Başlat>Çalıştır>Regedit Karşımıza gelen kayıt defteri düzenleyicisinden aşağıdaki anahtarda istemiş olduğumuz değişikliği yapabiliriz.
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\RegisteredOwner,
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\RegisteredOrganization