Aşağıdaki linkte bulunan makaledeki adımları uygulayarak ürün anahtarınız yeniden girebilirsiniz.

http://support.microsoft.com/kb/918342