Set-MailboxFolderPermission

1 Eyl, 2010

Exchange 2010 SP1’de Mailbox Klasörlerinde Yetkilendirme için Yeni Komut: Set-MailboxFolderPermission

Exchange 2010 ile gelen yeni komutlardan biri olan “Add-MailboxFolderPermission” ile kullanıcılarımızın mailboxlarındaki klasörlerinde yetkilendirmeleri Exchange...