Çeşitli nedenlerden dolayı root dc ile rodc arasında iletişim kopmuş olabilir.Bu tür durumlarda read only domain controller' lar online haldeki gibi olmasa bile çalışmaya devam etmektedirler.RODC'lerin offline ve online durumdayken neler yaptığına bir göz atalım.
Örneğin RODC ve root dc arasında bir bağlantı söz konusu ise kullanıcı logon olmaya çalıştığında RODC aynı domainde bulunan ve Windows Server 2008 çalıştıran writable domain controller' a authentication isteklerini forwardlar.Eğer account cachelenmiş ise bu istek RODC üzerinde gerçekleştirilir.Offline' ken ise eğer passwordlar cachelenmemiş ise authentication işlemi hata verir.Eğer passwordlar RODC üzerinde cacheleniyorsa ya da RODC bir global catalog server ise offline authentication işlemi gerçekleşir.

Kullanıcı password değişikliği yaptığında yine bu istekler writable domain controller' a forwardlanırken,offline durumda password değiştirme işlemi gerçekleştirilememektedir.
Bunun nedeni oldukça basittir.Çünkü RODC üzerinde yapılacak değişiklik writable domain controller üzerine yazılamayacağından,writable domain controller ile bağlantı kurulduğunda bu bilgi üzerinde olmadığı için kullanıcı logon olamayacaktır.