Power BI nerelerde kullanılır

k_zd_m_
4 May, 2020

Power BI’da Tekrar Eden Verilere Sahip İki Tablo Arasında İlişki Nasıl Kurulmalıdır?

Bu makalede Power BI raporlarımızda, ilişkilendirmek istediğimiz her iki tablonun da tekrar eden veriler içermesi...