active manager

11 sene önce

Exchange 2010 Active Manager

Exchange Server 2007, Cluster Continous Replication yüksek erişilebilirliğin kurulumunu ve yönetimini Cluster kaynak yönetimi modelini...