü seçip Next’i tıklayın. Kullanılabilir seçenekler User Mailbox, Room Mailbox, Equipment Mailbox ve Linked Mailbox’tır.
 2. Mailbox Settings sayfasında Existing User’ı seçip Browse’u tıklayın. Posta kutusunu bağlamak istediğiniz kullanıcıyı seçmek için Select User iletişim kutusunu kullanın ve OK’i tıklayın. Bağlantısı kesilmiş bir posta kutusunu kullanıcı hesabına, sadece hesabın kendisi ile ilişkili bir posta kutusu yoksa bağlayabilirsiniz.

NOT : Posta kutusunu devre dışı bırakmak yerine kaldırdıysanız, posta kutusu ile ilişkilendirilmiş kullanıcı hesabı da silinir. Her kullanıcı hesabı kendisi ile ilişkili SID’e sahip olduğundan, aynı izin ve ayrıcalıkları geri kazanmak için kullanıcı hesabını yeniden oluşturamazsınız. Yani posta kutusunu aynı adlı bir kullanıcı hesabına bağlamak isterseniz, bunu, artık toplama çalışmadan önce Active Directory’de silinen hesabı kurtararak veya Active Directory Users And Computers’de hesabı yeniden oluşturarak yapabilirsiniz. Hesap, böylece Existing User’ı seçtiğinizde ve Browse’u tıkladığınızda kullanılabilir olur.

 1. Exchange diğer adı, varsayılan ayar olarak boştur. Bu değeri, yeni bir diğer ad girerek değiştirebilirsiniz. Exchange diğer adı, kullanıcının e-posta adresini ayarlamak için kullanılır.
 2. Next’i ve ardından Connect’i tıklayın.

Örnek’te gösterilen sözdizimini izleyerek, aynı görevi Connect-Mailbox cmdlet’i ile de gerçekleştirebilirsiniz.

New-MailboxRestoreRequest -SourceDatabase Datastore1 -SourceStoreMailbox “End User” -TargetMailbox “End User” -AllowLegacyDNMismatch

Posta Kutusu Veritabanlarındaki Silinmiş Öğeleri Kurtarmak

Posta kutusu veritabanlarındaki silinmiş öğeleri, ancak öğelerin silindiği veritabanında silinmiş öğe bekletme süresi belirlediyseniz ve bu süre dolmadıysa veya Exchangerin, veritabanı yedeklenene kadar posta kutularındaki öğeleri kalıcı olarak silmemesi gerektiğini belirttiyseniz ve Exchange henüz yedeklenmediyse kurtarabilirsiniz. Bu koşullardan biri karşılanırsa, posta kutusu veritabanlarındaki silinmiş öğeleri kurtarabilirsiniz.

Kurtarma amacıyla Outlook 2010’u kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. İletiyi silen kullanıcı ile oturum açın ve Outlook’u başlatın.
 2. Folders bölmesini tıklayın ve Recover Deleted Items’ı seçin.
 3. Recover Deleted Items From iletişim kutusunu açın. Kurtarmak istediğiniz öğeleri seçin ve Recover Selected Items’a tıklayın.
 4. Kurtardığınız öğeler, Deleted Items klasörüne kopyalanır. Sol bölmede Deleted Items’a tıklayın.
 5. Deleted Items klasöründe, saklamak istediğiniz öğelere tıklayın, Move’u seçin ve Other Folder’ı tıklayın.
 6. Move İtems iletişim kutusunda, öğenin taşınması gerektiği klasörü seçin ve OK’i tıklayın.

Kurtarma amacıyla Outlook Web App’i (OWA) kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Web tarayıcısına https://server_adi.mshowto.org/owa yazın.
 2. Ardından, kullanıcı olarak oturum açın (veya kullanıcının oturum açmasını sağlayın). Güvenlik isteminde kullanıcının ortak veya paylaşılan bir bilgisayarı veya özel bir bilgisayarı kullandığını bildirin. Kullanıcı adını etkiatani\user_name biçiminde (mshowto\emre gibi) veya kullanici@etkialani biçiminde (emre@mshowto.org gibi) yazın. Parolayı yazıp Log On’u tıklayın.
 3. Sol bölmede Deleted Items’ı tıklayın ve Recover Deleted Items’ı seçin.
 4. Recover Deleted Items listesinde kurtarılabilir öğe listesini göreceksiniz. Kurtarmak istediğiniz öğeleri seçin ve Recover Selected Items’a tıklayın.
 5. Recover To Folder iletişim kutusunda öğelerin yerleştirileceği klasörü tıklayın ve Recover’ı tıklayın.

Bu konuyla ilgili sorularınızı https://forum.mshowto.org linkini kullanarak ulaşacağınız forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Referanslar

www.mshowto.org

www.technet.com

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Emre Aydın, Üniversite öncesi tüm öğrenimini İstanbul’da, üniversite öğrenimini ise Kocaeli'nde tamamladı. İşletme Yüksek Lisansını (MBA) Işık Üniversitesinde gerçekleştirmiştir. Üniversite sonrası Metis, Microsoft Türkiye, BilgeAdam gibi bilişim sektörünün farklı firmalarında Çözüm Danışmanı, Birim Müdür Yardımcı ve Birim Müdürü olarak görev almıştır. Son olarak Comparex Türkiye'de Birim Müdürü olarak çalışmış ve sonrasında tekrar Microsoft Türkiye çatısı altında Office 365'ten sorumlu teknik çalışan olmuştur. Uzmanlık alanı olan Microsoft Exchange Server, Office 365, Microsoft EMS, Windows Server ve Microsoft Azure konularında birçok kişi ve firmaya teknik eğitim vermiştir. Özellikle  Türkiye’nin önde gelen firmalarında Mesajlaşma Teknolojileri üzerine başarılı projelere imza atmıştır. Türkiye'nin en büyük ve uzun soluklu bilişim portali olan MSHOWTO’yu 2005 yılında kurmuş, portalin isim ve fikir babası olmuştur. Halen MSHOWTO’da yönetici olarak portalın birçok kişiye ulaşmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Microsoft Office 365 alanında MVP olan Emre Aydın, Türkiye’de 11 kez üst üste MVP seçilebilme başarısı gösteren iki MVP’den birisidir. Birçok üniversite, etkinlik ve lansmanda konuşmacı, moderatör olarak yer almıştır. Sahip olduğu bazı sertifikalar: MVP | Office 365 | Since 2006 MCT | Since 2005 MCSD | Azure Solutions Architect MCSE | Private Cloud, Messaging, Communication, Server Infrastructure, Productivity, Platform MCSA | Office 365, Server 2012, Server 2016, Cloud Platform MCTS | Developing Azure Solutions, Implementing Azure Infrastructure, Architecting Microsoft Azure Solutions, SAM P-Seller Intelligent Cloud | EMS Amazon | AWS Certified Solutions Architect - Associate

Yorum Yap