Aşağıdaki registry anahtarlarını bir notepad'e kaydettikten sonra notepad uzantısını .reg olarak olarak değiştirdikten sonra bilgisayarınızda çalıştırmanız yeterli olacaktır.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}]
@="Recycle Bin"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{645FF04 0-5081-101B-9F08-00AA002F954E}]
@="Recycle Bin"
"InfoTip"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00 ,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,\
6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65 ,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\
00,53,00,48,00,45,00,4c,00,4c,00,33,00,32,00,2e,00 ,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,\
2d,00,32,00,32,00,39,00,31,00,35,00,00,00
"SortOrderIndex"=dword:00000060
"IntroText"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79, 00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,\
6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65 ,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\
00,53,00,48,00,45,00,4c,00,4c,00,33,00,32,00,2e,00 ,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,\
2d,00,33,00,31,00,37,00,34,00,38,00,00,00
"LocalizedString"=hex(2):40,00,25,00,53, 00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,\
6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74 ,00,65,00,6d,00,33,00,32,\
00,5c,00,53,00,48,00,45,00,4c,00,4c,00,33,00,32,00 ,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,\
2c,00,2d,00,38,00,39,00,36,00,34,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{645FF04 0-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00 ,32,00,5c,00,73,00,68,00,\
65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c ,00,2c,00,33,00,31,00,00,\
00
"Empty"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,7 4,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\
00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,33,00,32,00,5c,00,73,00,\
68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c ,00,6c,00,2c,00,33,00,31,\
00,00,00
"Full"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74 ,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\
00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,33,00,32,00,5c,00,73,00,\
68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c ,00,6c,00,2c,00,33,00,32,\
00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{645FF04 0-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\InProcServer32]
@="shell32.dll"
"ThreadingModel"="Apartment&quot ;

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{645FF04 0-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shellex]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{645FF04 0-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shellex\ContextMenuHandlers]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{645FF04 0-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shellex\ContextMenuHandlers\{645FF04 0-5081-101B-9F08-00AA002F954E}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{645FF04 0-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shellex\PropertySheetHandlers]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{645FF04 0-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shellex\PropertySheetHandlers\{645FF 040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{645FF04 0-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\ShellFolder]
"Attributes"=hex:40,01,00,20
"CallForAttributes"=dword:00000040