İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Open Source
 3. Arch Linux Kurulumu Nasıl Yapılır ? Bölüm – 2

Arch Linux Kurulumu Nasıl Yapılır ? Bölüm – 2

Arch Linux serimizin kurulumunu gerçekleştirdiğimiz 2. Bölümündeyiz 😊 Bu yazıyı Arch Linux Kurulumu Nasıl Yapılır? Bölüm – 1’in devamı şeklinde okuyabilirsiniz. İlk bölümümüzde Arch Linux kurulum medyamızı hazırlayıp Boot ettikten sonra disklerimizle ilgili bazı işlemler gerçekleştirmiştik. Serimizin 2. Bölümünde ön kurulum işlemlerine devam edeceğiz. Disklerimizi bağlayıp sistem saatimizi kontrol edeceğiz. Pacstrap yardımıyla temel paket ihtiyaçlarımızı gidermek adına kurulumlar yapacağız. Kurulumlardan sonra Fstab dosyamızı yapılandırıp kök dizin değiştirme işlemini uygulayacağız. Son olarak yerelleştirme ayarlarımızı yapıp saat dilimini ayarladıktan sonra Network yapılandırmasıyla bu bölümümüzü noktalayacağız. Eğer Arch Linux Kurulumu Nasıl Yapılır? Bölüm – 1 yazısından hemen sonra bu yazıya devam ediyorsanız Klavyenin Türkçeleştirilmesi adımını atlayarak kuruluma devam edebilirsiniz.

Bugünkü yazımızda yapacağımız işlemleri başlıklar halinde listeleyelim.

 • Arch Linux Ön Kurulum İşlemleri Nasıl Yapılır?
  • Klavyenin Türkçeleştirilmesi
  • Disklerin Bağlanması
  • Sistem Saatinin Ayarlanması
  • Temel Paket Kurulumları
  • Fstab Dosyasının Hazırlanması
  • Kök Dizin Değiştirme İşlemi
  • Yerelleştirme Ayarları
  • Saat Diliminin Ayarlanması
  • Network Yapılandırması

Arch Linux Ön Kurulum İşlemleri Nasıl Yapılır?

Kurulum medyamızı Boot edelim ve kaldığımız yerden devam edelim.

Klavyenin Türkçeleştirilmesi

Klavyemizi türkçeleştirelim.

# loadkeys trq

arch linux klavyenin türkçeleştirilmesi

Resim-1

Disklerin Bağlanması

Not-1: Eğer diskinizde Windows kuruluysa ve EFI bölümü varsa EFI bölümünü bu adımda bağlamalısınız.

Dosya sistemimizi /mnt dizinine bağlayalım. Ardından /mnt dizini altında efi dizini oluşturalım. EFI sistemimizi /mnt/efi dizinine bağlayalım. Son olarak Linux Swap alanımızı bağlayalım.

Kullandığım komutlar sırasıyla aşağıdadır.

# mount /dev/sdxx /mnt

# mkdir /mnt/efi

# mount /dev/sdxx /mnt/efi

# swapon /dev/sdxx

Arch Linux Disklerin Bağlanması

Resim-2

Sistem Saatinin Ayarlanması

Timedatectl komutunu kullanarak sistem saatimizi ayarlayacağız. Timedatectl komutu ile sistem saati ayarlarını yapılandırmamıza, sorgulamamızı olanak tanır. NTP sunucusuyla otomatik sistem saati senkronizasyonunu etkileştirmek için kullanabiliriz.

Aşağıdaki komutu kullanarak sistem saatinin durumuna bakalım.

# timedatectl status

Arch Linux Sistem Saatinin Ayarlanması

Resim-3

NTP servisini aktifleştirerek otomatik sistem saati senkronizasyonunu etkinleştirelim.

# timedatectl set-ntp true

Arch Linux Sistem Saatinin Ayarlanması

Resim-4

Temel Paket Kurulumları

Sistemimizin temelini oluşturacak olan paket ve gruplardan Base, Base-devel, Linux, Linux-firmware ve Nano kurulumunu Pacstrap yardımıyla /mnt dizinimize yapacağız.

 • Base: Temel bir Arch Linux kurulumunu tanımlamak için minimum bir paket setidir.
 • Base-devel: Compiling için gerekli araçları içeren bir paket grubudur.
 • Linux: Linux Kernel ve modüllerini içerir.
 • Linux-firmware: Linux için Firmware dosyalarını içerir.
 • Nano: Kullanımı kolay ve kullanıcı dostu bir Pico Text editördür.

Aşağıdaki komutu kullanarak kurulumumuzu başlatalım.

# pacstrap /mnt base base-devel linux linux-firmware nano

Arch Linux Temel Paket Kurulumları

Resim-5

Kurulum işlemlerinin tamamlanmasını bekleyelim.

Arch Linux Temel Paket Kurulumları

Resim-6

Fstab Dosyasının Hazırlanması

Fstab dosyası, disk bölümlerinin, çeşitli Block Device’ların veya Remote dosya sistemlerinin dosya sistemine nasıl bağlanması gerektiğini tanımlamak için kullanılır. Fstab dosyasını Genfstab aracını kullanarak oluşturacağız.

Fstab dosyasını oluşturmak için aşağıdaki komutu girelim.

# genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab

Fstab dosyamızın başarılı bir şekilde oluşturulup oluşturulmadığını kontrol edelim.

# cat /mnt/etc/fstab

Arch Linux Fstab Dosyasının Hazırlanması

Resim-7

Kök Dizin Değiştirme İşlemi

Bir Bash Script olan Arch-chroot, Arch-install-scripts paketinin bir parçasıdır. /usr/bin/chroot’u çalıştırmadan önce Script, “/proc” gibi API dosya sistemlerini bağlar ve /etc/resolv.conf dosyasını Chroot’tan kullanılabilir hale getirir.

Kök dizinimizi değiştirmek için aşağıdaki komutu kullanalım.

# arch-chroot /mnt

Arch Linux Kök Dizin Değiştirme İşlemi

Resim-8

Yerelleştirme Ayarları

Sistemde bir yerel ayarın etkinleştirilebilmesi için önce Generate edilmesi gerekir. Bu, /etc/locale.gen içindeki uygun girdilerin Comment’lerini kaldırarak ve ardından locale-gen çalıştırılarak elde edilebilir. Sistem yerel ayarını ayarlamak için LANG değişkenini /etc/locale.conf’a yazacağız. Burada, tr_TR.UTF-8, /etc/locale.gen’deki Comment’i kaldırılmış bir girdinin ilk sütununa aittir. /etc/vconsole.conf dosyası, Virtual Console’u – klavye Mapping’ini ve Console Font’unu yapılandırır.

Bilgilerimizi verdikten sonra yapacağımız adımlara geçelim.

Aşağıdaki komutu kullanarak Nano Text editörü ile ilgili yapılandırma dosyamızı açalım.

# nano /etc/locale.gen

Arch Linux Yerelleştirme Ayarlarının Yapılması

Resim-9

CTRL + W tuş kombinasyonunu kullanarak #tr yazıp Enter tuşu ile devam edelim. İlgili Comment’leri kaldıralım ve CTRL + X tuş kombinasyonunu kullanarak kaydedip çıkalım.

tr_TR.UTF-8 UTF-8

tr_TR ISO-8859-9

Arch Linux Yerelleştirme Ayarlarının Yapılması

Resim-10

Bu ayarı etkinleştirmek için aşağıdaki komutu kullanalım.

# locale-gen

Arch Linux Yerelleştirme Ayarlarının Yapılması

Resim-11

Sistem yerel ayarını ayarlamak için /etc/locale.conf’u Nano Text editörü ile açalım.

 # nano /etc/locale.conf

Arch Linux Yerelleştirme Ayarlarının Yapılması

Resim-12

Aşağıdaki gibi LANG değişkenimizi yapılandırma dosyamıza ekledikten sonra CTRL + X tuş kombinasyonuyla kaydedip çıkalım.

LANG=tr_TR.UTF-8

Arch Linux Yerelleştirme Ayarlarının Yapılması

Resim-13

Klavye Mapping’ini ve Console Font’unu ayarlamak için /etc/vconsole.conf yapılandırma dosyasını Nano Text editörü ile açalım.

# nano /etc/vconsole.conf

Arch Linux Yerelleştirme Ayarlarının Yapılması

Resim-14

Yapılandırma dosyamızı açtıktan sonra aşağıdaki gibi eklemelerimizi yapalım ve CTRL + X tuş kombinasyonunu kullanarak kaydedip çıkalım.

KEYMAP=trq

FONT=iso09.16

Arch Linux Yerelleştirme Ayarlarının Yapılması

Resim-15

Saat Diliminin Ayarlanması

Aşağıdaki komut /usr/share/zoneinfo altında bir Zoneinfo dosyasına işaret eden bir /etc/localtime Symlink’i oluşturacaktır.

Bu komutu kullanarak saat dilimimizi ayarlayalım.

# ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/localtime && \

ls -la /etc/localtime && \

hwclock –systohc

Arch Linux Saat Diliminin Ayarlanması

Resim-16

Network Yapılandırması

Ağdaki bir makineyi tanımlamak amacıyla bir hostname tanımlarız. Aşağıdaki komutu kullanarak bir hostname oluşturalım.

# echo hostname > /etc/hostname

Kontrol edelim.

# cat /etc/hostname

Nano Text editörünü kullanarak /etc/hosts yapılandırma dosyasını düzenleyelim ve aşağıdaki gibi düzenledikten sonra CTRL + X tuş kombinasyonunu kullanarak kaydedip çıkalım.

# nano /etc/hosts

127.0.0.1              localhost

::1                           localhost

127.0.1.1              hostname.localdomain  hostname

Arch Linux Network Yapılandırması

Resim-17

Bu konuyla ilgili sorularınızı https://forum.mshowto.org linkini kullanarak ulaşacağınız forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Referanslar

www.mshowto.org

TAGs: gnu, linux, open-source, arch-linux, arch-linux-kurulumu, arch-linux-installation, nasil-yapilir, arch-linux-nasil-kurulur, arch, arch-linux-kurulum-kilavuzu

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Archman GNU/Linux dağıtımında gönüllü olarak Arch Linux Rehberi projesinde yer aldım. 2019 Ağustos Ayında Stajyer olarak Tubitak - ULAKBİM bünyesinde Pardus GNU/Linux projesinde çalıştım. Şu anda da Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisans öğrenimime devam etmekteyim.

Yorum Yap