1. Ana Sayfa
  2. Microsoft Azure
  3. Azure SQL Iaas Extension – SQL Auto Patching – Bölüm 2

Azure SQL Iaas Extension – SQL Auto Patching – Bölüm 2


Merhaba,

Bu bölümde de Azure SQL Iaas extention’ın otomatik update özelliğinden bahsedeceğim.

Automated patching özelliği SQL çalıştıran Azure VM’ler için maintenance window oluşturur. Otomatik update’ler sadece Maintenance Window sırasında yüklenir. Bu da SQL serverlar için update yükleme ve restart etme işlemlerinin en uygun zamanda yapılmasını sağlar.

Otomatik update ile SQL server için sadece Imported olarak işaretlenen update’ler yüklenir.

Otomatik update için konfigüre edilebilecek ayarlar aşağıdaki gibidir.

  • Automated Patching: Azure Vm üzerinde otomatik patch işlemini etkinleştirir yada deaktif eder.
  • Maintenance Schedule: Bu konfigürasyon belirlenen schedule ile VM için gerekli olan Windows,SQL Server ve Microsoft Update’leri download edilir.
  • Maintenance Start Hour: VM update işlemi için belirlenen local time.
  • Maintenance Window Duration: Update’lerin indirilip yüklenmesi için izin verilen süre.
  • Patch Category: Download edilip yüklenecek Windows Update kategorisi.

Bu temel açıklamaların ardından komutlarımızı sırası ile çalıştırabiliriz. Komutların üzerine gerekli açıklamaları yaptım.

#Azure subscription’a login işlemi

Login-AzureRmAccount

#VM ve resource group bilgisini değişkene atama

$vmname “VM İsmi”

$resourcegroupname “VM Resource Group”

#Autopatching için gerekli konfigürasyon bilgisi

$aps New-AzureRmVMSqlServerAutoPatchingConfig -Enable -DayOfWeek “Sunday” -MaintenanceWindowStartingHour -MaintenanceWindowDuration
60 -PatchCategory “Important”

#Autopatching konfigürasyonunun yapılması

Set-AzureRmVMSqlServerExtension –e -AutoPatchingSettings $aps -VMName $vmname -ResourceGroupName $resourcegroupname

#Doğrulama

(Get-AzureRmVMSqlServerExtension -VMName $vmname -ResourceGroupName $resourcegroupname).AutoPatchingSettings

Scripti çalıştırdıktan sonra doğrulama komutu çalıştığında çıktı aşağıdaki şekilde olacaktır.

Eğer auto backup özelliğini disable etmek isterseniz autopatch için oluşturduğunuz config komutundan –enable parametresini kaldırıp komutları tekrar sırası ile çalıştırırsanız, özellik disable durumuna geçecektir.

Umarım faydalı bir seri olmuştur. Azure üzerindeki SQL Server kurulu olan VM’leriniz için kesinlikle yapmanız gereken konfigürasyonları bu üç serilik makale de özetlemiş oldum.

Bir sonraki makalede görüşmek üzere.

Bu konuyla ilgili sorularınızı https://forum.mshowto.org linkini kullanarak ulaşacağınız forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Referanslar

www.mshowto.org

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/sql/virtual-machines-windows-sql-server-iaas-overview

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/sql/virtual-machines-windows-sql-automated-patching

Fırat

TAGs : 2

Fırat

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Sakarya doğumludur. İstanbul Üniversitesi’nde Matematik/Fen ve Teknoloji öğretmenliğini bitirmiştir. Yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nde yapmıştır. Bilişim sektöründe çeşitli firmalarda sistem ve network sorumlusu olarak çalışmıştır. Bazı kurumlarda sistem ve network üzerine uzmanlık eğitimleri vermiştir. Şu anda Netaş şirketinde kurumsal danışman olarak görev yapmaktadır. Microsoft System Center ürünleri, Powershell ve Azure teknolojileri ile ilgilenmektedir. 2016 yılında Microsoft tarafından Cloud and Datacenter alanında MVP unvanını almıştır.

Yorum Yap