Bilindiği üzere Read Only Domain Controller? lar güvenliği fazla olmayan şubelerde kurulmasını tavsiye edilen,Microsoft Windows Server 2008 ile birlikte gelen bir özelliktir.RODC şube ofislerine kurulduktan sonra sürekli bulunduğu lokasyona gidip kontrol edemeyiz.Bunun için remote desktop özelliğini kullanarak şubelere kurulan RODC? lerin kontrolünü yapabiliriz.Güvenlik nedeniyle Windows Server 2008 üzerinde 3389 nolu port yani remote desktop kapalı gelmektedir.
Remote Desktop? ı açmak için Computer?Properties?Remote Settings?Remote tabına girin.
Windows Vista ve Windows 7 için Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication (more secure). Seçeneğini
Daha eski versiyonlar için ise Allow connections only from computers running any version of Remote Desktop (less secure).seçeneğini işaretleyin.
Bu işlemi netsh komutu kullanarak command line üzerinde aşağıdaki komutu kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.
netsh advfirewall set publicprofile settings remotemanagement enable
Unattented kurulumlarda oluştuduğunuz cevap dosyalarında Remote Desktop? ı enable etmekde farklı bir çözüm olacaktır.
Group Policy kullanarakda RODC? ler üzerinde Remote Desktop? ı active edebilirsiniz.Bunun için
Administrative Tools?Group Policy Management?Default Domain Controllers Policy kısmına girin.
Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\Windows Components\Terminal Services\Terminal Server\Connections kısmında Allow users to connect remotely using Remote Desktop Services seçeneğini Enabled yapın.