Bir programcı kendisine verilen bir sorunu önce kendi kafasında çözmedikçe, çözüm yollarını ve basamaklarını belirlemedikçe, program yazmaya başlamamalıdır. Öncelikle problemin baştan sona çözümünü öyle ya da böyle tasarlamalı, ayrıntılara girmeden, sonucu görmelidir. Aksi takdirde ayrıntılar içinde boğulur. Hedefe ulaşma konusunda şüpheye düşer. Kendi öz güvenini yitirir. Bu amaçla bilgisayar ortamında program yazarken aşağıdaki temel aşamaları yerine getirmeli, her bir aşama için sonuç üretmelidir. Bu aşamaları şöyle sıralayabiliriz.
Problemi Tanıma
Algoritmanın Hazırlanması
Akış Diyagramının Oluşturulması
Programın Kodlanması
Programın Kaydedilip Çalıştırılması
Programın Denenmesi
Hataların Bulunması ve Düzeltilmesi
Programın Setup Dosyasının Oluşturulması
Programın Pazarlanması

Yukarıda verilen aşamalardan ilk üçü problemin analizine yönelik olup programcının, sorunun çözümüne yönelik yol haritasını oluşturur. Bir projede birden fazla programcının aynı konuya odaklanmasını sağlayan işlem basamakları burada gerçekleştirilir. Problemin zorluğuna ve karmaşıklığına göre, bu aşamaların oluşturulması için en az 6 ay, en fazla 2 yıl gereklidir. Programcının soruna ait bütün aşamaları öğrendiği ve çalışma ortamını kurguladığı bölümleri oluşturur. Şirket ya da kamu kuruluşlarına teklif sunarken kullandığı meteryallerin tamamı bu aşamalarda gerçekleşir. Bu evrakların tamamına fizibilite raporu denir. Bu rapor içinde problemin ne kadar sürede çözüleceği, ne kadar sürede kodlanacağı, ne zaman teslim edileceği ve fiyatlandırmalar mevcuttur.
Sonraki aşamalar ise, tamamen bilgisayar ortamında gerçekleşmektedir. Her problemin çözümü için aynı programlama dilini kullanabileceğiniz gibi, farklı programları da kullanabilirsiniz. Önemli olan, o programlama diline hakim olup olmadığınızdır. Ayrıca bir ekip çalışması içinde iseniz, diğer ekip elemanlarının da aynı programlama dilini bilmesi gerekir. Bilgisayar ortamında kodlama işlemini gerçekleştirirken aşağıdaki kurallara uymakta yarar vardır.
Kodlama basit ve sade olmalıdır.
Yapılan her bir iş bir fonksiyon altında toplanmalıdır.
Yazılan her kod için, o kodun görevini açıklayan, açıklama satırları kullanılmadır.
Değişken, sabit, fonksiyon gibi önemli işlemleri tanımlarken Türkçe karakter kullanılmamalıdır.
Yazılan her koddan sonra program çalıştırılmalı ve kaydedilmelidir.
Gün bitiminde yazılan program mutlaka yedeklenmelidir.
Program yazımında asıl hedef ondan maddi menfaat elde etmektir. Bu kadar emeğin ve çalışmanın sonucunda programcının bir kazanç elde etmesinden daha doğal ne olabilir. Bu amaçla programın pazarlanması en önemli aşamayı oluşturmaktadır. Pazarlama tekniklerini iyi bilmeli, ürettiğiniz ürüne ait gerekli reklamları gerek görsel gerekse basın yoluyla gerçekleştirmelisiniz. Yazılım firmaları programın pazarlanması ile ilgili bünyesinde pazarlama elemanı çalıştırmaktadır. Günümüzde pazarlama teknikleri çok gelişmekte ve bu saha başlı başına bir bilim dalı olarak üniversitelerde okutulmaktadır.
Tüm bu maddelere uymalarına rağmen yazılım firmalarının ayakta duramamalarının en önemli sebebi ürünlerinin arkasında durmamalarıdır. Firmalar programı aldıklarında, ilgili yazılım firmalarından gerekli teknik desteği vermelerini ve anında sorunları çözmelerini istemektedirler. Zira programın çalışıp çalışmamasını etkileyen birçok sebep vardır. Tüm bu sebepleri ve çıkabilecek sorunları yazılım firmaları çözmek zorundadır.

Alıntıdır

Bilgisayar, Yazılım, Donanım, Uzaktan Eğitim