1. Ana Sayfa
  2. C#
  3. C#’da String Fonksiyonlar

C#’da String Fonksiyonlar

Bu makalemde String fonksiyonlarını kullanarak String ifadeler üstünde yapabileceğimiz işlemleri örnekler ile inceleyeceğiz.

String:
Karakter sınırı verilmezse 2 milyara kadar atama yapılabilen sayısal olmayan veri tipidir. String veri türü Unicode karakterlerden oluşan bir dizi gibi algılayabiliriz. Unicode String’lerde her karakter 2 bayttan oluşur ve Uzakdoğu dillerindeki karakterleri de içerebilirler.

String’ler üzerinde sayısal işlem yapılmayacak veri türleridir. İçerisinde metin bulunan ifadeler String değişkenlerle tanımlanırlar.


Resim-1

C# ta String ifadeler çift tırnak içerisinde yazılır ve ile özel karakterler String içerisine yerleştirilebilir.

Örneğin bir String içinde bir alt satıra geçmek için “n” karakterini kullanabilirsiniz.


Resim-2


Resim-3

ToUpper() : String’in tüm karakterlerini büyük harfe dönüştürür.


Resim-4

ToLower() : Stringin tüm karakterlerini küçük harfe dönüştürür.


Resim-5

EndsWith_StartsWith() : Boolen bir değer gönderir. String içerisindeki değerin kontrol edilmesi için kullanılan fonksiyondur.


Resim-6

IndexOf ( ) : Bir String’in içinde başka bir String’in aranmasını sağlar. Aranan String bulunduğunda geriye String’in başlangıç yeri, bulunamadığında ise -1 değeri döndürülür.


Resim-7

Insert ( ) : Bir Stringe verilen başlangıç yerinden itibaren başka bir Stringi eklemeye yarar.


Resim-8

Remove ( ) : String’in tamamını veya bir bölümünü silmek için kullanılır.


Resim-9

Replace ( ) : Bir String’in tamamını veya belirtilen bölümünü başka bir bilgiyle değiştirmek için kullanılır.


Resim-10

SubString() : String değerinin sadece istenilen aralıktaki değerinin döndürülmesini sağlayan fonksiyondur.


Resim-11

Trim ( ) : Stringin başında ve sonunda boşluk varsa bu boşlukları atmak için kullanılır. TrimStart String’in başındaki, TrimEnd ise sonundaki boşlukları atar.


Resim-12

Length ( ) : Bir String’in karakter uzunluğunu verir.


Resim-13

Son olarak da her zaman işinize yarayabileceğini düşündüğüm ufak bir uygulama gerçekleştirelim.

Örnek : Sisteme girilen iki tane String veriyi birleştirip baş harfleri büyük olacak şekilde düzenli bir String oluşturalım.


Resim-14

Bu konuyla ilgili sorularınızı https://forum.mshowto.org linkini kullanarak ulaşacağınız forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Referanslar

www.mshowto.org

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Sakarya doğumlu Yusuf Akdemir, Sakarya Üniversitesi Hendek MYO Bilgisayar Programcılığı mezunudur. DELL ProSupport Warranty Technical Support ekibinde çalışmıştır. Şu anda .Net Developer olarak çalışmaktadır. Uzmanlık alanları: C#, Microsoft SQL Server, ADO.NET, LİNQ, Entitiy Freamwork, OOP, ASP.NET, MVC, WPF, Microsoft Visual Studio’dur.

Yorum Yap

Yorumlar (1)