Aşağıdaki komutları bir notepad'e .vbs olarak kaydederek sorununuz çözebilirsiniz.

Dim myShell

Set myShell = CreateObject("WScript.Shell&quot
myShell.Run("regsvr32 /n /i:U shell32&quot

Set myShell = Nothing

MsgBox "Toolbar Menu's have been restored.", 4096,"Finished"