Merhaba,
Kurumumuzda SSCM 2007 kullanmaktayız.Domain Admins grubundakiler Configuration Manager console ile işlemlerini yapabilirken yeni oluşturduğumuz, domain admins olmayan kişilere verilen yetkiler çalışmamakta.

Örneğin yeni bir user oluşturup, configuration manager console üzerinden clientlara remote erişmesini sağlamak istiyoruz. hakları vermemize rağmen user ekranında configuration manager console aşağıdaki hata vererek aşağıdaki Microsoft makalesine yönlendirmekte.

"How to Configure DCOM Permissions for Configuration Manager Console Connections"

İlgili makalede SMS Admins grubuna hakların verilmesi gerektiği iletilmekte. Bizim AD yapısında bu user tanımlı olmadığından herhangi bir ekleme yapamadık.

Konuyla ilgili yardımlarınızı rica ederim,
Saygılarımla,

************************************************** ************************************************** ***

To grant Remote Activation permissions to the SMS Admins group
From the Start menu, click Run and type Dcomcnfg.exe.

In Component Services, click Console root, expand Component Services, expand Computers, and then click My Computer. On the Action menu, click Properties.

In the My Computer Properties dialog box, on the COM Security tab, in the Launch and Activation Permissions section, click Edit Limits.

In the Launch Permissions dialog box, click Add.

In the Select User, Computers, or Groups dialog box, in the Enter the object names to select (examples): box, type SMS Admins and click OK.

In the Permissions for SMS Admins section, select the check box to allow Remote Activation.

Click OK twice, and then close Computer Management.