1. Ana Sayfa
  2. Microsoft Azure
  3. Azure Resource Manager (Yeni Portal) Üzerinde Server’lar İçin Password Resetleme (Sıfırlama)

Azure Resource Manager (Yeni Portal) Üzerinde Server’lar İçin Password Resetleme (Sıfırlama)


Azure Resource Manager ile açılmış VM’lerin kullanıcı adı veya şifresini kaybettiğimizde yeni portal üzerindeki “Reset password” bölümü daha aktif olmadığından genellikle makinaları açarken yapılan yanlışlıktan dolayı şifre resetlemenin tek yolu olarak PowerShell kalıyor. Yada makinayı silip tekrar açmaya uzun yoldan uğraşmak gerekiyor.


Resim-1

Şifre resetleyen PowerShell aşağıdaki scripti bilgisayarınızda çalıştırmak için Azure PowerShell modülünün bilgisayarınızda yüklü olması gerekiyor. Yüklü değil ise yüklemek için PowerShell içerisinden” Install-Module AzureRM” kodu ile yükleyebilirsiniz.

# Azure hesbına Resource Manager modeli ile giriş yap

Login-AzureRmAccount


Resim-2

#Birden fazla Subscription varsa arasından çalışılacak olanı seç.

Get-AzureRmSubscription –SubscriptionName “BizSpark Plus” | Select-AzureRmSubscription


Resim-3

#Şifresi değişecek VM ile ilgili bilgiler

$rgName = ” RGSanTSG ”

$vmName = “MasaToursTS ”

$location = “West Europe”

#VM’e vereceğimiz kullanıcı adı ve şifreyi Şekil 3 ‘deki gibi giriş yapacağımız ekran

$cred=Get-Credential


Resim-4

#Girilen bilgiler ile şifreyi resetleyen kod

Set-AzureRmVMAccessExtension -ResourceGroupName $rgName -VMName $vmName -Name “Microsoft” -Location $location -UserName $cred.GetNetworkCredential().Username -Password $cred.GetNetworkCredential().Password


Resim-5


Resim-6

Bu konuyla ilgili sorularınızı https://forum.mshowto.org linkini kullanarak ulaşacağınız forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Referanslar

https://www.mshowto.org

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Bora Tercan 1974 yılında Ankara’da doğdu. 20 seneden fazla bilişim sektöründe profesyonel iş deneyimi içerisinde; Marka bağımsız Sunucu, Yazılım, Firewall, Router, Veritabanı, Kablosuz Ağ, İnternet, Lan ve Wan vs. her türlü bilişim alt yapısının kurgulanması, projelendirilmesi, sorunsuz çalıştırılmasının sağlanması, merkezi olarak takibi, yönetilmesi ve sorunların tespit edilerek düzeltilmesi/düzelttirilmesi. Bilişim satın alma süreçlerinin takibi ve organizasyonun yapılması, Bilişim personelinin yönetilmesi, bilişim firmalarıyla işbirliği kurarak en iyi çözüme ilk elden ulaşılmasını sağlaması, iş analizi ve proje yönetimi gibi konularda 15 seneden fazlası Turizmde olmak üzere bilişim profesyoneli olarak sektör tecrübesi bulunmaktadır. Kariyerini bulut bilişim konusunda önemli projeleri olan Turizm Yazılımları geliştiren bir firmada Bilgi İşlem Yöneticisi olarak devam ettiriyor. Sahip olduğu sertifikalar; MCP MCSE MCSA MCDBA’dir.

Yorum Yap