Dim Table & Fact Table Nedir

10 ay önce

Power BI’da Tekrar Eden Verilere Sahip İki Tablo Arasında İlişki Nasıl Kurulmalıdır?

Bu makalede Power BI raporlarımızda, ilişkilendirmek istediğimiz her iki tablonun da tekrar eden veriler içermesi...